SOBER SOMMER: På tidligere jobbfester har det blitt servert alkohol - men nå har sjefen satt seg på bakbeina, skriver en frustrert ansatt.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Jobbekspertene

Jobbeksperten: Kan arbeidsgiver nekte meg å kjøpe inn alkohol til sommerfesten?

En ansatt reagerer på at sjefen vil ha en alkoholfri sommerfest for å unngå upassende situasjoner. – Jeg føler meg mistenkeliggjort uten grunnlag.

 • Svànaug Bergland
  Daglig leder i Konsistens
 • Thor-Arne Wullum
  Advokat og partner i SBDL
Publisert:

Spørsmål:

Jeg jobber i et firma med ca. 30 ansatte med et godt arbeidsmiljø. Vi har ofte både formelle og noen mer uformelle sosiale sammenkomster. På tilstelningene har det alltid være servert alkohol, uavhengig av hvor tilstelningen finner sted. Det er likevel ikke slik at alkoholen flyter og jeg kan aldri huske at det har vært noen store skandaler. Nå nærmer det seg årets sommerfest og vi har fått beskjed om at det ikke vil bli servert alkohol. Sommerfesten arrangeres på takterrassen, som er en del av firmaets lokaler. Jeg foreslo at jeg kunne kjøpe inn alkohol selv, men sjefen satte seg på bakbeina og sa at det ikke under omstendigheter skulle nytes alkohol på sommerfesten. Han viste til at firmaet jobber for å unngå at upassende og «metoo»-situasjoner oppstår. Jeg ble opprørt og følte meg mistenkeliggjort uten grunnlag. Kan arbeidsgiver nekte meg å kjøpe inn alkohol til sommerfesten?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Det er en kjensgjerning at det på firmafester kan bli et høyt alkoholinntak og det kan oppstå situasjoner som både enkeltpersoner og virksomheten gjerne skulle vært foruten. Arbeidsgiver har ansvar for at arrangementer i regi av arbeidsgiver går sømmelig for seg. Bakgrunnen for dette er at arbeidsgiver har ansvar for et forsvarlig arbeidsmiljø og hendelser som oppstår på sosiale arrangementer i forbindelse med jobb kan definitivt påvirke arbeidsmiljøet. Dette gjelder spesielt der det er tale om situasjoner med seksuell trakassering eller vold. Arbeidsgiver må derfor kunne innføre restriksjoner på alkoholservering på firmaarrangementer. Det er ikke tvil om at et ønske om å forebygge ubehagelige situasjon som kan ha negativ påvirkning på arbeidsmiljøet er en legitim grunn for arbeidsgiver til å sette rammer for arrangementene.

Dette stiller seg annerledes i situasjoner der noen av de ansatte selv tar initiativ til sosiale arrangementer med alkohol utenfor arbeidstid og arbeidsted. Forskjellen knytter seg til at arbeidsgiver i slike tilfeller ikke har regi på arrangementet.

Når det gjelder din opplevelse av å bli mistenkeliggjort foreslår jeg at du tar en prat med lederen din om dette. Det er ikke noe i veien for at du spør om alkoholforbudet har tilknytning til din egen oppførsel. Dersom arbeidsgiver igjen begrunner forbudet med forebygging må du nok slå deg til ro med at dette ikke har noe med deg å gjøre.

Svar fra Svànaug Bergland:

Det er en kjensgjerning at «me-too kampanjen» har fått mange ledere og arbeidsmiljøutvalg til å vurdere firmaets policies og tradisjoner når det gjelder bevertning og evt. underholdning på firmafester. Konklusjonene varierer naturlig nok, og det synes som at den ansvarlige i din bedrift har lagt seg på en forsiktighetsregel. Jeg synes du fortjener ros for at du har tatt opp spørsmålet om «medbrakt» med din leder på forhånd. Mange ville nok heller tatt med seg «en på lomma», og det ville vært en mye mer alvorlig situasjon for dem det gjelder dersom de ble «tatt på fersken» i å bryte arbeidsgivers regel. Det er forståelig at du gjør deg ulike tanker om hva som kan være årsaken til at du fikk avslag på forespørselen din. Som i de fleste tilsvarende situasjoner er det bedre å «henge bjella på katten» og spørre direkte, enn å gå rundt og gjette på hva som kan være årsaken til arbeidsgivers respons til deg. Hvis dere har et arbeidsmiljøutvalg eller lignende i bedriften din, kan du jo også be utvalget diskutere erfaringene etter årets sommerfest med henblikk på senere tilstelninger.

Les også

Jobbekspertene: Kan man bli sagt opp om man nekter økt stillingsprosent?

Les også

Kommentar: Har spådd jobbdød i årtier – ikke la deg skremme

Les også

Jobbekspertene: Kan jeg bli valgt bort fra lederjobb fordi jeg har redusert stilling?

Her kan du lese mer om

 1. Jobbekspertene
 2. Arbeidsliv
 3. Alkohol

Flere artikler

 1. Jobbekspertene: Kan jobben tvinge deg med på helgetur uten lønn?

 2. Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver sende ut julekort mot min vilje

 3. Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver nekte meg å ta en ekstrajobb?

 4. Annonsørinnhold

 5. Jobbekspertene: Slik kan du slå ned på bakfylla på jobb

 6. Jobbekspertene: Er det en varslingssak eller en uenighet?