Haugane: – Folk følger ikke opp, fordi de ikke skjønner hva de skal gjøre

Avtroppende sjef Erik Haugane ønsker ikke å bruke mer krefter på å endre statsbedriften Siva. Den tidligere oljetoppen mener det tar for lang tid, og går heller av

GIR SEG: Erik Haugane trekker seg i Siva fordi han mener det tar for lang tid å endre organisasjonen. Men konflikter har det ikke vært, sier han.
Publisert:

- Jeg kaster heller inn årene, sier han til E24

– At organisasjonen ikke klarer å følge med, det har jeg ikke lyst å bruke krefter på. Det ble for mye strekk i laget. Da finner jeg på noe artigere å holde på med, sier han.

Fredag ble kjent at den tidligere toppsjef i oljeselskapet Det norske slutter som leder av det statlige foretaket, som blant annet driver næringshager, inkubatorklynger og eier eiendom på vegne av staten.

Haugane forlater sjefsstolen etter knappe ett og et halvt år.

Endringsprosessen selskapet er inne i, har møtt motstand internt, skal vi tro Haugane.

– Jeg vil ikke bruke mer tid på dem som ikke ser målet, og som trenger ekstra overbevisning og motivasjon. Endringsprosesser er for mange en brutal opplevelse. Det er dette som er kjernen, sier han.

- Hvordan har du merket at det har vært mye strekk i laget?

– Det er forskjellige ting som gir seg utslag. Folk følger ikke opp fordi de ikke skjønner hva de skal gjøre. Jeg ønsker ikke å gå mer inn på dette. Det er veldig individuelt, sier han.

Siva skal være statens virkemiddel for utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljøer i hele landet.

Les også

Borten Moe blir SIVA-direktør

Haugane har særlig arbeidet for å gjøre Siva mer relevant for miljøene selskapet skal tjene, og bedre i stand til å ta inn over seg nye metoder for innovasjon og næringsutvikling, sier han selv til E24.

– Har det vært noen konflikter?

– Ikke slik jeg har opplevd det. Det blir en type unødvendig uro av denne typen strekk i laget. Ikke alle skjønner hvorfor det og det skjer. Det orker jeg ikke. Da kaster jeg heller inn årene.

– Beklagelig

Sivas styreleder Kristin Reitan Husebø synes det er trist at Haugane har sagt opp sin stilling.

– Dette er Hauganes beslutning. Fra styrets ståsted har samarbeidet med Erik Haugane vært godt. Vi er fornøyd med strategien og kursen som er lagt i hans tid som administrerende direktør. Sånn sett er det en beklagelig situasjon, sier Husebø til E24.

– Hvordan tolker du hans begrunnelse?

– Han må selv stå for den, men det er en mann som er opptatt av tempo for å skape resultater. Som han selv sier, mener han at han ikke har lykkes med å motivere og engasjere i det tempoet han mener er nødvendig.

Les også

Tidligere Det Norske-sjef fikk milliardtilbud

Styrelederen har ikke inntrykk av at organisasjonen er blitt mer splittet under Haugane.

– Endringer virker alltid ulikt på mennesker. Noen motiveres av endring, mens andre trenger mer tid på å endre retningen. Det er også litt ulikt hvor store endringer deler av organisasjonen blir truffet, sier hun.

Hun er klar på at kursen som er staket ut for selskapet, fortsatt står ved lag.

– Dette representerer ingen strategiendring for Siva. Vi kommer til å videreføre det gode arbeidet som er gjort med effektivisering og profesjonalisering, og gjøre tjenestene mer relevant, sier hun.

Erik Haugane forlater selskapet ved utgangen av året.

Les også:

Erik Haugane nytt styremedlem i StartkraftSSB: De fleste kvinnelige gründere er småbarnsmødre- Vi må få lov til å belønne dem som vil satse

Publisert: