Ledertalentene 2017: Medarbeiderne skaper arbeidsplasser for tidligere rusmisbrukere

Chris Klemmetrud er gründer med 22 ansatte – 18 av dem tidligere rusmisbrukere. Målet er å vise hele verden at mennesker med rusbakgrunn kan bidra i samfunnet.

FELLESSKAP: Pengene er ikke målet, men derimot antallet rusfrie arbeidstimer som har bidratt til fellesskapet. Fra venstre: Selger Anton, daglig leder Chris Klemmetvold, selger Bendik, salgsleder Thomas og selger Rikard. E24 presiserer at Bendik ikke har bakgrunn fra rus.
Publisert:

– Arbeidet vi gjør er veldig viktig, for de fleste her har noe å bevise, sier driftssjef Jonas Joel Foss.
Han er ansatt i Medarbeiderne AS, et selskap som samler inn glass- og metallemballasje, pant og tekstil rundt om hos husstander og bedrifter i Oslo-området.

Medarbeiderne har som mål å vise hele verden at tidligere rusavhengige er god arbeidskraft, og at de kan bidra til storsamfunnet.

Det kortsiktige målet er å gå i overskudd innen 2020, samt kutte «Nav-strengen» til 10 medarbeidere.

Driftssjef Jonas er blant de som takket være Medarbeiderne har klart å gjøre seg fra fra Nav-støtte. Nå lever han av egen inntekt.

Vi ønsker ditt talent-tips!

Sammen med rekrutteringsselskapet Boyden skal E24 igjen kåre Norges
beste ledertalent!
For niende året på rad leter vi etter dyktige ledere under 35 år, som har resultat-, personal- og/eller beslutningsansvar i næringslivet.

Kanskje er det DU som tipser oss om årets vinner? Klikk her for å melde inn din kandidat.

Penger er middelet, ikke målet

Klokken har bikket seks om ettermiddagen, og på Hellerud står fire medarbeidere klare. I kveld går de salgsrunder til husstander i området, hvor de selger abonnementer for henting av glass- og metallemballasje, småelektronikk og pant.

112 henteabonnementer ble solgt i perioden mai til juni. Det er ny rekord.

For Medarbeiderne er ikke som alle andre bedrifter, men derimot en sosial entreprenørbedrift som i hovedsak ansetter mennesker som sliter med å få innpass i det tradisjonelle arbeidslivet.

I år vil omsetningen ligge på 2,6 millioner, hvor 2,3 millioner kroner betales utelukkende i lønn til ansatte med rusbakgrunn.

Medarbeiderne går fortsatt i underskudd, men for Klemmetvold er målet med bedriften hans noe ganske annet.
– Pengene er middelet, ikke målet for oss. Vi teller først hvor mange rusfrie arbeidstimer vi har levert, hvor de ansatte har bidratt til fellesskapet og følt seg nyttige, forteller daglig leder Chris Klemmetvold.

Artikkelen fortsetter under bildet.

VISJON: «Lettvint for deg, arbeid til meg» står det på Medarbeidernes gule vester. De letter kildesorteringen for husstander og bedritfter, og memner de skaper store fordeler - både ved miljøvernperspektivet og for mennesker som sliter med å komme ut i jobb.

– Skjønte hvor like vi er

Da Klemmetvold studerte sosialt entreprenørskap fikk han oppgaven om å identifisere et samfunnsproblem, og deretter finne en økonomisk bærekraftig løsning på problemet. Det resulterte i oppstartsbedriften Panterne, hvor Klemmetvold rekrutterte pantere med aktiv rusbakgrunn.

– Jeg skjønte hvor like vi er, og utviklet tanken om at vi alle sammen er like mye verdt. En av de vanskeligste utfordringene for et menneske er å slutte med rus, og deretter holde seg rusfri. Det står det stor respekt av. Da bor det noe i deg som storsamfunnet må lære å bruke, sier Klemmetvold til E24.

Les også

Monsterbedriften gir en jobbsjanse til dem som havner utenfor

Høsten 2012 innså Klemmetvold at modellen for Panterne ikke fungerte, og han valgte å legge ned selskapet. Det var flere justeringer som måtte gjøres, men ideen ble videreutviklet. Klemmetvold fikk flere råd fra fagfolk, og i 2014 gjenoppsto selskapet i Oslo, under navnet Medarbeiderne.

Siden oppstarten har bedriften vokst og Medarbeiderne har i dag 22 ansatte i aldersspennet 21 til 67 år, hvorpå 18 har en bakgrunn fra rus.

