Sykefraværet har ikke falt nok: Bedriftene krever endringer

Den viktige avtalen om inkluderende arbeidsliv har ikke fått ned sykefraværet så mye som man trodde. Bedriftsforbundet krever en ny ordning.

-NHO MÅ BLI TØFFERE: Lars Erik Sletner, leder i Bedriftsforbundet, mener NHO må bli mye tøffere mot LO og regjeringen når avtalen om Inkluderende arbeidsliv skal reforhandles.
  • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

Siden 2001 har de største organisasjonene for arbeidstakerne, arbeidsgiverne og staten vært enige om den såkalte IA-avtalen (avtalen om et inkluderende arbeidsliv).

Den nåværende avtalen utløper ved nyttår, men man er langt unna å nå målet om et sykefravær på 5,6 prosent. I fjerdekvartal var fraværet på 6,6 prosent (sesong- og influensajustert), og sykefraværet særlig blant kvinner har økt den siste tiden.

- Nå har man hatt IA-avtalen i over 10 år, og man må se på avtalen med nye øyne. Man kan ikke fortsette i samme spor, sier leder i Bedriftsforbundet, Lars Erik Sletner, til E24.

Han organiserer en rekke norske små og mellomstore bedrifter, og forbundet har så langt valgt å holde seg utenfor ordningen som han mener er for dyr og byråkratisk.

Regjeringen, LO, NHO og Virke har nå satt i gang prosessen med å få på plass en ny avtale.

Sletner mener man er nødt til å ta en reell debatt om ordningen, før den eventuelt fornyes.

- Bedriftsforbundet mener at IA-avtalen ikke fungerer og at NHO nå må innse at sykelønnsordningen bør endres. IA-avtalen har en myk tilnærming og har utelukket økonomiske incentiver som vi vet virker, sier Sletner.

Ny løsning

Sletner mener man i første omgang må endre på sykeperioden bedriftene betaler for.

- I dag betaler arbeidsgiver de første 16 dagene med fravær. Vi vil at staten tar de første 16, og at bedriftene deretter betaler for de påfølgende 16 dagene, sier Sletner til E24.

Forbundet går inn for dette, fordi de mener bedriftene uansett ikke kan gjøre noe med forkjølelser og andre korttidssykdommer i de første dagene.

- Muskelplager og andre lidelser, som ofte går over lenger tid, er ting bedriftene har en mye større mulighet til å hjelpe og påvirke, sier Sletner.

Han sier at medlemmene hans gjerne bidrar økonomisk, men da på områdene der de faktisk kan påvirke fraværet.

- Hensikten med vårt forslag er jo å senke fraværet, sier han.

- Vil dere melde dere inn i IA-avtalen, hvis dere får dette gjennom?

- Det ser jeg ingen grunn til. Vi mener staten bør ta tilbake makten å løfte det tilbake fra partene i arbeidslivet.

- IA-avtalen, slik den er utformet i dag, passer ikke for små bedrifter som ikke har store HR-avdelinger som kan følge opp alle kravene og ordningene i avtalen, sier Sletner.

ARTIKKELEN FORTSETTER UNDER BILDET

LITEN ENDRING: Siden 2004 har sykefraværet ligget relativt stabilt. Kvinner er fortsatt langt oftere sykemeldt enn menn.

- Et stort behov for forenkling

NHO er på sin side positive til å forlenge IA-avtalen, men vil ha endringer.

- Vi mener målene er nådd når det gjelder privat sektor, og mener IA-avtalen virker. Industrien har et sykefravær på under fire prosent, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, til E24.

Svein Oppegaard i NHO

- Det som er en aktuell problemstilling nå som avtalen skal reforhandles, er at vi oppfatter avtalen som krevende for mange bedrifter når det gjelder byråkrati, legger han til.

NHO-direktøren mener det er et stort behov for forenkling, særlig med hensyn til de bedriftene som ikke har kjempestore administrasjoner som kan håndtere alle kravene og påleggene.

