Avdekker færre brudd på overtidsbestemmelser: LO-patrulje er bekymret

Tall fra LOs sommerpatrulje i Rogaland viser en sterk nedgang i brudd på overtidsbestemmelser. Organisasjonen er likevel bekymret.

OVERTID: Tall fra LOs sommerpatrulje i Rogaland viser en kraftig nedgang i overtidsbrudd.

Foto: STIAN LYSBERG SOLUM NTB SCANPIX
 • Fredrick Tønsvoll Mortvedt
Publisert:,

I sommermånedene har LOs sommerpatrulje saumfart over 7000 bedrifter over hele landet etter brudd på arbeidsmiljøloven mot ferske sommervikarer.

Alt fra manglende arbeidskontrakt, brudd på pause- og overtidsbestemmelser, svart arbeid, likestilling og diskriminering har vært under lupen.

Den detaljerte landsrapporten er enda ikke utgitt, men en ting er klart fra fylkesrapporten til Rogaland: Antallet brudd på overtidsbestemmelsene har falt kraftig.

Brudd på overtid stuper

Tallene viser at hos de 415 bedriftene som sommerpatruljen har besøkt i Rogaland, ble det funnet totalt 114 lovbrudd. Det utgjør 27,5 prosent.

Sammenlignet med i fjor utgjør denne andelen en nedgang på 7,5 prosentpoeng fra 35 prosent. Den gang ble 443 bedrifter kontrollert.

I år er det spesielt én statistikk fra Rogaland peker seg ut: Andelen brudd på overtidsbestemmelser stuper ned 80 prosent fra 13,3 prosent i fjor til 2,7 prosent i år.

Les også

Nesten fire av ti bryter arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven

Årsaken til fallet i overtidsbrudd er ifølge pressekontakt i LOs sommerpatrulje, Astrid Hoem, en følge av Solberg-regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven i 2015.

– Vi har registrert en klar nedgang i brudd på overtidsbestemmelsene i Rogaland. Dette kommer trolig som en følge av at det har blitt lovlig med 10-timersdager, hvor det tidligere har vært maksimalt lov med 9 timer.

Lovendringen åpner for at det er mulig å jobbe 10 timer per dag uten overtidstillegg, men over arbeidsperioden skal det i gjennomsnitt ikke være mer enn 40 timer per uke.

Hoem peker spesielt på at det trange arbeidsmarkedet for unge og sommerjobbstillinger ikke bidrar til noen styrket forhandlingsposisjon for arbeidstakerne.

– Vi opplever at flere spør oss om lovligheten rundt 10-timerskontrakter uten overtid og registrerer at 10-timerskontrakter er mer vanlig nå enn før. Dette er en naturlig konsekvens av endringen i arbeidsmiljøloven. Flere må jobbe lenger uten rett på overtidstillegg, sier Hoem.

Økning nasjonalt


Selv om Rogaland kommer bedre ut i år enn i fjor, øker antallet lovbrudd landet over.
I år fant patruljen brudd ved 40 prosent av de kontrollerte bedriftene. Det er en økning på nesten 10 prosent fra i fjor. Da ble det funnet brudd ved 36,5 prosent av de kontrollerte bedriftene.

Slår alarm om utviklingen

Stortingskandidat for SV, Kari Elisabeth Kaski

Foto: Fredrik Varfjell NTB scanpix

Stortingskandidat for SV, Kari Elisabeth Kaski, mener at tallene fra sommerpatruljen er urovekkende.

– Det vi ser at arbeidsgivere tilpasser seg det regelverket som finnes, og med dagens regelverk svekkes rettighetene til unge og de med svakest tilknytning til arbeidslivet, sier Kaski.

Kaski peker på lovendringen går hardest ut over de med svakest tilknytning til arbeidslivet.

– 10 timer er en lang arbeidsdag, og der unge og sommerhjelpen tidligere fikk betalt overtid, må de i dag belage seg på å ikke få det. Nå begynner vi å se konsekvensene av endringene som kom i arbeidsmiljøloven i 2015. Det gir et hardere arbeidsliv, og unge som trenger jobb blir skviset, sier Kaski.

