Ledere i småbedrifter er lykkeligst

Småbedriftssjefer har lettere for å balansere mellom arbeidsliv og privatliv, viser ny undersøkelse.

SMÅTT ER GODT: Leder med færre enn 50 ansatte føler de har større muligheter enn de som jobber i større bedrifter, viser undersøkelse.

Istock
  • E24
Publisert:

Mellomledere i småbedrifter føler seg mer ivaretatt enn sine kolleger i store konserner. Småbedriftsledere får utnyttet kompetansen sin bedre, og har lettere for å balansere mellom arbeidsliv og privatliv.

Dette kommer fram i en undersøkelse Great Place to Work Institute har gjennomført blant norske ledere i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonen Lederne.

Undersøkelsen viser at ledere som jobber i bedrifter med under 50 ansatte føler at de blir tilbudt langt bedre muligheter i jobben enn de som jobber i større bedrifter i Norge.

Mellomledere i små bedrifter oppgir også at de føler seg mer sett av sine overordnede, at ekstrainnsats blir lagt merke til og at de oppfordres til å finne balanse mellom jobb og fritid.

Goliat kan lære av David

Administrerende direktør i Great Place to Work, Jannik Krohn Falck, mener ledere i store virksomheter kan ha noe å lære av sine kolleger i de mindre selskapene.

- Det er ikke så overraskende at medarbeidere og ledere i mindre virksomheter har en større opplevelse av å bli sett. Målet for en stor bedrift bør være å skape den samme intimiteten som ofte er i små virksomheter. Lederes evne til å se den enkelte, mer inkludering og mindre byråkrati er sentrale stikkord, sier han i forbindelse med undersøkelsen.

Jan Olav Brekke i Lederne er enig. Han mener mellomledere i mindre selskaper har større mulighet for innflytelse og påvirkning.

- De store bedriftene bør i større grad inkludere sine mellomledere og i mindre grad være opptatt av prosedyrer og regelverk. Alle ansatte må sees og tas på alvor, sier han.

Større bedrift – mer krevende?

Jannik Krohn Falck synes det er betydelig mer overraskende at ledere i mindre virksomheter er mest fornøyde med muligheten til å finne balanse mellom jobb og privatliv.

- Det kan være naturlig å spørre seg om det er mer krevende å være mellomleder i en stor organisasjon, sier Falck.

Jan Olav Brekke mener mellomledere i mindre bedrifter mest sannsynlig har en større frihet og et mer direkte ansvar, noe som gjør det lettere å finne en balanse mellom jobb og privatliv.

- I mange tilfeller har de nok mer makt og større mulighet til å tilpasse sin lederstil enn hva som er tilfellet i de større bedriftene. Jo mer makt og innflytelse du føler at du har som leder, desto mer fornøyd tror jeg du er med jobben. Du jobber ikke nødvendigvis mindre, men føler at du selv styrer og legger premissene for din egen arbeidsdag, sier han.

Flere saker på E24 Jobb

Publisert:

Flere artikler

  1. - Tre av fem sjefer leder ikke

  2. - Kvinnesjefer best tilpasset fremtiden

  3. Ny undersøkelse: Tre av fem norske sjefer favoriserer

  4. - Dette er verdens beste sted å jobbe

  5. Kvinnelige ledere mest fornøyde