SLIK UNNGÅR DU KONFLIKTER: Advarer mot to toppledere

Familiebedrifter bør bare ha én toppleder for å unngå konflikter, mener professor.

Publisert:

Familieeide virksomheter er et potensielt minefelt av problemer. Størst utfordring for familier som deler både arbeidsplass- og bolig, er sammenblanding av grenser, skriver amerikanske entrepreneur.

LES OGSÅ: - Kloke sjefer lar ansatte krangle

- Mindre krangel med én sjef

William Brochs-Haukedal, professor i ledelsesfag ved Norges Handelshøyskole, mener det ikke er belegg for å si det er flere konflikter i familiebedrifter.

- Men det er naturlig å tro at konfliktene blir mer intense, nettopp på grunn av familiebånd, sier professoren til E24.

For å unngå uønskede gnisninger i familieeide bedrifter, fraråder han at to nære slektninger deler topplederansvaret.

- De kjenner hverandre for godt. Det fører til lavere terskel for ikke-rasjonelle argumenter og følelser kan ta overhånd

LES OGSÅ: Farlige fallgruver når junior tar over

Anbefaler juristhjelp

Full åpenhet og 100 prosent formalisering må til at familiebedriftene skal drives uten harde taklinger, er rådet fra Brochs-Haukedal.

- Unngå "under hånden"-avtaler av typen "ditt barnebarn skal overta". Mange bedrifter er flinke, men hos noen er det totalt kaos, sier han, som mener til og med detaljer, som bruk av bedriftshytter bør formaliseres.

Han oppfordrer også til at en jurist kan være huskonsulent.

- Det er lurt å ha en utenfra som kan gjennomgå alt og fange opp tilløp til krangel. I USA er det veldig vanlig, mener professoren.

Vanskelig å irettesette

Utfra hans erfaring med familiebedrifter fører nært slektskap til at det er lettere at ledelsen tråkker hverandre på tærne og blander seg opp i hverandres arbeidsfelt. Selv om en har klart definerte arbeidsområder, er dette vanskelig å praktisere.

- De formelle barrierene er brutt opp og det subjektive og emosjonelle kommer da lettere frem.

Det kan være vanskelig for en sjef å irettesette familiemedlemmer.

- Episodene blir gjerne dysset ned i og med at sanksjonene ikke blir så store.

LES OGSÅ: - Sjefer må bli mindre konfliktsky

- Familiemedlemmer tenker ikke likt

Entrepreneur har listet opp råd for å gjøre grensene tydligere. Å erkjenne at familiemedlemmer er ulike og gi alle definerte roller, er viktig ifølge magasinet. Det samme er fast arbeidstid.

Familiebedrifter kan velge å ha ett eller flere medlemmer i ledelsen, eller å ansette ledelse og holde seg på eierskapssiden.

- Det siste kan være en måte å profesjonalisere ledelsen. Men da kan en oppleve at familiemedlemmene likevel prøver å påvirke øverste leder på ulikt vis, sier Brochs-Haukedal.

Flere saker på E24 Jobb

Publisert: