Jobbekspertene

Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver bestemme at jeg nå må bruke servicebil i arbeidet mitt?

Innsender har brukt egen bil i arbeid i 17 år, men nå vil arbeidsgiveren at de ansatte skal bruke servicebil.

Jobbekspertene svarer om bruk av bil i arbeid i denne ukens spalte.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix
 • Svànaug Bergland
 • Thor-Arne Wullum
Publisert:,

Spørsmål:

Jeg arbeider som servicetekniker og har i 17 år brukt privatbil i arbeid og mottatt kjøregodtgjørelse etter statens satser. I arbeidsavtalen står at tjenestereiser godtgjøres slik og at jeg før øvrig plikter å holde egnet bil for egen regning. Ordningen gir meg over kr. 100.000 i skattefri årlig inntekt. Arbeidsgiver har nå bestemt at jeg og andre ansatte må gå over til servicebil. Slike skal i utgangspunktet parkeres på arbeidsplassen og ikke brukes til privatkjøring. Har arbeidsgiver anledning til å bestemme dette?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Utgangspunktet er at arbeidsgiver ikke ensidig kan gjøre vesentlige endringer i ansettelsesvilkårene. Eksempelvis kan ikke arbeidsgiver ensidig beslutte en lønnsreduksjon. I ditt tilfelle må det derfor tas stilling til om bilgodtgjørelsen er en del av ansettelsesvilkårene dine, eller om ordningen kun er et middel for at du kan utføre arbeidsoppgavene dine. Dersom den reelle økonomiske fordelen ordningen gir er en stor del av din avtalefestede lønn og ordningen var avgjørende for at du i utgangspunktet takket ja til ansettelsen, kan dette tale for at arbeidsgiver ikke ensidig kan endre ordningen, men heller må gå veien gjennom en såkalt endringsoppsigelse.

Les også

Britisk entreprenørgigant konkurs

I tilfelle må det foreligge saklig grunn til endringen og arbeidsgiver må følge arbeidsmiljølovens saksbehandlingsregler knyttet til ordinære oppsigelser. Som regel skal imidlertid mye til for at slike ordninger skal anses som en avtalefestet rettighet, hvilket innebærer at arbeidsgiver som regel kan endre slike ordninger ensidig. En eventuelt endringsoppsigelse vil i ditt tilfelle også trolig stå seg som saklig, da det må antas at arbeidsgiver har gode og saklige grunner til å endre ordningen.

Svar fra Svànaug Bergland:

I ditt tilfelle vil det være avgjørende om kjøregodtgjørelsen er en del av din avtalefestede lønnspakke eller ikke. Det kan ikke understrekes nok hvor viktig det er å forstå innholdet i en arbeidsavtale før man signerer. Hva kan arbeidsgiver ensidig endre ved å anvende sin styringsrett? Og ikke minst, hva kreves dersom arbeidsgiver ønsker å gjøre mer betydningsfulle endringer i ansettelsesvilkårene som arbeidstakeren ikke umiddelbart er enig i? Dersom det siste er aktuelt, kreves det en endringsoppsigelse, dvs. en oppsigelse av ansettelsesavtalen samtidig som arbeidsgiver tilbyr en ny ansettelsesavtale med de endrede vilkårene.

Erfaring viser at mange arbeidstakere – og forståvidt arbeidsgivere – har mangelfull innsikt i hva en endringsoppsigelse er; når den kan eller må brukes, og hvordan prosedyren gjennomføres. En endringsoppsigelse må være saklig begrunnet for at den skal være lovlig, og saklighetskravet er det samme som ved en vanlig oppsigelse. Sakligheten må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. I ditt tilfelle bør du skaffe deg informasjon om hva arbeidsgiveren din legger til grunn og håndtere saken din deretter.

Les også

Fire prosent av sysselsatte utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet

Les også

Økonom: – Betal uføre for å jobbe

Les også

Jobbekspertene: «Må vi lønne en ansatt som ikke møtte på jobb?»

Her kan du lese mer om

 1. Jobbekspertene
 2. Arbeidsliv
 3. Arbeidsmiljøloven
 4. Svànaug Bergland
 5. Thor-Arne Wullum

Flere artikler

 1. Jobbekspertene: Kan man bli sagt opp om man nekter økt stillingsprosent?

 2. Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver nekte meg å ta en ekstrajobb?

 3. Jobbekspertene: Kan jobben tvinge deg med på helgetur uten lønn?

 4. Annonsørinnhold

 5. Jobbekspertene: Kan jeg bli valgt bort fra lederjobb fordi jeg har redusert stilling?

 6. Jobbekspertene: Er det lov å lønne to arbeidstakere i samme stilling ulikt?