De tidligere rusavhengige henter returavfall fra private husstander og bedrifter i Oslo og Lørenskog, og Medarbeiderne er nå i gang med å få hentetillatelse i Bærum.

I tillegg leies de ansatte ut til å gjøre småjobber som flytting, hagearbeid og rydding. De ansatte får lønn fra første dag.

Får en mulighet

På Hellerud er salgsrunden i gang. Medarbeiderne henter avfall hos over 750 husstander, i tillegg til storbedrifter som Deloitte, Posten, Universitetet i Oslo og Høgskolen Kristiania. Nå er salgsleder Thomas, Anton, Bendik og Rikard ute for å få nye abonnementer.

– Jeg har lenge ønsket å finne et sted som dette. Vi vil jo være en del av samfunnet og bidra ved å betale skatt. Nå får vi en mulighet til det, og det er jeg veldig, veldig glad for, forteller selger Rikard.

Målet i kveld er å få skaffet minst 10 nye abonnenter. Ved hjelp av avanserte dataprogram for logistikken krysser selgerne ut de husene de har besøkt, eller der folk ikke svarer. Tilsvarende program brukes for henting av avfall.

– Og får vi et nei er det bare å smile og gå videre til neste hus, legger Thomas til.
For sinnsstemningen du er i har mye å si når du er på jobb, mener de ansatte.

– Folk får et ansvar og blir stilt krav til, akkurat som på en vanlig arbeidsplass, sier daglig leder Klemmetvold.
Medarbeiderne jobber hardt med rammer for ansettelser og opplæring. Men for noen ansatte vil arbeidstiden bli kortere. Noen forsvinner fort ut, eller varsler om tunge dager. Noen sprekker.

– Vi kommuniserer det veldig klart at ingen skal ruse seg, og det er en grunnleggende forutsetning. Det er en absolutt nulltoleranse, og dessverre blir noen sparket. Men jeg opplever at folk sier ifra, sier Klemmetvold.
Han peker på at tiltak- og hjelpesentre ofte har et utgangspunkt om at rusavhengige ikke vil klare arbeidet, men at det egentlig handler om en mangel på tillit og ansvar.

– En attføringsbedrift eller tiltaksplass får ikke store problemer hvis noen ikke kommer på jobb, siden det på en måte er forventet. Hos oss er det motsatt, medarbeiderne er det eneste vi har. Men vi har aldri hatt et tjenesteavbrudd på noen av rutene våre, og det er jeg veldig stolt av.

Artikkelen fortsetter under bildet.

SKAPE MULIGHETER: Svein henter avfall fra husstander i Oslo. Han mener Medarbeiderne skaper gode arbeidsplasser for folk som ellers ville hatt vanskeligheter med å få jobb.

– Jeg er blitt flink til å legge meg flat

I juni var Medarbeiderne på plass i porteføljen til Ferd Sosiale Entreprenører.

– Det er en enorm anerkjennelse og et kvalitetsstempel. I tillegg gir det oss en økonomisk sikkerhet, hvor underskuddet dekkes opp. Det gir oss også et stort nettverk med mye kompetanse, hvor åpne dører gir oss tilgang på råd og bistand, sier Klemmetvold.

For veiledningen er der, både fra Ferd, arbeidsmiljøloven og Virke. Klemmetvold er selv leder for et gründer-nettverk i Virke, hvor SMB-ledere møtes seks ganger i året og utveksler erfaringer om lederrollen.

OM LEDERROLLEN: Dalig leder Chris Klemmetvold i Medarbeiderne.

Det er nemlig enormt mye du må lære deg som leder, forteller Klemmetvold.
Selv er Klemmetvold innstilt på å lære nye ting hver dag. Og etter at han tiltrådte som daglig leder i fjor har beskjeden til de ansatte vært klar:

– Jeg er blitt veldig flink til å legge meg flat, for selvfølgelig gjør jeg feil. Men jeg har satt en linje for det, og jeg tror det blir lagt merke til og gir respekt at jeg også kan innrømme de feilene. Jeg sa tydelig ifra at jeg trenger tilbakemeldinger, for jeg har aldri vært leder før.

Klemmetvold er opptatt av at alle medarbeiderne følges tett opp, og at han selv er kritisk og justerer seg kontinuerlig.

