Likelønnsdebatten: Lønnsforskjellene er størst i finansbransjen

– Tap for bransjen om kvinner velger den bort, sier Olaug Svarva, konserndirektør i Folketrygdfondet.

FORSKJELLER: I flere norske selskaper er lønnsforskjellene mellom menn og kvinner store.
Publisert:

Finans og varehandel er blant bransjene der lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge er størst, ifølge Statistisk sentralbyrå.
Innenfor finansnæringen er kvinners prosentvise del av menns inntekt for 2014 på kun 70,8 prosent.

E24 har i en ny artikkelserie kartlagt likestillingen i de største norske selskapene.

Vi har blant annet sett på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Se vår grafiske oversikt her.

Pål Schøne, samfunnsforsker på likestilling forteller at til tross for at det iverksettes likestillingstiltak i bedrifter i dag, er det fremdeles til dels betydelige forskjeller i kjønnenes snittlønn.

– Studier vi har utført, viser tilfeller av at det er forskjell i timelønn mellom kvinner og menn som har samme utdanning, jobber i samme sektor, næring og samme detaljerte yrke.

Barnefødsler

Han tror det er flere grunner til at forskjellene i lønn mellom kvinner og menn er størst i finansbransjen.

– En grunn kan være at dette er en bransje med høye krav til tilstedeværelse på jobben, noe som kan være vanskelig å møte i perioder av livet med store forpliktelser på hjemmebane.

Schøne forteller at lønnsforskjellen ofte oppstår i perioden mens man er 25–40 år, en periode med barnefødsler og barnepass.

– Fortsatt er det slik at mor ofte er mer borte fra arbeidsmarkedet i denne perioden enn far. Perioder borte fra arbeidsmarkedet kan ha negative effekter på lønnsgapet mellom kvinner og menn, sier Schøne.

Les også

Mæland: – Situasjonen i dag er altfor dårlig

Verdiskapning er viktigst

MÅ BLI BEDRE: Folketrygdfondets administrerende direktør, Olaug Svarva, er opptatt av bedriftenes fokus på mangfold.

Administrerende direktør i Folketrygdfondet, Olaug Svarva, er ikke overrasket over forskjellene mellom kvinner og menn i norske selskaper.

– I finansbransjen er jo tallenes tale klar. Det står dårlig til når det gjelder likestilling, slår hun fast.

Det kan være mange grunner til det. Man kan ha et feilaktig inntrykk av at finansbransjen er preget av noen verdier som oppleves som negative for unge kvinner i dag. Men det er også en spennende og utfordrende bransje, med givende oppgaver og flere muligheter enn man får inntrykk av. Det er et tap for bransjen om kompetente kvinner velger det bort, forteller hun.

Olaug Svarva er opptatt av hvordan mangfold bidrar positivt i et verdiskapningsperspektiv.

– Vi har forventninger til at det etableres strategier og at selskapet sikrer god drift. Selskaper med fokus på verdiskaping må være opptatt av å få frem mangfold og å tiltrekke seg all nødvendig kompetanse. Vi oppfatter at selskapene jobber med mangfold, men det kan jobbes enda mer på feltet. Mange styrer mener selv at de må jobbe mer med rekruttering og lederutvikling, viser en undersøkelse gjennomført av Styreinstituttet, sier Svarva.

Les også

Syv av ti ledere i Norges største selskaper er menn

ANSTRENGELSE: Anne-Sofie Risåsen, administrerende direktør i Capgemini Norge tror det er lett for ledere å velge en som er lik seg selv, og mener det derfor må mer anstrengelse til for å velge noe som er nytt.

Et glasstak

Forbigåelsen av Berit Svendsen som ny toppleder i Telenor tidligere i år skapte mye frustrasjon blant norske kvinnelige toppledere, og blant annet ble det hevdet at Norge var blitt en likestillingssinke.

Gunn Ovesen, tidligere administrerende direktør i Innovasjon Norge, sa til E24 i mai at bedriftene ikke benytter de mulighetene som er der, og viste til nyansettelsene i lederstillinger hos Statoil, Yara og Telenor.

– Dette er et bevis på at glasstaket fremdeles eksisterer, sa Ovesen.

Hun trakk frem at vi må ikke bare se på andelen kvinner i ledelsen, men også hvilke type stillinger de har.

Ikke umulig

Anne-Sofie Risåsen, administrerende direktør i Capgemini Norge, sier at selv om all statistikk viser at det er vanskeligere for kvinner å nå opp til toppen, er det ikke umulig.

Risåsen mener kvinner selv må bidra for å få flere kvinner på toppnivå i Norge.

– Vi kvinner som sitter i lederstillinger må bevise at det er minst like lønnsomt med kvinnelig toppsjef. Gjennom å gjøre en god jobb, kan vi være rollemodeller for andre og på den måten åpne flere dører, sier Risåsen.

- IKKE SÅ BRA: Det sier Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, om likestillingsstatistikk fra egen bransje.

Risåsen forteller at hun personlig ikke er tilhenger av kvotering til topplederjobber, men at det må bli økt bevissthet rundt ansettelsene for å finne kvinner.

– Det må gjerne stilles krav om å alltid ha kvinnelige kandidater blant utvalget når man skal ansette nye, sier hun.

Finans Norge: – Vil finne ut av dette

Kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Jan Erik Fåne, forteller at statistikken er noe ikke bransjen er stolt av.

– Vi er klar over at statistikken ikke er så bra, og vi satt i gang et arbeid i vår med å finne ut hvorfor lønnsforskjellene er så store i finansbransjen. Da gjelder det å finne ut av forskjellene, og se om det er ubegrunnede lønnsforskjeller, sier han til E24.

– Opplever dere at medlemmene deres er opptatt av dette?

– Ja, vi tror at medlemmene våre er opptatt av å bli oppfattet som moderne bedrifter som er attraktiv hos alle potensielle ansatte, uavhengig av kjønn. Dette er noe man kommer til å ha fokus på fremover, sier Fåne.

Les også

Syv av ti ledere i Norges største selskaper er menn

Les også

– Situasjonen i dag er altfor dårlig

Les også

Tvinger selskaper til å vise lønnsgapet mellom kvinner og menn

Publisert: