Ny studie: Pene elever får bedre karakterer

Attraktive elever oppnår høyere karaktersnitt i videregående skole, viser ny forskning basert på 9000 elever i USA. Norske eksperter er ikke overrasket.

PENE TALL: Amerikanske elever som er over gjennomsnittlig attraktive får jevnt over bedre karakterer, viser omfattende USA-studie. – Mye tyder på at det er mer enn det faglige som avgjør karakterene også her hjemme, sier utdanningsforsker Torberg Falch ved NTNU.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
  • Karl Wig
Publisert: Publisert:

Trynefaktor. Det er Society of Research in Child Development som har publisert den nye forskningsrapporten, som er medforfattet av sosiolog Rachel Gordon ved University of Illinois i Chicago.

Forskerne analyserte data fra en omfattende nasjonal undersøkelse som fulgte 9000 amerikanske ungdommer fra skolebenken til arbeidslivet, hvor blant annet utseendet deres ble vurdert av intervjupersonell.

Les også:Du kan få sparken om du kler deg feil

Over snittet. Forskerne sammenliknet disse vurderingene med karaktersnittet som ungdommene oppnådde ved high school – tilsvarende videregående skole i Norge.

Hovedkonklusjonen er at attraktive elever oppnår bedre karakterer enn de med gjennomsnittlig utseende.

Ifølge den amerikanske avisen USA Today slår karakterfordelen mest ut ved utseende over snittet, mens det er mindre å hente på å være ekstra pen.

Les også:Du får rett til å vite kollegenes lønn

Ikke overrasket. – Dette høres lite overraskende ut, sier professor i sosialantropolologi ved Universitetet i Oslo, Hans Christian Sørhaug til Dine Penger.

Han har ikke selv lest forskningsrapporten, men viser til at flere andre undersøkelser har vist en sammenheng mellom utseende og vellykkethet.

– Blant annet har forskning på arbeidslivet funnet av ledere både er penere og høyere enn gjennomsnittet, forteller professoren.

IKKE OVERRASKET: Økonomiprofessor og utdanningsforsker Torberg Falch.

Foto: NTNU

Høyere lønn. Torberg Falch er økonomiprofessor ved NTNU og har forsket særlig mye på utdanning.

– Jeg er ikke overrasket over at amerikanerne har funnet en slik sammenheng. Fra USA har vi også studier som viser at arbeidstakere som er mer attraktive oppnår høyere lønn.

– Annen forskning viser at lærernes karaktersetting avhenger av forhold som ikke er direkte knyttet til faglige prestasjoner, forteller Falch til Dine Penger.

Jenter best. NTNU har selv gjort en studie som sammenliknet standpunktkarakterer med eksamenskarakterer i ungdomsskolen.

– Der fant vi at jenter gjør det relativt bedre på standpunkt enn eksamen i forhold til gutter. Det kan være mange årsaker til at det er slik, men det kan også ha med både oppførsel, vennlighet og utseende å gjøre, sier Falck.

Les også:Så mye får vi i lønnsøkning i 2014

Andre kriterier. Professoren minner om at karaktersetting i den amerikanske skolen er basert på andre kriterier enn i Norge, og at funnene derfor ikke nødvendigvis er overførbare.

TRYNEFAKTOR: Elevorganisasjonens Liv Holm Heide sier de får henvendelser på at at norske lærere velger seg ut elever de liker bedre, men ikke at bedre utseende gir bedre karakterer.

Foto: Morten Oestigaard

– I USA handler det mer om «performance in class». Det å være aktiv i timen kan da telle positivt, og aktive elever har gjerne en ekstra selvtillit som igjen kan være knyttet til utseende. I Norge har vi et større fokus på rene faglige prestasjoner, sier Falch.

– Likevel tyder mye på at det er mer enn det faglige som avgjør karakterene også her hjemme, legger han til.

Ingen norsk oversikt. Utdanningsdirektoratet har ikke gjort noen undersøkelser om sammenhengem mellom karaktersetting og utseende i den norske skolen.

Spesialrådgiver i Forskningsrådet Ane Marte Rasmussen sier hun ikke kjenner til at det har vært gjort slik forskning her i landet.

Trynefaktor. Liv Holm Heide i Elevorganisasjonen mener det er viktig å ha en karakterpraksis som gjør elevene sikre på at de blir rettferdig vurdert.

– Om dette forekommer i Norge, er det veldig uheldig. Men USA er en annen kultur som også bruker andre kriterier for karaktersetting, og dette er ikke noe vi har fått henvendelser om fra norske skoleelever, sier Heide til Dine Penger.

Organisasjonen mottar likevel en del tips om trynefaktor i norske klasserom.

– Mange føler at lærerne favoriserer elever basert på fremtoning og hvordan de oppfører seg, sier Heide.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:

Flere artikler

  1. Privatskoler gir elevenebedre karakterer

  2. Nå skal det bli vanskeligere å få A eller B

  3. Ny forskning fra USA: Gode karakterer på videregående gir høyere lønn

  4. Dette gjør toppstudentene til talenter

  5. Karriererådgivere: Slik endrer oljekrisen ungdoms utdanningsvalg