Fikk refs av veivesenet før brokollapsen

To personer omkom da en bro raste sammen under støping i Trondheim i starten av mai. Før ulykken ble entreprenør Reinertsen refset for feil på stillaser langs veiprosjektet.

GIKK GALT: En kvinnelig bilist (37) og en mann (53), som jobbet som anleggsarbeider på stedet, omkom da denne broen i Trondheim raste sammen 8. mai i år.
Publisert:

Dagen etter ulykken kom det frem at konstruksjonen til et annet av Reinertsens broprosjekter i Trondheim sto på vaklende treklosser. Samtidig var det trafikk i form av både biler og gående under broen, skriver Adressa.

Da den tragiske hendelsen for tre uker siden inntraff, var det en anleggsarbeider som sto på broen, og en småbarnsmor som passerte under den i bil, som omkom.

Dette er den andre dødsulykken Reinertsen er involvert i på mindre enn ett år.

I juni 2012 mistet en polsk arbeider livet da en betongkonstruksjon falt ned på Brattørkaia i Trondheim.

- Farlig arbeid

Nå viser det seg at Statens vegvesen i forkant av brokollapsen flere ganger hadde påpekt feil og mangler ved Reinertsens arbeider på det store veiprosjektet nordøst i Trondheim.

På samme veiprosjekt der broen kollapset i starten av mai, har Reinertsen blitt refset av veivesenet for å ha utført betongstøp fra ikke godkjente stillas.

E24 har fått innsyn i en rekke dokumenter tilknyttet prosjektet.

I en kontrollørmelding merket «farlig arbeid» fra Statens vegvesen sendt 5. november 2012, påpeker veivesenet at det flere ganger er blitt observert og bemerket at stillasene på anlegget ikke var riktig utført, eller mangelfullt satt opp.

Oppdagelsen ble gjort på en inspeksjon før det skulle støpes i betong - det vil si samme type arbeid som pågikk da dødsulykken skjedde.

Vet du noe om denne saken? Tips oss!

LES OGSÅ: Årsaken til brukollapsen i Trondheim er klar: - Våre systemer fanget ikke opp svakheter, sier entreprenøren

- Støping utført fra ikke godkjent stillas

Ifølge veivesenets melding var det satt opp stillaser uten såkalt «grønn tag», det vil si godkjenning, under betongstøper. Samtidig jobbet arbeidere fra Reinertsens polske underselskap, RE Polen, på stillaset.

Veivesenet ga beskjed om at dette måtte utbedres omgående, men da det dagen etter ble gjennomført en ny kontroll av utført støp, så var stillasene «like dårlig avstivet og manglet grønntag.»

Veivesenet skriver i meldingen: «Dvs at støpingen har blitt utført fra et ikke godkjent stillas. Dette har også forekommet ved tidligere støp.»

I feltet der entreprenøren legger inn sin kommentar til kontrollørmeldingen står det følgende:

- Vi beklager dette og skal ha mer fokus på sikring av stillas i fremtiden.

Et drøyt halvår senere var kollapsen av Rotvollhaugen bro et faktum.

(Saken fortsetter under kontrollskjemaet)

FARLIG ARBEID: På samme veiprosjekt der broen kollapset i starten av mai, har Reinertsen blitt refset av Vegvesenet for å ha utført betongstøp fra ikke godkjente stillas. E24 har fjernet navnene på personer i dokumentet.

- Alvorlig HMS-avvik

I samme utbyggingsprosjekt har Reinertsen også fått påpakning for en rekke andre forhold. De fleste gjelder mangelfull dokumentasjon og trafikkforhold.

Men i slutten av august i fjor ble selskapet også refset av byggherren for alvorlige HMS-avvik. Dette gjaldt da kjøring og rygging med lastebiler på en gangvei i området. Ved gjentakelse vil veivesenet ilegge entreprenøren bot, advarer Statens vegvesen i denne saken.

I tillegg kommer det frem at Vegvesenet også bemerker mangelfull og gal skilting, og Reinertsen blir blant annet bedt om å flytte skilt utenfor sikkerhetssonen.

