Slike aksjemeglere vil han ha

Meglertopp Knut Brundtland synes ikke bildet er helsvart for bransjen.

MEGLERTOPP: - Det dreier seg ikke bare om å levere informasjonen, men også å analysere og sette den i en sammenheng. Den funksjonen er viktigere for fremtidens megler, sier administrerende direktør Knut Brundtland i meglerhuset ABG Sundal Collier.
Publisert: Publisert:

Administrerende direktør Knut Brundtland ser tilbake på et magrere år enn på lenge for det tradisjonelt så lønnsomme meglerhuset ABG Sundal Collier.

Det har lenge vært kjent at den tradisjonelle aksjemeglingen er under sterkt press, men i fjor høst bidro den lave markedsaktiviteten til kraftige inntektsfall, både for tradisjonell aksjehandel og innen området corporate finance, som består av tilrettelegging av emisjoner, fusjoner, oppkjøp og finansiell restrukturering.

- En samtalepartner
At de lavere volumene gjør at kurtasjepoolen blir en stadig magrere kake å dele på for meglerhusene, bidrar også til at bransjen er på utkikk etter andre typer enn den tradisjonelle aksjemegleren.

- Det som kjennetegnet de gode aksjemeglerne var at de forsto prising og verdisetting av aksjer. Dette kommer selvfølgelig alltid til å være avgjørende, fordi det er det viktigste rådet du gir kunden din. Men den «nye» aksjemegleren skal også være en samtalepartner på et mer profesjonelt grunnlag, sier administrerende direktør Knut Brundtland i ABG Sundal Collier til E24.

Han sier megleren ikke bare skal være der for å si om aksjen skal kjøpes eller selges. Han eller hun må også være i stand til å fortelle om man skal investere i derivater, om man skal sikre seg, eller for eksempel gå i obligasjoner.

- Den rådgivningsfunksjonen tror vi kommer til å bli veldig viktig.

- Hvilke egenskaper blir da viktig for dere å se etter?

- En person som har god utdannelse, god forståelse av markedene, stor interesse for produktene og stor interesse for kunden. Vedkommende har også gjerne en bredere kompetanse knyttet til produkter enn det de tradisjonelt har hatt.

- Jeg kjøper fremdeles aviser
Den tradisjonelle aksjemeglerens død er spådd flere ganger, i takt med nedturen i verdensøkonomien, og som følge av stadig mer automatisert handel. Brundtland mener kompetansen ABG Sundal Collier besitter fremdeles gir kunden et fortrinn.

Han trekker en parallell til spådommen om avisenes død.

- Jeg kjøper fremdeles aviser. Kanskje ikke i like stor grad for nyheten, men heller for kommentaren, analysen, kronikken, eller kanskje for lederen.

- Og det jeg prøver å si med det er; at å kunne sammendra, analysere og kommentere et bilde er en veldig viktig funksjon. Den funksjonen har journalistene, og den har meglerne. Det dreier seg ikke bare om å levere informasjonen, men også å analysere og sette den i en sammenheng.

AksjeLongname: ABG Sundal Collier HoldingTicker: ASCMarked: OSEOrganiasonsnummber: 961095026TSID: Trade time: 2012-02-14 13:21:46Last: 4.92Close: 4.92Periode: 1year

- Kunden sitter jo med en uendelig mengde informasjon som strømmer inn over skjermer og til BlackBerryen. De har ikke tid, eller kanskje ikke evne eller interesse for å drive med en type sammensying av alle disse elementene. Da er et hus som vårt viktig for kundene, med både analytikerne og meglerne, som setter sammen informasjon, som er på pulsen, og som gjør tolkningsjobben.

Inntektsfall
Tirsdagens rapportering av kvartalstall viste at i fjorårets siste kvartal falt omsetningen med 39,8 prosent, målt mot tilsvarende periode året tidligere. Omsetningen endte på 248,6 millioner kroner, ned fra 412,8 millioner kroner på samme tid året tidligere.

LES OGSÅ: Tallras i ABG Sundal Collier

Ser man på hele fjoråret er bildet det samme; ABG hadde en omsetning på 960,7 millioner kroner, en nedgang på 25,9 prosent fra 2010, sa omsetningen endte på 1,3 milliarder kroner.

Aksjemeglingsinntekter, eller kurtasjeinntekter, falt med 25,3 prosent i fjorårets siste kvartal, sammenlignet med samme kvartal året tidligere, mens corporate finance-inntektene ble halvert.

Brundtland sier at de har gjort en moderat tilpasning av staben for å møte endringene i markedet. Fra en topp på 295 ansatte, teller nå meglerhuset totalt 280 personer.

- God pipeline
Det har imidlertid vært en del store oppdrag i løpet av høsten.

Meglerhuset har bistått i forbindelse med A-pressens oppkjøp av Edda Media, salget av Norlandia Care, og oppkjøpet av Inmeta Crayon. Dessuten var meglerhuset involvert i den finansielle restruktureringen av Sevan Marine, samt EQTs oppkjøp av Ventelo.

Brundtland sier de har en god pipeline i første kvartal, men vil ikke gå i detaljer.

- Behovet er ganske stabilt. Det er noen opportunistiske sider ved markedet, som gjør at når markedet etterspør primærtransaksjoner, så er det noen bedrifter som benytter anledningen. De henter penger når det er mulig, sier han.

- Økt aktivitet
Når det gjelder markedet for høyrenteobligasjoner konstaterer han at det har værten solid aktivitetsøkning etter nyttår.

- Så lenge det fortsatt er et lavt rentenivå som gjør at kapitalen søker høyere avkastning enn det de får i bank og helt sikre instrumenter, så er det et press i retning av at penger blir plassert i helt sikre instrumenter, sier han.

- Bankene ønsker også for sin del - som en del av tilpasningen til nye egenkapitalkrav - å stimulere til at kunder går i det markedet. Det er all grunn til å tro at det vil fortsette, sier Brundtland.

Han forteller at for deres del gjelder det nå å møte større etterspørsel på en lønnsom måte.

LES OGSÅ:

Publisert:

Her kan du lese mer om