Slik kan norsk økonomi påvirkes av et fall i oljeprisen

Hva skjer dersom oljeprisen faller ned mot tredve dollar fatet? E24 har spurt ekspertene om hvordan det vil påvirke norsk økonomi.

FLERE KANALER: Ekspertene forklarer hvordan et fall i oljeprisen kan påvirke norsk økonomi.
Publisert:

– Dersom vi får en oljepris på 30 dollar fatet på permanent basis, så vil betydningen bli stor for norsk økonomi, sier forsker Torbjørn Eika i Statistisk sentralbyrå (SSB) til E24.

DNB Markets-analytiker Torbjørn Kjus sa i et nylig intervju med Dagens Næringsliv at oljeprisen kan komme ned mot 30 dollar fatet i 2016.

Det vil være katastrofalt for Norge, mener han - og som E24 skrev tidligere i dag, også andre norske eksperter.

Vi har derfor spurt ekspertene hvordan Norge vil se ut dersom oljeprisen skulle falle til 30 dollar fatet.

Les også

Analytiker tror oljeprisen kan falle til 30 dollar fatet

Økt ledighet

Torbjørn Eika i SSB vil ikke bruke ordet «katastrofe», men er klar på at et slikt scenario kan skape store utfordringer for norsk økonomi:

DRAMATISK?: SSB-forsker Torbjørn Eika forklarer hvordan en lavere oljepris kan påvirke norsk økonomi.

– Det vil få arbeidsledigheten til å stige mye hvis situasjonen vedvarer. Men det vil bli møtt med motkonjunkturtiltak, lavere rente og mer ekspansiv finanspolitikk, som vil dempe de negative effektene, sier han.

Han forklarer at et fall på oljeprisen til tredve dollar fatet vil kunne få alt fra stor til nesten ingen betydning.

Det som avgjør hvor dramatisk et fall til 30 dollar fatet vil bli er:

Varighet: Hvor lenge vil oljeprisen holde seg så lav?

Forventninger: Hvis aktørene forventer at oljeprisen bare i en kort periode faller til 30 dollar, og dette viser seg å være en riktig antagelse, vil betydningen være beskjeden.

Årsaken: Hvis det er et tilbudsside-drevet oljeprisfall, kan det isolert sett stimulere verdensøkonomien. Hvis det derimot skyldes forhold på etterspørselssiden: at det internasjonale aktivitetsnivået utvikler seg svakt, vil det kunne forsterke problemene i Norge – og også svekke annen norsk eksportindustri.

Les også

Kraftig kronerekyl etter Kina-svekkelse

KAN BLI VANSKELIG: Økonomiprofessor Øystein Nordeng sier at Norge vil måtte tilpasse seg.

– Vanskelig

– Er du ute på sjøen og det er dårlig vær, så må du tilpasse deg, sier Øystein Noreng, som er professor emeritus ved Handelshøyskolen BI.

Han er ikke overbevist om at lav oljepris vil være en ubetinget katastrofe for Norge:

– Vi vil også måtte omstille oss og tilpasse oss. Det gjorde vi etter 1986. Det som har skjedd, er at vi har fått en sterk kostnadsøkning innenfor oljebransjen. Det er umiddelbart ille for Norge med lav oljepris, men vi vil måtte tilpasse oss, sier Noreng til E24.

– Vil oljeprisen falle til 30 dollar fatet?

– Det er mulig. Men i dette markedet er det ingenting som varer. Oljemarkedet er imperfekt; noen få store aktører har en avgjørende betydning. Det er ikke noen automatikk i dette, sier Noreng.

Les også

Ekspert etter Kinas overraskende grep: - Appetitten etter yuan vil ikke lenger være like god

Syklisk marked

Han påpeker at det er mye olje som kommer til markedet nå:

– Det er politisk uro i Midtøsten som kan bringe prisen opp. Men på den andre siden synes en avtale med Iran å komme i havn. Irak, Saudi-Arabia og emiratene produserer mer enn før. Virkemiddelet de bruker for å ta andeler i markedet er å øke sitt volum og prise seg ned. Det spørs om Saudi-Arabia ser seg tjent med en oljepris på 35–40 dollar.