– Du kan ende opp med å snu flere håpløse tilfeller til lojale, flinke medarbeidere. Norske ledere har en tendens til å svinge på rattet først når man har havnet i grøfta. De ser uønsket adferd, men håper at den skal bli bedre. Det går ikke hos oss, da må man ta tak i det med en gang.

For Klemmetvold og bedriften er en medarbeider en ansatt som ser helheten, og følger bedriftens mål og visjon.

– En medarbeider gjør litt mer for at kunden skal bli fornøyd. De gjør det lille ekstra som ingen har sagt du skal gjøre, men som du ser kan gjøres, sier Klemmetvold.

Artikkelen fortsetter under bildet.

MILJØPERSPEKTIV: Her er Christian og Svein under kjørerunden, hvor de henter avfall hos husstander i Oslo. Glass, plast, metall og tekstil blir senere sortert i Medarbeidernes bil, før det leveres til gjenvinningsstasjonen.

Lage gode løsninger for samfunnet

Fagekspert i kategorien Årets Samfunnsbygger i Ledertalentene-kåringen er Katinka Greve Leiner. Til daglig er hun direktør i Ferd Sosiale Entreprenører, som investerer i sosiale entreprenører og tilbyr nettverk, kapital og kompetanse for oppstarterne.

– Sosiale entreprenører er personer som har funnet noe i samfunnet vårt som de ønsker å forbedre, og de mener selv at de er en del av løsningen, forklarer Leiner.

Entreprenørskapet ligger i å lage denne løsningen, som å sette i gang en aktivitet, et selskap eller en organisasjon.

FAGEKSPERT: Gjennom sin stilling som direktør i Ferd Sosiale Entreprenører, har Katinka Greve Leiner et godt utgangspunkt for å være fagperson i Ledertalentene-kategorien Årets Samfunnsbygger.

Til tross for gode sosiale effekter, som for eksempel å skape arbeidsplasser, ser Ferd på hvilke bevis entreprenøren har for at de gode løsningene skapes.

– Kjernen i det du forsøker å oppnå må være at du måler og styrer bedriften etter de sosiale effektene du skaper. For du kan se sosiale entreprenører som starter med det sosiale, men som kun ender opp med å være forretningsmessige, sier Leiner.

Les også

Hun er «årets drivkraft» i Ledertalentene 2016: – Jeg tar sjansen, så får jeg heller gjøre noen feil

Hun forteller at for en sosial entreprenør er det den sosiale målsettingen som skal være primærdriveren. Det sosiale målet skal med andre ord ikke bli borte på veien, særlig for bedrifter som skyter fart forretningsmessig.

– Bedrifter flest måler sine resultater på de økonomiske resultatene, og stadig flere ser at det kan lønne seg å også måle og rapportere på de sosiale effektene man skaper, understreker Leiner.

Hjerte og effekt

Hvordan skiller sosiale entreprenører seg fra andre entreprenører, foruten en sosial målsetting? Leiner mener det ofte ligger i motivasjonen til entreprenørene.

– Våre sosiale entreprenører er veldig forskjellige, men hvis du ser til de største suksessene handler det ofte om at de har funnet mennesker og måter å jobbe på som er forretningsmessig strukturert, samtidig som de er lidenskapelige om den løsningen de ønsker å få frem.

Det handler både om hjertet og effekten, understreker Leiner. For mange har drivkraften, men ikke tydeliggjort godt nok at det er den sosiale effekten som driver dem.

Les også

Andresen om Ferd Sosiale Entreprenører: – Vårt fokus er ikke å tjene penger

Leiner mener kandidater til Årets Samfunnsbygger under Ledertalentene må kjenne på at det å skape den sosiale effekten er nettopp en hoveddriver i arbeidet.

– Sosiale entreprenører er ofte superengasjerte, men de kan mangle kunnskap om drive bedriften, med regnskap og innleveringer. Vi ser at noe de må jobbe med er å finne den balansen, forteller Leiner.

Ferd-direktøren påpeker at ved siden av å gjøre klare prioriteringer og jobbe med struktur, må entreprenørene forstå at endringer tar tid:

– Det å være entreprenør og drive nyskaping tar tid. Å etablere seg med et nytt produkt eller ny tjeneste inn i et marked, krever at man må være god til å finne kundene, overbevise, synliggjøre og sannsynliggjøre at du har en løsning som er bedre enn dagens.

Les også

– Vårt fokus er ikke å tjene penger

Les også

– Ledertalenter må forstå fremtidens business

Les også

Hjelp disse topplederne, kom med tips!

Publisert: