Norwegian jubler over støtte fra Justisdepartementet

Norwegian jubler over det de mener er grønt lys for å bruke utenlandske ansatte uten arbeidstillatelse på fly til og fra Norge. Fagforeningen Parat er langt fra enige.

FORNØYD: Norwegian, her ved Bjørn Kjos, skal ha fått medhold av juristene i departementet - men foreløpig ikke av politisk ledelse.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Reaksjonene sprikte etter at en tre måneder gammel uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling ble kjent torsdag.

– Vi er ikke overrasket over at lovavdelingen støtter vårt syn, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian Air Shuttle til NTB.

– Lovavdelingen har langt fra konkludert, sier nestleder Vegard Einan i Parat.

Les også

Justisdept.-byråkrater: Lovlig at Norwegian bruker utlendinger på norske fly

Regelkollisjon

Norwegian er i full gang med å flytte langdistansefly fra irsk til norsk luftfartsregister. Norwegian flyr ut og inn fra Norge til USA og Thailand, og har baser i begge disse landene. Dermed må følgende juridiske nøtt avklares:

* Dersom man legger utlendingsloven og -forskriften til grunn, må utenlandsk personell på Norwegians norskregistrerte fly ha oppholdstillatelse for å kunne være i Norge i forbindelse med arbeid.

HAR IKKE BESTEMT SEG: Statsråd Robert Eriksson

* Dersom man legger grenseforordningen i Schengen-regelverket til grunn, har flypersonell rett til innreise uavhengig av om de arbeider på et norsk eller et utenlandsk fly.

Norwegian mener at punkt nummer to er rett, og truet tidligere i sommer staten med søksmål hvis Norge ikke gir uttrykk for tilsvarende lovforståelse.

Les også

Lettere å få erstatning ved flyforsinkelser

Norwegian i særstilling

– Lovavdelingen trekker ikke noen konklusjon, og sånn sett får Norwegian verken medhold eller motbør i denne uttalelsen, sier Vegard Einan til NTB.

Han legger til at Norwegian uansett ikke kan sammenlignes med andre flyselskap i en tilsvarende situasjon:

– Det som er spesielt med Norwegian, er at de ønsker å bruke utenlandsk personale i sin helhet på disse turene med overnattings-stopp i Norge. Per i dag er det ingen andre ordinære ruteselskap som flyr kun med tredje lands borgere til og fra EU/EØS-området, sier Einan.

Les også

Norwegian pekes ut som flyversting i Sverige

Svar drøyer

Regjeringens svar lar vente på seg, fordi man først ønsker å skaffe oversikt over rettstilstanden i andre Schengen-land.

– Vi trenger noe mer tid før vi svarer Norwegian endelig, sier arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) til NTB. Han er ansvarlig statsråd i saken.

Eriksson ønsker ikke å gi en vurdering av uttalelsen fra lovavdelingen i Justisdepartementet og vil heller ikke antyde når et endelig svar vil foreligge.

– Vi ønsker å vurdere hva slags handlingsrom vi har. Vårt mål er å ivareta norske næringsinteresser så vel som norske arbeidsplasser, sier statsråden.

Skånvik mener imidlertid at jussen nå er avklart, og sier følgende om det hun omtaler som «sakens politiske side»:

– Dersom Eriksson tar turen til Gardermoen, vil han se at det er flust med utenlandske crew på stopover. Det som har vært problematisk er at flyene våre nå har norske skilter, sier hun til NTB.

Les også

Norwegian pekes ut som flyversting i Sverige

For og mot

I uttalelsen fra lovavdelingen heter det at utlendingsretten og grenseforordningen i utgangspunktet står likeverdig i norsk lov. Da er det vanlig å legge til grunn at norsk rett skal tolkes i samsvar med folkerettslige forpliktelser, kjent i jussen som presumsjonsprinsippet.

«Det tilsier at man tolker regelverket i samsvar med grenseforordningens regulering av flypersonells rett til mellomlanding» – heter det i uttalelsen.

På den annen side ble den motsatte forståelsen, altså basert på utlendingsloven, lagt til grunn under en høring i 2012.

Dermed er det åpent. Eller som juristene skriver: «I et slikt tilfelle synes det tvilsomt hvilken vekt en kan legge på presumpsjonsprinsippet».

Les også

Får støtte fra departement-ansatte i krangel med staten

Les også

NHO ser gladnyhet midt i all pessimismen

Les også

Norwegian kan få UDI-trøbbel

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Får støtte fra departement-ansatte i krangel med staten

  2. Regjeringen vil la Norwegian bruke utenlandsk flybesetning

  3. Ryanair trekker anke til Høyesterett

  4. Norwegian-ansatte tapte mot selskapet i Høyesterett

  5. Tilsyn dropper sjekk av flybesetninger fra Asia