Disse studiene gir best lønn

Nyutdannede økonomer danker ut jurister i lønn. Økonomene har en årlig snittlønn på 60.000 kroner mer i første jobb enn jurister.

HØY LØNN: Johanne Rønning (23) og Karianne B. Lie (23) har grunn til å smile. De har nemlig valgt en utdannelse som trolig vil sikre dem høy lønn etter endt studium.

FOTO: Maria Lekve
 • Maria Lekve
Publisert:

Utdanning lønner seg. Generelt viser tallene at nyutdannede masterstudenter har en snittlønn på rundt 420.000 kroner i året. Det er en økning på 8,2 prosent fra 2009. Det viser tall fra Kandidatundersøkelsen 2011.

LES OGSÅ: Pusher kreditt på studenter

Økonomer, slår jurister. Økonomistudenter som var ferdig våren 2011 tjente i snitt 439.200 kroner i første jobb. Det er en årlig snittlønn på 60.000 kroner mer enn kandidater med master i rettsvitenskap.

Johanne Rønning (23) og Karianne B. Lie (23), studerer ved Handelshøyskolen BI, master i siviløkonom.

– Jeg valgte studiet fordi det er fornuftig og gir mange muligheter. At det gir god lønn etter studiet, skader jo heller ikke, sier Karianne B.Lie til Dine Penger.

Venninnen Johanne Rønning sier hun valgte studiet fordi hun er interessert i økonomi.

– Noen er veldig opptatt av å tjene mye penger og tenker at de skal bli toppsjef. Men jeg tror det er lett å falle av om man ikke har en genuin interesse for faget i bunn, sier Rønning.

BI-jentene drømmer om arbeid innenfor bank og shipping.

LES OGSÅ:Studenter har ikke vært fattigere på 37 år

Studiene som gir best lønn:

 • Økonomisk-administrative fag 439.200 kroner
 • Helse og sosial 433.200 kroner
 • Naturvitenskap 423.720 kroner
 • Master totalt 419.880 kroner
 • Pedagogikk og lærerutdanning 418.080 kroner
 • Alle 412.920 kroner
 • Humanistiske og estetiske fag 410.640 kroner
 • Bachelor, ingeniør 409.920 kroner
 • Samfunnsfag 407.280 kroner
 • Primærnæringsfag 404.040 kroner
 • Idrettsfag 386.280 kroner
 • Bachelor, totalt 385.560 kroner
 • Juridiske fag 376.920 kroner
 • Bachelor, økonomisk-administrative fag 336.480 kroner

Kilde: Kandidatundersøkelsen, årslønn = 12xmånedslønn
Oversikten baserer seg på de studiene som er med i undersøkelsene, og er ikke uttømmende for alle studier som finnes i Norge.

LES OGSÅ:Disse utdanningene dropper flest ut av

Lavere utvikling. Undersøkelsen viser også at jurister har hatt lavere lønnsutvikling siden 2009, enn andre lønnsgrupper.

Kilde: Kandidatundersøkelsen 2011

LES OGSÅ: Tre forsikringer du må ha som student

Lønn på sikt. Gisle Hellsten er leder ved Karrieresenteret på Universitet i Oslo (UiO). Han synes det er viktig at studenter er bevisst på variasjoner i lønnsnivå etter endt utdanning, men vil advare mot å stirre seg blind på lønn i førstejobben:

Gisle Hellsten, leder av Karriere-senteret ved UiO

Foto: Brian Cliff Olguin

– Nybegynnerlønn er interessant, men vel så viktig er det å se på hva som skjer på sikt, sier Hellsten.

Han påpeker at mange jurister ender opp med å tjene bra med penger etterhvert:

– Det er klart at en jurist som får tilslag som advokatfullmektig, har en helt annen lønnsutvikling enn en som ender opp i en rådgiverstilling i offentlig sektor, sier Hellsten.

LES OGSÅ: 1 av 4 bytter studier underveis

Lav ledighet. Arbeidsledigheten blant nyutdannede et halvt år etter eksamen var på nær seks prosent, som er om lag det samme som i 2009.

Blant nyutdannede jurister er andelen som var arbeidsledige, nær åtte prosent. Juristene hadde i tillegg en økt andel som hadde irrelevant arbeid på grunn av vansker med å få relevant arbeid, og totalt har problemene på arbeidsmarkedet økt de senere årene for denne utdanningsgruppen.

LES OGSÅ: Halvparten angrer studievalget

Humanister minst fornøyd. Undersøkelsen tar også opp tilfredshet med utdanningen og lærestedet, herunder hvorvidt kandidatene var tilfredse med utdanningens relevans for arbeidslivet. Også her er det stor variasjon.

Minst fornøyd med arbeidslivsrelevansen er mastere i humanistiske fag og samfunnsfag, samt bachelorer i ingeniørfag.

Juristene er imidlertid svært fornøyd både med utdanningen som helhet og med arbeidslivsrelevansen. Når det gjelder spørsmål om tilbakemelding og veiledning under studiet, er imidlertid juristene minst fornøyd.

LES OGSÅ: Ingen belønning til raske studenter

Om Kandidatundersøkelsen 2011

Undersøkelsen er laget av Stiftelsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Den omfatter kandidater som fullførte studiene våren 2011, og er gjennomført om lag et halvt år etter at de fullførte utdanningen. Den inneholder informasjon om de fleste grupper av kandidater med høyere grad (mastergrad). I tillegg er to grupper med treårig bachelorutdanning inkludert: ingeniører og bachelorer med økonomisk-administrativ utdanning. Det var 2827 kandidater som besvarte undersøkelsen. Svarprosenten var 49,6.

Se hele undersøkelsen her

Publisert:

Flere artikler

 1. Masterutdannede får jobb etter studiene

 2. Her er årets studienyheter: Siste frist for å søke studier

 3. SSB-prognoser: For mange utdannede: Studiene som gjør det vanskeligere å få jobb

 4. Dette ønsker arbeidsgivere av deg som nyutdannet

 5. Disse studiene garanterer jobb