Det blir også påpekt at det under kontrollen lå stein i veibanen, og at en sjåfør av en betongbil ikke fulgte skilting.

- Byttet leverandør

I en e-post til E24 innrømmer divisjonsdirektør Kristian Reinertsen at veivesenet avdekket åpenbare mangler.

- Utførelsen var ikke kvalitetsmessig god, og utbedring måtte gjøres når slikt avdekkes, skriver Reinertsen.

- At det iverksettes tiltak fra Statens vegvesen etter ulykken på Rotvollhaug bro er viktig og vi slutter oss til disse tiltakene, fortsetter han.

I etterkant av en av rapportene fra veivesenet, ble en av underleverandørene byttet ut, påpeker Reinertsen.

- Rapporter av denne typen er viktige og en del av det standard HMS systemet på prosjekter. Det ble iverksatt tiltak for videre oppfølging og underleverandør ble byttet ut, skriver Reinertsen.

Lang avvikshistorie

Som Adressa skrev tidligere denne uken, ble det dagen etter brokollapsen i Trondheim tatt bilder av en annen Reinertsen-bro på et annet veiprosjekt i regionen.

- Det er ikke slik man gjør det på en stor, bærende konstruksjon. Ved en liten skjevbelastning, kan det rase sammen, uttalte førsteamanuensis Jan Arve Øverli ved Institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU til avisa etter å ha sett bildene der stillasene står på vaklende treklosser.

Den «vaklende» broen er en del av den såkalte Miljøpakken som bygges på E6 sør for Trondheim sentrum.

- Lite involvering av underentreprenører

Her ble det i 2012 gjennomført en HMS-inspeksjon ledet av Statens vegvesen med hensikt å se på hvordan Reinertsen som hovedentreprenør ved prosjektet ivaretok HMS-bestemmelsene, både på systemnivå og ute på arbeidsplassen.

I referatet fra kontrollen nevnes det at det tidvis er høy trafikk rundt og ved anleggsområdet. Det står videre at broforskalingen krysser eksisterende vei og gangvei, og at Reinertsen bør sikre at arealer over gangvei og kjørebane er ryddet, slik at gjenstander ikke faller ned på trafikantene under.

I intervjuet på anleggskontoret kom det, ifølge dokumentet datert 21. august 2012, frem «at Reinertsen bør bli mere aktiv i forhold til å innhente dokumentasjon på at underentreprenørene (UE) har gjennomført risikovurdering av egne arbeider, dette i henhold til internkontrollforskriften, andre forskrifter og Arbeidsmiljølovens bestemmelser.».

Videre står det at det også synes som som at underentreprenører i mindre grad blir involvert i de risikovurderinger har lagt til grunn for prosjektgjennomføringen. «Her har HE (hovedentreprenør, red.anm.) forbedringspotensial.», skriver Statens vegvesen.

Både i denne broen sør for Trondheim, og på Rotvollhaugen bro som kollapset, var det underentreprenøren og stillasselskapet Master Solutions som sto for understøttelsen.

Ekstra sikkerhetstiltak

Samme stillassystem er også benyttet på en tredje bro under Reinertsen-oppføring - denne hører til under samme kontrakt som ulykkesbroen nordøst på E6 i trondheimsområdet.

Nylig sendte veivesenet ut en melding om at de nå har satt iverk ekstra sikkerhetstiltak og innhenting av tredjepartskompetanse på samtlige Reinertsen-prosjekter i regionen.

Entreprenør Reinertsen vil fredag klokken 9 holde en pressekonferanse der selskapet redegjør for funnene i en granskning av brukollapsen som firmaet har foretatt i samarbeid med konsulenter fra Sintef.

Fikk bot

I juni 2012 ila dessuten Arbeidstilsynet byggherre Lodalen utvikling og Reinertsen, som var hovedentreprenør, et forelegg på 150.000 kroner.

Det skjedde etter en uanmeldt kontroll ved Obos prosjekt Kværnerbyen, hvor tilsynet ifølge Dagens Næringsliv ble vitne til at arbeidere jobbet usikret 15 meter over bakken.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no