Ledertalentene 2020

Disse egenskapene kjennetegner dyktige ledere

De er omgjengelige og mestre til å bygge gode relasjoner. De dyktigste lederne er mer enn bare resultatorienterte.

Anders Dysvik, professor i organisasjon og ledelse ved institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, sier den relasjonsorienterte atferden står sterkest.

Torbjørn Brovold
  • Karoline Johannessen Litland
Publisert:,

2020

I SAMARBEID MED
mercuri
nho
finn

For tolvte gang skal E24 kåre årets ledertalent i norsk næringsliv.

Tipsprosessen er nå avsluttet - og arbeidet med å vurdere kandidatene pågår nå. Den uavhengige juryen vil lande hovedvinner og kategorivinner innen årets slutt. Hvem som vinner avsløres på et arrangement i januar.

– I mange stillingsannonser søkes det etter en målrettet og resultatorientert leder. Men at lederen evner å skape tillit og trygghet på arbeidsplassen er også viktig for at de ansatte skal prestere, sier Anders Dysvik, professor i organisasjon og ledelse ved institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

For mens noen ledere skaper mistrivsel på arbeidsplassen, er andre dyktige og inspirerer sine ansatte til å yte sitt beste.

Dysvik forteller at lederatferder kan deles inn i tre dimensjoner: oppgaveorientert, relasjonsorientert og endringsorientert.

– Den relasjonsorienterte atferden står sterkest. Den handler om å skape respekt og anerkjennelse på arbeidsplassen. Det er lettere å motta kritikk fra en leder som du vet vil deg vel. Hvis relasjonen derimot er uavklart, kan det skape usikkerhet, forklarer han.

Kom med Ledertalentene-tips!

For tolvte gang skal E24 kåre årets ledertalent i norsk næringsliv. Hjelp oss med innspill!

Kjenner du et ledertalent under 35 som fortjener å være med i kåringen? Lever ditt innspill her!

Vårt enkle skjema tar kort tid å fylle ut – kanskje når din kandidat helt til topps i år?

Våg å ta beslutninger

Lederne hodejeger Harald Hjertø, direktør i Executive Search-selskapet Mercuri Urval, ser etter, må også evne og ta strategiske beslutninger og formidle dem på en klar og motiverende måte. Lederen må skape forståelse for organisasjonens mål, skape entusiasme for å realisere målene samt sørge for at de nødvendige tiltakene blir gjennomført.

I dag er også mange organisasjoner gjenstand for endring i rammebetingelser, for eksempel gir ny teknologi stadig nye muligheter for mange. Da er det viktig at lederen har et åpent sinn, er omstillingsdyktig og evner å ta modige beslutninger.

– Beslutninger er alltid utfordrende, særlig hvis det dreier seg om beslutninger som endrer virksomhetens retning og mål i markedet. Man skal selvsagt ikke være dumdristig og fatte forhastede beslutninger, men man må tørre å gjøre endringer, sier han.

Forskjellige egenskaper

En dyktig leder er med andre ord flink til å skape trygghet og tillit rundt seg, anerkjenner og stoler på sine ansatte. Han eller hun er også emosjonelt stabil og omgjengelig.

– Å like å være sammen med mennesker er viktig. Skal man lede andre, er det en fordel å trives sammen med folk. De fleste målene når man jo i samhandling med andre, jeg kjenner i alle fall få arbeidsoppgaver som har en ensom rytter, fortsetter professoren.

Og at dyktige ledere er omgjengelige og flinke til å skape gode relasjoner, støttes opp om av Hjertø. Men som hodejeger leter han også etter mer spesifikke egenskaper.

– Egenskapene vi ser etter, kommer an på hvilken type virksomhet lederen skal lede. Oppstartsvirksomheter, virksomheter som skal gjennomgå omstilling og forvaltningspregede virksomheter trenger ulike ledere med ulike egenskaper, forklarer han.

I tillegg avhenger egenskapene han ser etter om det er en toppleder eller mellomleder som skal ansettes.

– Mange ledere har startet som operative spesialister på sitt fagfelt. En utfordring for mange når de stiger i gradene, er å gi slipp på kontroll og å delegere arbeid, sier Hjertø og fortsetter:

– Det strategiske arbeidet blir ofte fortrengt av de løpende, operative oppgavene. Dette er en kjent utfordring for de fleste ledere, og noen lykkes bedre enn andre med å håndtere dette. Det er disse lederne vi ser etter.

Her kan du lese mer om

  1. Ledertalentene 2020
  2. Arbeidsliv
  3. Ledertalentene
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Hjelp oss med å finne «årets ledertalent»: Her er de nye kategoriene

  2. Nå skal vi finne «årets ledertalent» - kom med tips!

  3. Slik beholder du talentene på arbeidsplassen

  4. Annonsørinnhold

  5. Portrett Maria M. Hanssen: «Du må ikke oppnå alt før du er 30»

  6. Eksperter: Nei, man kan ikke utdanne ferdige ledere til arbeidslivet