Slik er feriepengereglene

I disse dager er mange milliarder feriepengekroner på vei inn på lønnskontoene våre. Får du det du har krav på? Sjekk dine feriepengerettigheter her.

Feriepengene kommer godt med om sommeren. Foto: Colourbox.com
  • Ida Aamodt-Hansen
Publisert:

Alle som får lønn har etter ferieloven rett på feriepenger. Mange får feriepengene allerede i mai, mens andre må vente til juni før pengene kommer inn på konto.
Feriepengene bestemmes ut fra lønnen du hadde i fjor. Du har krav på feriepenger både fra hovedarbeidsgiver og fra eventuelle biarbeidsgivere.
Frilansere og selvstendig næringsdrivende har derimot ikke rett til feriepenger.

Les mer om dette på Arbeidstilsynets nettsider.

Hvor mye får du utbetalt?

Feriepengene utgjør 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år, er satsen 12,5 prosent. Dersom dere er omfattet av tariffavtale som gir en femte ferieuke, er den ordinære satsen 12 prosent og for arbeidstakere over 60 år: 14,3 prosent.

Ulikt grunnlag

Feriepengene beregnes av ditt feriepengegrunnlag, ikke den avtalte årslønnen. Feriepengegrunnlaget er spesifisert på alle lønnslippene dine.
Hvis du var på ferie, jobbet overtid eller hadde ulempetillegg, er feriepengegrunnlaget helt sikkert ikke lik den avtalte årslønnen. Særlig trekker fire eller fem uker ferie ned. Det gjør at du bare fikk utbetalt omlag 11/12 av din avtalte årslønn i fjor.
I tillegg fikk du feriepenger for en måned ferie, men disse feriepengene regnes ikke inn i feriepengegrunnlaget ditt.
Ferieloven tillater ikke at feriepengene utbetales som en del av lønnen hver måned. Det gjelder selv om du er timebetalt, eller bare har hatt en liten engangsjobb.

Feriepengene er ikke skattefrie

Det blir ikke trukket skatt av feriepengene når de utbetales. Dermed er feriepengeutbetalingen alltid større enn månedslønnen.
Men bli ikke forledet til å tro at feriepengene er skattefrie. Det er de ikke. Feriepengene er bare fritatt for forskuddsskatt. Til gjengjeld trekkes du litt mer i skatt resten av året, slik at du får en god slump penger til ferien.

Feriepenger utbetales med siste lønn før ferien

Du har ikke rett til å få utbetalt feriepengene før sammen med siste lønning før ferien eller senest en uke før du reiser.
Men hva hvis du skal til syden i juli og må betale sommerferien i mars? Beklager, loven er streng. Du har ikke krav på penger, men det er ingen ting i veien for at en snill arbeidsgiver gir deg forskudd på lønn, eller et arbeidsgiverlån.

Kan dele opp feriepengene

Du kan kreve å få delt opp feriepengeutbetalingen for å få penger i for eksempel vinterferien. Drar du på en ukes vinterferie i februar kan du kreve å få utbetalt feriepenger for en uke (1/4 eller 1/5 av feriepengene avhengig om du har 4 eller 5 ukers ferie) siste lønning før ferien.
For å forenkle utbetalingen av feriepengene er det mange bedrifter som har en felles utbetalingsdato for sine ansatte. Det er ikke uvanlig at feriepengene utbetales i slutten av mai eller begynnelsen av juni.
Omfattes du av en slik avtale, kan du ikke kreve å få delt opp feriepengene.

Når du skifter jobb

Når du skifter jobb, skal feriepengene utbetales på siste lønning før du slutter. Feriepengene utbetales da i opptjeningsåret, og skattereglene sier at det skal trekkes skatt av feriepengene. Dette skattetrekket vil utlignes på skatteoppgjøret året etter.
Slutter du sent på året, bør du be om at arbeidsgiver venter med å utbetale feriepengene til etter nyttår. Da får du pengene utbetalt uten forskuddsskattetrekk. Fordi du har betalt skatt for disse pengene gjennom hele året, vil det få liten virkning på skatteoppgjøret ditt. Du risikerer ikke baksmell.

Bonus

Har du bonus som en del av lønnspakken din, skal denne også tas med i feriepengegrunnlaget.

Les mer om feriepenger av bonus her.

Feriepenger ved sykdom og permisjon

Dersom du har mottatt sykepenger eller foreldrepenger fra folketrygden, vil du få utbetalt feriepenger fra NAV i slutten av mai påfølgende år.
Det gis imidlertid bare feriepenger for de første 48 sykepengedagene, eller de første 12 eller 15 ukene av stønadsperioden når du er i permisjon med henholdsvis 100 prosent og 80 prosent lønn.

Tips til hvorddan du kan bruke feriepengene:

Spar smart!

1.

Kvitt deg med kredittkortgjeld, forbrukslån og lån med pant i bil.

2

. Spar opp en buffer på to månedslønner. Sett denne på en
høyrentekonto.

3.

Prioriter nedbetaling av boliglånet inntil det er på et komfortabelt nivå.

4.

Når disse punktene er oppfylt kan du begynne å spare langsiktig:

5. Vil ta risiko:

Nå kan du starte månedlig sparing i aksjefond.

6. Vil ikke ta risiko:

Betal ned boliglånet. Hvis du er gjeldfri kan du spare i pengemarkedsfond eller sette pengene på høyrentekonto.

Prioriter regningene:

1. Kvitt deg med staten:

Den verste kreditoren er uten tvil staten. Er du for sen med å betale regningene, løper gebyrer fortere enn svint.

2. Prioriter hjemmet:

Mangler du penger til å dekke husleie/boliglån, må du umiddelbart ta affære. De aller fleste bankene er behjelpelig med en utsettelse av lånet, eventuelt en kort periode med avdragsfrihet.

3.

Kvitt deg med kredittgjeld før det løper rente på den.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Dette kan du kreve i feriepenger

  2. Så mye feriepenger skal du ha

  3. Slik bruker vi feriepengene

  4. Så mye feriepenger får du i år

  5. Så mye feriepenger får du i år