Norsk økonomi mistet 1,2 milliarder arbeidstimer i fjor

Og i alderen 25 til 61 år blir det stadig flere uførepensjonister.

PRIME TIME: Norge taper mindre arbeidsinnsats på grunn av sykefravære og ledighet. Men uføreandelen øker i de gruppene der yrkesdeltakelsen normalt er størst.

MARIT HOMMEDAL
  • Kristin Norli
Publisert:

Totalt gikk 657.000 årsverk i det norske arbeids- og næringslivet tapt på grunn av mangel på arbeid eller dårlig helse i fjor.

Omregnet til prosent av befolkningen utgjorde de tapte årsverkene 19,2 prosent i 2012.

Det vil si at norsk økonomi mistet hvert femte årsverk i løpet av fjoråret.

Omregnet til arbeidstimer tilsvarer tapet i underkant av 1,2 milliarder timer vare- og tjenesteproduksjon som det aldri ble noe av.*

657.000 representerer likevel en nedgang fra året før på 5.000 årsverk, ifølge Nav, som er ute med analysen Tapte årsverk i den ferske rapporten fra Arbeid- og velferd 2.

Uførepensjon, nedsatt arbeidsevne, sykefravær og arbeidsledighet (helt eller delvis) er de fire årsakene til den tapte arbeidsinnsatsen.

Flere uføre i «prime time»

Fra 2011 til 2012 gikk antallet tapte årsverk på grunn av arbeidsledighet, nedsatt arbeidsevne og sykefravær ned.

Tapte årsverk som følge av uførepensjon går derimot opp. Økningen skjer i de aldersgruppene der yrkesdeltakelsen normalt er størst - fra 25 til 61 år.

For hvert tapte årsverk som følger av uførepensjon, står det også langt færre personer enn i de andre gruppene.

I overkant av 330.000 mottakere av uførepensjon sto i 2012bak 287.000 tapte årsverk.

I aldersgruppene mellom 25 og 61 år økte også andelen tapte årsverk fra uførepensjon målt som andel av befolkningen i samme alder.

Flere får nedsatt arbeidsevne

Bak de totalt 657.000 årsverkene som ikke ble realisert i fjor, står det i overkant av 1,5 millioner nordmenn i alderen 16 til 67 år.

Nedsatt arbeidsevne var årsaken til at 174.000 årsverk gikk tapt i fjor. Før 2010 var denne gruppen delt inn i flere kategorier: de som var yrkesvalghemmet, hadde tidsbegrenset uførepensjon eller rehabiliteringspenger.

Siden 2005 har antallet tapte årsverk som følge av nedsatt arbeidsevne økt med hele 30,8 prosent, men fra 2011 til 2012 var det en nedgang på 3,4 prosent.

Over 800.000 hadde sykefravær

På grunn av sykefravær gikk norske arbeidsgivere glipp av 101.900 årsverk. Hele 828.000 personer står bak dette tapet.

I fjor gikk tallet på tapte årsverk på grunn av arbeidsledighet relativt kraftig ned fra året før, fra rundt 68.000 til 64.300 totalt. Bak dette verdiskapningstapet står tilsammen 370.000 personer, som enten var arbeidssøkere på tiltak, helt ledige eller delvis arbeidsledige i løpet av fjoråret.

LES OGSÅ: Flere blir sykmeldt på grunn av slapphet

Publisert:

Flere artikler

  1. Eriksson vil ha ny vurdering av sykmeldte

  2. Nye tall: Færre uførepensjonister i 2013, men: Flere unge blir uføre

  3. Stadig flere er med i arbeidslivet

  4. Nye tall gir bekymring i Nav: 674.000 årsverk gikk tapt i Norge i fjor

  5. I fjor forsvant 656.000 årsverk i Norge