Fagfokus motiverer i mediebransjen

Ansatte i medie- og kommunikasjonsbransjen vil gjerne bli ledere, men personalansvaret skyr de, ifølge Mediabemanning AS.

FAGLEDELSE FRISTER: Ansatte i media- og kommunikasjonsbransjen brenner så mye for faget sitt at de kvier seg for å ta på seg personalansvar som kan tid ta bort fagfokuset, ifølge Mediabemanning AS.
Publisert: Publisert:

I en undersøkelse som Mediabemanning har utført finner de at 9 av 10 ansatte innenfor medier og kommunikasjon gjerne vil ha fag- og resultatansvar. Personalansvar lokker derimot ikke, kun 3,9 % av de spurte kunne tenke seg å ha personalansvar.

Henrik Sandberg i Mediabemanning tror på et skille mellom faglig ledelse og ledelse i bransjen.

- Erfaringen vi gjør oss når vi snakker med folk fra andre bransjer tilsier at folk i medie- og kommunikasjonsbransjen har tydeligere faglige motivasjonsdrivere enn de klassiske karrieredriverne i andre bransjer, sier Daglig leder Henrik Sandberg i Mediabemanning.

I en kommentar på Mediabemannings nettsider skriver Sandberg at det er tydelig at det i bransjen er faglig utvikling som motiverer de ansatte, ikke lønn og personalansvar.

Han tror personalansvaret spiser mye tid som ansatte heller vil bruke på fag.

- I vår bransje jobber de med kommunikasjon fordi de er faglig interessert og kvier seg for å ta lederjobb. Det er også mange som har en lederjobb i dag og som ønsker seg tilbake til en faglig lederrolle, sier Sandberg.

LES OGSÅ: - Gi ikke fagfolk sjefsjobben

Kjenner ikke til trenden

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne kjenner seg ikke igjen i at ledere skyr personalansvar.

- Dette er ikke en trend hos våre medlemmer hva jeg kjenner til, sier Brekke.

Han spekulerer i årsakene til disse tallene.

- Det må være at man finner faget sitt så spennende og attraktivt og at personalansvar ikke oppleves som like interessant og meningsfylt, sier Brekke.

En annen form for kommunikasjon

Henrik Sandberg i Mediabemanning tror det å være leder er en annen form for kommunikasjon enn den faglige kommunikasjonen bransjen bedriver.

- Jeg tror man skal ha respekt for at ledelse er et fag i seg selv, som inneholder mange andre elementer enn kommunikasjon, men hvor måten du kommuniserer på er avgjørende for forståelse og motivasjon i organisasjonen, sier Sandberg.

- De kommunikasjonsfaglige oppgavene som folk i vår bransje er opptatt av er å lage gode redaksjonelle produkter, god reklame, god PR/informasjon og gode markedsføringsløsninger.

Tror på delt lederansvar

Sandberg tror at trenden i de større firmaene blir å dele lederansvaret inn i personalledelse og faglig ledelse.

- Utfordringen er at mange små aktører ikke har økonomi og muligheter til å ha en stor ledergruppe. Der må lederen ha mange roller.

Han tror denne rolleblandingen kan være krevende å mestre.

- Da er det større sannsynlighet for at man ikke får hverken den beste lederen eller den beste komunikatøren. Man får i beste fall den beste mulige kombinasjonen.

Undersøkelsen er utført av Mediabemanning AS blant 1027 registrerte hos selskapet.

LES OGSÅ:- Å yte best er ikke nok

Publisert: