95 helsearbeidere mistet autorisasjonen i fjor

95 helsearbeidere mistet autorisasjonen sin i fjor, mens 97 fikk en advarsel. Rusmisbruk er den vanligste årsaken.

STERK ØKNING: Flere helsearbeidere mistet autorisasjonen i fjor enn tidligere.
Publisert: Publisert:

Blant de 95 som ble fratatt autorisasjonen, var det 29 leger, 32 sykepleiere og 16 hjelpepleiere. Ti leger mistet retten til å forskrive legemidler som inneholder narkotiske stoffer eller som kan være vanedannende.

Det var i fjor en sterk økning i varsler som ble sendt inn til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. I 2012 mottok tilsynet 246 varsler, noe som er 106 flere enn året før. Omtrent halvparten gjaldt psykisk helsevern og halvparten somatiske helsetjenester. En alvorlig hendelse er dødsfall eller betydelig skade på pasienten.

I helse- og omsorgstjenesten totalt var det noe færre tilsynssaker i fjor enn året før. Til sammen ble det gitt 245 reaksjoner i 2012.

93 helsepersonell mistet autorisasjonen, noe som er én mer enn i 2011. Den vanligste årsaken er rusmisbruk eller tyveri av legemidler. Men en del gjaldt også oppførsel som gjør at man er uegnet i jobben. Det er eksempler som vold mot pasient eller narkotikaforbrytelser.

Publisert:
Gå til e24.no