3 av 5 toppledere lytter ikke til ansatte

70 prosent av norske tillitsvalgte mener bedriften ikke inkluderer de ansatte i viktige beslutninger.

OVERRASKET: Leder i forbundet Lederne, Jan Olav Brekke.

Knut Falch
  • Mona Bristøl
Publisert: Publisert:

- Det kan få økonomiske konsekvenser for bedriftene, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne i en pressemelding.

Brekke er overrasket over at så mange som tre av fem bedrifter lar være å involvere tillitsvalgte når viktige beslutningen i bedriften skal tas.

Norsk Ledelsesbarometer 2011 handler om hvordan ansatte har mulighet til å påvirke og gi innspill overfor ledelsen i bedriften.

Overhørt av lederne

Undersøkelsen viser at tillitsvalgte i norske bedrifter ofte føler seg overhørt av ledelsen - som ved endringer av driftsform.

- Ansatte som føler seg ignorert og tilsidesatt av ledelsen, kan gjerne ende opp som umotivert og negativ arbeidskraft, og i ytterste konsekvens kan slik dårlig motivasjon gi negative økonomiske resultater på lang sikt, sier Brekke.

Lederne er en landsdekkende fagforening som organiserer 16.000 ledere med lederansvar for teknisk og merkantilt ansatte.

Mer autoritære

Over halvparten av de spurte mener ledelsen i sin bedrift er mer autoritær enn tidligere.

Dette kan føre til problemer med rekrutteringen for mange bedrifter, tror Brekke.

-I de yngre generasjonene er det mange med et individuelt basert selvbilde, og en autoritær lederstil bidrar ikke akkurat til å fremelske det, sier han,

Brekke tror at mange av de beste unge hodene foretrekker involverende ledere.

- De fleste arbeidstakerne ønsker å bidra i bedriften, og få en følelse av å ha reell verdi. En ledelse som ikke lytter, er å drive organisasjon basert på et noe negativt menneskesyn.

Viser styrke

Rådgiver Stein Stugu ved De Faco kunnskapssenter tror det dreier seg om en lederstil der et viktig moment er å vise styrke og beslutningsevne.

- Det finnes en lederkultur som ikke involverer tillitsvalgte før man selv har bestemt seg. Det å diskutere seg fram til fornuftige løsninger kan for noen ledere oppfattes som svakhet, sier Stugu.

Han mener mange ledere vil vise styringsdyktighet, og derfor tar avgjørelser uten at mange er involvert.

- Mange ledere er mer opptatt av å legitimere handlingene overfor styret og bedriftens eiere, enn de ansatte. Hvis du som leder har en lite involverende holdning, oppleves dette gjerne som autoritært, sier Stugu.

Publisert:

Flere artikler

  1. Flere får karakterer på jobben

  2. Så mye tjenernorske ledere

  3. Butikksjefer kritiske til søndagsåpne butikker

  4. Ledere mener arbeidslivet blir mer autoritært

  5. Økende lønnsforskjeller mellom ledere i Norge