Lastebilsjåfører
pålagt hvile hver 4,5 time

Det er langt strengere regler for hvor mye hvile de som jobber på veien og leger må ha.

STRENGT: Norske lastebilsjåfører må i motsetning til leger følge egne hvilebestemmelser.
Publisert:

Mens enkelte innenfor legeyrket jobber helt til utmattelsen tar overhånd, og langt utover det vernebestemmelsene har satt som øvre grense for timer i tjeneste, hersker det en helt annen kultur i sjåførbransjen.

Der sykehusene grunnet underbemanning ikke har andre alternativer enn å la legene jobbe utover vernebestemmelsene for å få systemet til å gå rundt, er reglene og praksis for en tungtransportfører i sterk kontrast klokkeklare.

I tillegg skal det rapporteres aktivt inn at man gjennomfører den hvilen man er pålagt.

  • Etter maksimalt fire og en halv times kjøring skal du ta 45 minutters pause
  • Pausen får ikke benyttes til annet arbeid, du skal hvile

Total kjøretid per uke er maksimalt 56 timer, og dersom man kjører to uker på rad skal ikke kjøretid overstige 90 timer totalt, ifølge Vegvesenet.

LES OGSÅ: Turnusleger jobber over 24 timer i strekk

- Stort udekket behov

Leder for Yngre legers forening (YLF), Johan Torgersen, mener den store kontrasten illustrerer hva som er et gjennomgående problem i norsk helsevesen.

- Dette er et gjennomgående og systematisk problem, og det er sjokkerende at det ikke er vilje til å ta innover seg realitetene. Det trengs flere folk i sykehusene om man vil opprettholde den standarden som er forventet, sier Torgersen til E24.

Hvert år får 950 leger turnusplass ved norske legesentre og sykehus. Torgersen mener at det tallet ikke er i nærheten av å være høyt nok til å dekke det reelle behovet. Det fører til at legene rett og slett er nødt til å jobbe lengre for å få systemet til å gå rundt.

- Antall leger som utdannes er overhodet ikke nok til å tilfredsstille det behovet sykehusene har, sier Torgersen til E24.

Torgersen er samtidig klar på at det er store arbeidsforskjeller mellom det å konstant konsentrere seg om å holde kjøretøyet på veien, og det å ha vakt på et legekontor der arbeidsoppgavene som regel er mer varierte og man også kan oppleve å gå vakter uten nevneverdig pasienttilstrømming.

LES OGSÅ: Ahus pålegger sykepleierne ekstra helgevakter

Paradoks

President i Legeforeningen, Hege Gjessing, mener ikke nødvendigvis at det er uforsvarlig at man jobber utover de angitte vernebestemmelsene.

- Poenget er at hvis man jobber utover vernebestemmelsene så skal det være avtalt mellom foretakstillitsvalgt ved sykehuset og ledelsen. Hvis slike avtaler ikke er inngått legger vi til grunn at vernebestemmelsene skal følges, sier Gjessing.

Er det et paradoks at kravene til tungtransportsjåfører er så mye strengere enn til leger?

- Det ønsker jeg ikke å uttale meg om. Vårt mål er at dette skal være forsvarlig, sier Gjessing.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no