Finans Norge beklager håndteringen av diskrimineringssak: – En fullstendig feilvurdering

Saken om Wahid Shah (26) som fikk beskjed om at en stilling hos Finans Norge innebar «negerarbeid», har fått flere til å reagere. Nå beklager Finans Norge-direktør Tom Staavi håndteringen.

Informasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi, beklager nå håndteringen av saken om Wahid Shah.
Publisert:

Søndag skrev E24 om advokatfullmektig Wahid Shah (26) som opplevde det han mener var diskriminering under et intervju med Finans Norge. Han ble fortalt at en stilling innebar «negerarbeid».

Saken har fått flere til å reagere, og på Twitter har en rekke personer stilt spørsmål ved Finans Norges uttalelser gjennom informasjonsdirektør Tom Staavi.

Mandag la Finans Norge ut en offentlig beklagelse til Wahid Shah på organisasjonens nettside.

– Jeg reagerte helt feil i intervjuet med E24. Jeg beklager det og håper Wahid Shah kan tilgi en fullstendig feilvurdering fra min side, sier Staavi til E24.

Finans Norge har tidligere beklaget hendelsen overfor Wahid Shah. Det gjorde de også søndag. Samtidig uttalte Staavi blant annet at begrepet som ble brukt, var «en tungeglipp», og at saken «blåses opp til noe veldig stort».

Les også

Fikk beskjed om at jobben innebar «negerarbeid»

«Uten tvil diskriminerende»

Diskrimineringsnemnda har bekreftet at de behandler saken, etter å ha mottatt en klage fra Shah.

Staavi har tidligere sagt at dette «ikke er en sak i diskrimineringssammenheng».

– Jeg mener vi skal ta de sakene som reelt sett er diskriminering. Jeg er villig til å stille i en Dagsnytt 18-diskusjon om dette i morgen og mene akkurat det samme om at dette ikke er en sak i diskrimineringssammenheng, for det er det ikke, sa Staavi til E24 forrige uke.

Les også

Har klaget inn Finans Norge til Diskrimineringsnemnda: – Preger meg veldig

sine nettsider la Finans Norge mandag ut det de omtaler som «en uforbeholden unnskyldning». Her skriver de at ordet aldri skulle vært uttalt, og at begrepet som ble brukt er rasistisk.

«Et slikt ord er uten tvil diskriminerende og kan overhodet ikke forsvares», skriver Finans Norge, som legger til at de skylder Shah en offentlig beklagelse.

«I våre kommentarer til E24 som skrev om saken, kan det se ut som om vi bagatelliserer en slik ordbruk. Det gjør vi ikke. Vi har hele tiden gitt klart uttrykk for at ingen skal utsettes for slik ordbruk, hverken i arbeidslivet eller noen annen sammenheng», heter det videre.

Hvorfor går dere ut med en offentlig beklagelse nå?

– Fordi jeg opplever at det virker som om jeg bagatelliserer denne saken, og det gjør jeg ikke, og derfor beklager jeg, sier Staavi til E24.

Det var på Finans Norges kontorer på Solli Plass i Oslo, at intervjuet hvor uttrykket «negerarbeid» ble brukt.

Du sa til meg at denne saken ikke var en sak i diskrimineringssammenheng – mener du nå at det er en sak?

– Det er en sak som diskrimineringsnemnda skal avgjøre, og vi kommer oss til å forholde oss til den avgjørelsen som ligger der.

Men mener du fortsatt at det ikke er en sak?

– Jo, det er en sak. Han er i sin fulle rett til å ta den saken dit, sier Staavi.

Ingen konkrete grep

Hvilke tilbakemeldinger har du fått internt?

–Jeg har tenkt gjennom hvordan jeg har håndtert den saken selv, og jeg ser at man kan få det inntrykket av at jeg bagatelliserer saken. Det gjør jeg ikke. Da er det naturlig å beklage, sier informasjonsdirektøren.

Staavi delte søndag saken på Facebook. I innlegget skriver han blant annet at hendelsen er blitt diskutert på et allmøte i Finans Norge.

– Saken ble diskutert, svarer Staavi på spørsmål om hva som ble tatt opp på møtet.

– Vil dere gjøre noen konkrete grep nå?

– Vi avventer Diskrimineringsnemnda og vil selvfølgelig forholde oss til det som skjer der.

Så dere gjør ikke noen interne grep innad i Finans Norge?

– Alle er klar over at denne typen ord ikke brukes. Vi har selvfølgelig tatt opp denne saken internt, og alle er enige om at denne typen begrep ikke representer noe av det Finans Norge står for eller noen av holdningene til de ansatte i Finans Norge.

Men dere gjør ikke noen tiltak for å forhindre at dette skjer igjen?

– Jeg tror den interne samtalen vi har hatt om det kommer til å gjøre at dette aldri skjer igjen. Alle skjønner at denne typen begreper er hårreisende, sier Staavi.

Ikke imponert

Wahid Shah er ikke imponert over den offentlige beklagelsen fra Finans Norge mandag.

– Det innlegget er ikke en unnskyldning for begrepet som ble brukt, det er unnskyldning for det som har kommet frem i mediene, sier Shah til E24.

Han mener oppmerksomheten i mediene var det som måtte til for at Finans Norge skulle ta saken mer alvorlig.

Advokatfullmektig Wahid Shah (26) har foreldre fra Pakistan, og er oppvokst på Grønland i Oslo. Han reagerer sterkt på ordbruken til en ansatt i Finans Norge.

– Det er positivt at de kommer med en erkjennelse nå. Men uttalelsene er blitt møtt veldig negativt av allmennheten, så tenker jeg det er litt derfor, sier Shah.

– Jeg venter fortsatt på en unnskyldning fra den ansatte i Finans Norge som brukte begrepet. Det har jeg ikke fått, sier han.

Mener det er skjult rasisme

Shah mener at Finans Norge har bagatellisert saken.

– Finans Norge sier dette blir blåst opp og at det er en tungeglipp. Den skjulte rasismen finnes der og det er det ikke tvil om, sier Shah.

Han legger til at han håper at saken kan sette fart på en større debatt og at Finans Norge lager retningslinjer internt for hva man kan si og ikke si i jobbsammenheng.

Den ansatte som brukte begrepet har ikke besvart E24s henvendelser. Finans Norge har opplyst at organisasjonen svarer på vegne av vedkommende.

Les også

Har klaget inn Finans Norge til Diskrimineringsnemnda: – Preger meg veldig

Publisert:

Her kan du lese mer om