Sissener: For lett å bli hjemme med en forkjølelse

Meglernestor Jan Petter Sissener mener sykefraværet vil synke hvis man selv må dekke de første dagene.

ALDRI SYK: Jan Petter Sissener sier til E24 at det skal mye til for at han holder seg hjemme fra arbeid.
Publisert:

I et Youtube-klipp setter Stormberg-sjef Steinar J. Olsen spørsmålstegn ved at sykefraværet i Norge er dobbelt så høyt som i Norge. Der sier han blant annet at å være hjemme fra arbeid med influensa, feber eller lungebetennelse som voksen, er betenkelig.

Ikke overraskende har dette skapt stor debatt. LO-sjef Gerd Kristiansen sier til VG at hans uttalelser bidrar til å spre frykt og sykdom blant sine egne ansatte, mens =Oslo-selger Vidar Frydenlund er enig med Stormberg-sjefen.

Olsen har senere moderat seg noe, og kalt eksemplene han har brukt som uheldige.

Investor Jan Petter Sissener har selv ikke lest DN-artikkelen, hvor videoen først ble omtalt, eller sett den. Til E24 sier han at sykefravær en komplisert og sammensatt problemstilling, men fremhever at sykefravær både er kostnadsdrivende og konkurransehemmende for norske bedrifter.

For lett å bli hjemme

På spørsmål om det er kultur for å lett bli hjemme når en er litt forkjølet i Norge, er svaret enkelt.

– Ja.

Han vil derimot ikke spekulere i hva som er godkjent fraværsgrunn eller ikke. Det han er klar på er at norske sykepengeregler er med på å bidra til at sykefraværet er høyt.

– Jeg er ikke i tvil om at fraværet ville synke dersom man selv måtte dekke de første dagene, helt eller delvis.

– I hvilke tilfeller er du hjemme selv?

Daglig leder Aase Aamdal Lundgaard i Deloitte

– Jeg tror ikke jeg er representativ – jeg har i store deler av mitt liv hatt en jobb hvor behovet for å være på ballen og til stede er stort. Jeg har derfor hatt en meget høy terskel for å bli hjemme – smittefare er vel den grensen jeg kommer på, sier den kjente forvalteren, som tidligere har uttalt seg kritisk til norske velferdsordninger.

Velferdsordningene senker terskelen

Deloitte-sjef Aase Aamdal Lundgaard har lest saken i dagens DN, men har ikke sett videoen. Hennes anbefaling er derimot enkel: Er du syk, bør du holde deg hjemme.

– Jeg vil absolutt anbefale at de som har influensa eller feber å holde seg borte fra jobben av hensyn til egen helse og sine kollegaer. Det er den som er syk som må kjenne på om formen er god nok til å være på jobb.

Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV

I likhet med Sissener er hun klar på at det er utfordrende for næringslivet at det er høyere sykefravær i Norge enn andre land det er naturlig å sammenligne seg med.

– Det er mulig vi har så gode velferdsordninger at terskelen for å holde seg hjemme fra jobben for en del er for lav. I Deloitte er sykefraværet lavt sammenlignet med næringslivet generelt, så jeg oppfatter ikke at dette er en utfordring hos oss.

Lite konstruktivt

Administrerende direktør i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth sier at en debatt om sykefravær og holdninger til sykefravær er viktig. Han gir Stormberg-sjefen ros for å adressere en viktig problemstilling, men mener han bommer med eksemplene sine.

– Jeg opplever at eksemplene hans ikke gir en konstruktiv vinkling på debatten, sier han etter å ha sett videoen til Stormberg-sjef Steinar J. Olsen.

– Vi har et høyt sykefravær i Norge, som åpenbart er et problem både for samfunn og bedrifter. Det er ingen tvil om at vi må jobbe mer målrettet for å få ned sykefraværet. Vi får det aldri ned i null, noe som heller ikke skal være målet, men det er bekymringsfullt at vi ligger på et så høyt nivå.

Les også:

Nekter å tro at hans norske ansatte er dobbelt så syke som de svenskeLO: - Oslo kan tjene 2 milliarder på eiendomsskattGravide mer sykmeldt enn førHver 12. ansatt er arbeidsnarkomanNito: – Står valget mellom kvinnelig og mannlig leder - vær tøff nok til å ansette kvinnen

Publisert: