PROBLEM: Den ansatte er aktiv på sosiale medier, og er tydeligvis fremdeles i utlandet - selv om vedkommende skulle vært tilbake fra ferie.
Jobbekspertene

Jobbekspertene: Har ansatt som ikke kommer tilbake fra ferie sagt opp?

Vedkommende hverken møter opp eller svarer på henvendelser fra arbeidsgiver, men er aktiv i sosiale medier. Jobbekspertene gir råd til arbeidsgiver.

 • Thor-Arne Wullum
  Advokat og partner i SBDL
 • Svànaug Bergland
  Daglig leder i Konsistens
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Spørsmål:

En av våre ansatte har ikke møtt på jobb etter å ha avholdt en lengre høstferie. Det har nå gått flere dager siden vedkommende skulle ha vært tilbake, og vi får hverken svar på telefon eller e-post. Jeg har imidlertid sett at vedkommende er aktiv i sosiale medier, og tydeligvis er i utlandet. Kan vi regne denne oppførselen som at den ansatte har sagt opp sin egen stilling?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Det er tvilsomt om en slik opptreden i seg selv kan forstås som en egenoppsigelse, antageligvis kan den i hvert fall ikke det før det går lengre tid enn det som synes å være tilfelle foreløpig.

Ansatte som uteblir fra arbeidsplassen uten gyldig grunn og som heller ikke gir beskjed om dette kan etter omstendighetene gis oppsigelse eller avskjed. Unntak kan tenkes dersom den ansatte f. eks har vært så syk at det ikke kunne forventes av vedkommende å gi melding til arbeidsgiver om fraværet. Vi ser fra tid til annen at arbeidstakere etter flere dagers fravær, og hvor arbeidsgiver etter hvert mistenker at fraværet er urettmessig, leverer sykemeldinger som dekker hele fraværsperioden. Dere må uansett forsøke å avholde et drøftingsmøte i forkant av en eventuell beslutning om oppsigelse eller avskjed. Hvis arbeidstaker ikke kommer med en god forklaring på fraværet, vil dere normalt kunne avvikle ansettelsesforholdet.

Svar fra Svánaug Bergland:

Utfordringen her er at du ikke vet om vedkommende for eksempel har utvidet sin ferie etter eget forgodtbefinnende, er blitt syk uten mulighet til å varsle o.l., eller simpelthen skofter jobben. Dersom din medarbeider har utvidet sin ferie uten bedriftens godkjennelse, kan det være grunnlag for oppsigelse. Det at en person er aktiv i sosiale medier o.l. behøver ikke bety at vedkommende ikke er syk. Arbeidsgiver har rett til å trekke arbeidstakere i lønn for den tiden vedkommende ikke kommer på jobb. Når folk oppdager dette, tar de gjerne kontakt.

Jeg anbefaler imidlertid at dere igjen forsøker å komme i kontakt med vedkommende. Dersom dere fortsatt ikke oppnår kontakt etter rimelig tid, vil det etter min mening være riktig å innkalle til et drøftingsmøte og deretter bestemme om dere vil gå til oppsigelse eller avskjed. Et viktig aspekt her kan også være at dersom en virksomhet ikke følger opp slike saker som dette, kan det etter hvert komme til å påvirke hvorvidt en oppsigelse betraktes som saklig eller ikke idet arbeidstakere med en viss ret kan hevde at «det er ikke så nøye med sånt hos oss».

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Jobbekspertene
 2. Arbeidsliv

Flere artikler

 1. Jobbekspertene: Er smittefrykt gyldig fraværsgrunn?

 2. «Kan vi suspendere en angivelig mobber»

 3. Jobbekspertene: Er et skjult lydopptak oppsigelsesgrunn?

 4. Kan en kreve lønnsjustering for å unngå fallende lønn?

 5. Jobbekspertene: Hva skal til for å si opp noen i prøvetiden?