- Det krever masse ressurser å administrere dette, sier Oppegaard og nevner både planmøter, kontrolltiltak og rapportering til NAV, som eksempel.

En av tingene NHO ønsker seg, er at bedriftene som deltar i IA-avtalen skal få flere virkemidler å jobbe med. Han mener ordningene som er igjen i dag, som kontaktpersonordningen og tilskudd for tilrettelegging på arbeidsplassen, er for få.

- Hva mener dere om Bedriftsforbundets forslag om å endre sykeperioden som bedriftene betaler for?

- Vi tenker at man er nødt til å diskutere alle innspill. Men vi vil ikke forskuttere noe, sier Oppegaard.

NHO-direktøren understreker også at det ikke blir aktuelt å forhandle før til høsten, selv om en del forarbeid og evalueringer settes i gang nå.

- Har ikke virket godt nok

Statssekretær Norvald Mo i Arbeidsdepartementet har ansvaret for å lede forhandlingene fra regjeringens side. Han har permisjon fra jobben i Fellesforbundet mens han er statssekretær for Anniken Huitfeldt.

Statssekretær Norvald Mo (Ap) i Arbeidsdepartementet

- Det er en enighet mellom partene om å starte forhandlingene om en ny avtale, sier Mo til E24.

- Er det riktig å starte den prosessen før Stortingsvalget?

- Dette skjer uavhengig av valget, sier Mo, og legger til at da man forhandlet avtalen forrige gang, så var man ikke enige før i februar, året etter Stortingsvalget i 2009.

Ifølge Mo er det et sterkt engasjement på begge sider av bordet for å få til en ny avtale.

- Alle åtte hovedorganisasjonene ønsker å gå inn i samtaler.

Statssekretæren forteller at tiden frem til sommeren skal brukes til å gjennomgå erfaringer fra avtaleperioden så langt, for å se hvor godt avtalen egentlig har fungert.

- Man har jo ikke nådd målene som er satt. Mener staten at avtalen må endres?

- Det er en del av tiltakene mot sykefravær som ikke har virket godt nok. Man har ikke nådd målet om en nedgang i sykesfraværet på 20 prosent sammenlignet med 2001, men fraværet har falt betydelig likevel, sier statssekretæren.

- Spørsmålet er om det er IA-avtalen eller andre ting som har fått ned sykefraværet. Det skal vi nå setet oss ned for å kartlegge.

Mo forteller at det ikke er fastsatt hvor lenge en ny avtale vil gjelde for.

- Det vil avhenge av hva man blir enige om i forhandlingene, sier Mo, men tror det er naturlig med nok en fireårsperiode.

Ber NHO bli tøffere

Sletner vil gjerne at NHO blir tøffere i klypa mot LO.

- Vi ønsker at NHO tar en tøffere rolle mot LO. LO er jo selvfølgelig livredde for at deres medlemmer må betale noen form for egenandel ved fravær, sier Sletner.

Sletner tror imidlertid NHO ikke vil gjøre noe, fordi de frykter regjeringen da vil dytte regningen mer over på bedriftene. Han tror heller ikke han får noen støtte fra politikerne i år.

- Det er vanskelig for partiene å gå løs på sykepengene i et valgår. Men når vi har vært rundt og møtt alle partiene, så er det en forståelse av at det å bruke 36 milliarder kroner årlig er mye penger, sier Sletner.

Han forteller at Venstre har kommet han litt i møte, ved at de har åpnet for muligheten med noen prøveordninger.

Les også

NAV: Ledigheten holder seg stabilStørre lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i varehandelenSykefraværet øker

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Bare halve NHO ermed i IA-avtalen

  2. Regjeringen vil ha flere i deltidsjobb

  3. Bedriftsforbundet ut mot dumpingtiltak

  4. Betalt innhold

    Sykelønnsreformen som aldri kom

  5. Partene åpner for å skrote IA-avtalen