Og legger til:

– SV skal styrke arbeidsmiljøloven og reversere endringene paragraf for paragraf. Regjeringen legger opp til en utvikling hvor arbeidstakere stiller svakere i møte med arbeidsgivere, og unge får mindre rettigheter i starten av yrkeslivet.

Uklart fra Arbeiderpartiet

Før sommeren fremmet Arbeiderpartiet 31 forslag som var ment til å «styrke det seriøse og organiserte arbeidslivet, [og] forsterke arbeidsmiljøloven (...)». Blant forslagene var det ikke inkludert en reversering i bestemmelsen som åpnet for 10-timersvakter uten overtidstillegg.

Kaski anklager den potensielle regjeringspartneren for å være uklar på om de vil reversere denne ordningen.

– Arbeiderpartiet har ikke vært tydelig på om de ønsker å reversere muligheten for 10-timersdagen. Velgerne fortjener et svar på dette, sier Kaski.

Les også

Jobbekspertene: Har jeg rett til å slippe overtidsarbeidet?

Tar ikke stilling

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Fredric Holen Bjørdal, som sitter i arbeid- og sosialkomiteen, svarer på utfordringen fra SV.

– Kommer Arbeiderpartiet til å reversere endringen som Solberg-regjeringen har gjort i arbeidsmiljøloven som åpner for 10-timersdager uten rett på overtidstillegg?

– Etter valget vil vi sette oss ned med partene i arbeidslivet og begynne på et stort og viktig arbeid med å forsterke og fornye arbeidsmiljøloven, sier Holen Bjørdal.

– Kan du være mer spesifikk?

– Den som mener at det svaret er vagt, forstår ikke hvordan den norske arbeidsmodellen henger i hop. Heller ikke LO mener at vi skal ta en avgjørelse på dette nå. Og vi tar heller ikke stilling til dette nå over bordet, sier Holen Bjørdal.

Holen Bjørdal presiserer at Arbeiderpartiet kommer til å se på saken etter valget.

Fleksibelt regelverk

Stortingsrepresentant for Høyre fra Rogaland, Arve Kambe, mener at endringen i arbeidsmiljøloven har skapt et mer fleksibelt arbeidsliv. Det kommer også sommervikarene til gode, hevder Kambe.

– Vi har modernisert regelverket slik at det er mulig å jobbe mer ved behov og tilsvarende mindre på et senere tidspunkt, sier Kambe.

– Er det greit at normen kan bli 10-timers arbeidsdager uten rett på overtid?

– Det som er viktig for meg er at sommervikarene får betalt for de timene de jobber. Hvilke avtaler som gjelder på arbeidsplassen er en sak for partene i arbeidslivet, det skal ikke vi på Stortinget legge oss opp i.

– Men dere på Stortinget har endret når sommervikarer har lovlig krav på overtid.

– Jeg tror folk som ønsker seg en sommerjobb, ønsker at vi skal legge til rette for et mer fleksibelt regelverk som gjør det enklere å få seg jobb, sier Kambe.

– Tror du sommervikarer føler et press for å takke ja til kontrakter med 10-timersdager?

– Jeg tror at mange av de unge ønsker å jobbe mye og spare opp litt penger. Sommeren er et godt tidspunkt for å jobbe utover vanlig arbeidstid. Hvilke regler og avtaler som gjøres på arbeidsplassen angående arbeidstimer og overtid, skal ikke jeg legge meg opp i, sier Kambe.

Les også

Dette er de mest troverdige lederne

Les også

12 prosent av millennials tror de må jobbe til de dør

Les også

Nav: Laveste antall varsler om oppsigelser på tre år

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsmiljøloven
 2. Arbeidsliv
 3. Landsorganisasjonen (LO)
 4. Solberg-regjeringen
 5. Sosialistisk Venstreparti (SV)
 6. Arbeidsledighet
 7. Sommer

Flere artikler

 1. Resultatene fra LOs sommerpatrulje er klare: Fire av ti bedrifter bryter loven

 2. Arbeidstilsynet fant grove arbeidsmiljøbrudd hos Protector Forsikring

 3. Midlertidige ansettelser holder seg lavt til tross for lovendring:– Noe av det første en Ap-regjering vil gjøre er å reversere loven

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Brøt loven for å få fregatten på vannet igjen

 6. Uber varsler retur - taxinæringen vil utsette: Omkamp om omstridt frislipp