BI-professor og NUPI-forsker Ole Gunnar Austvik. Pressebilde

Han forteller at erfaringsmessig er oljemarkedet syklisk:

– Det tar tid før markedet svarer på prisendringer. Etterspørsel tar seg opp etter en tid. Dersom man investerer i Nordsjøen tar det 5–10 år før det får utslag i markedet.

Les også

Flere hundre oljejobber ble borte i sommerferien

«Mange forstår ikke sammenhengen»

Øystein Noreng understreker at oljemarkedet er annerledes enn andre marked:

– Tilbudet av olje er avhengig av noen få store aktører som bestemmer. De kan bestemme om oljeprisen utvikler seg den ene eller andre i veien, sier han.

Ifølge han er det mange av kommentatorene som ikke forstår oljemarkedet. De tror det er et vanlig frikonkurransemarked. Men det er ingen naturlig likevekt i dette markedet.

– Det er noen store land, som spiller en stor rolle. OPEC har økt produksjonen. Prisen kan gå langt ned. Noen sier 30, men det er ingenting som varer i dette markedet, sier professoren.

Les også

Opec-produksjonen på sitt høyeste på tre år

– Jeg tror at oljeprisen kan holde seg lav lenge, sier BI-professor og NUPI-forsker Ole Gunnar Austvik til E24.

– Akkurat hvor lav den blir vet jeg ikke, men en pris på under femti dollar fatet tror jeg kan være realistisk.

Det vil ifølge han medføre at store felt vil gå som før, slik som de gjorde på 90-tallet. Men små selskap og felt, vil kunne få problemer med lønnsomheten:

– Alle små selskaper som har gjennomført investeringsprosjekter det siste tiåret, vil få store problemer, sier Austvik.

Se E24s grafikk: Disse norske oljefeltene er i fare. Rødt viser at break-even-pris er under dagens oljeprisnivå, grønt er over.

– Vi har hatt et veldig høyt investeringsnivå det siste tiåret. Det har vært kunstig høyt og drevet av en skatterefusjonsordning, som kanskje ikke var opprettholdbar over lengre tid.

Les også

- Kina intervenerer for å styrke valutaen

– Folk flest vil ikke merke det så godt

Ole Gunnar Austvik tror at en situasjon med lav oljepris kan vare i noen år:

– Folk flest vil ikke merke det så godt. Det vil bli en kraftig justering, men ikke noen katastrofe egentlig. Hvis prisen blir så lav, vil det utkonkurrere fornybar energi og etterspørselen vil vris i retning av olje igjen, sier professoren.

Han forklarer at over tid vil økt oljeforbruk bidra til et prispress oppover. For Norge som nasjon, vil skatteinntektene falle. Det vil bli et merkbart fall i etterspørselen:

– Oljesektoren blir ikke nedlagt av den grunn. Store selskaper med store felter, vil drives fortsatt, sier han.

Han påpeker at det er to deler av økonomien. Den ene er direkte influert av oljeaktivitet, mens den andre ikke er direkte influert av oljeaktiviteten.

– Den andre som ikke er direkte relatert til olje vil være avhengig av en rik stat. Her har Norge som nasjon en buffer å gå på.

– Den andre delen består av direkte eller indirekte leverandører til sektoren. De vil merke det. Det kan bli reduksjoner, nedbemanning og omstilling til andre næringer.

Ifølge han kan et så drastisk fall i oljeprisen øke farten i omstillingen.

– Det kan komme noen positive effekter! Det kan være sunt at man ikke har et så stort fokus på oljesektoren. Det vil bli et lavere lønnspress og mer fokus på flere næringer, oppsummerer professoren.

Les også

Ekspert etter Kinas overraskende grep: - Appetitten etter yuan vil ikke lenger være like god

Les også

Joars bensinstasjon har fastpris hele uken

Les også

Oljeprisfallet tynger dansk gigant

Les også

– Det er brutalt

Publisert: