Øverste sjef for 77.000 arbeidstakere: – Ingen spesielle utfordringer fordi jeg er kvinne og ikke mann

De fleste statseide selskaper ledes av menn. Det må jobbes målrettet for å sikre flere kvinnelige toppledere, mener Helse Sør-Øst sjef Cathrine Lofthus.

VIKTIG MED KVINNELEDERE: Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør for Helse Sør-Øst mener det er prinsipielt viktig at selskaper ledes av både kvinner og menn.
Publisert: Publisert:

En gjennomgang foretatt av E24 viser at det blant 70 direktører i statseideselskaper er bare 16 kvinner.

– Det er bullshit. Det er bare tull. Problemet er at det velges fra halve befolkningen, sa reder Elisabeth Grieg om skjevfordelingen.

Se grafikken vår her

Debatten om likestilling i arbeidslivet har rast det siste året, og kulminerte med VGs avsløringer om Telenors rekrutteringsprosess da Sigve Brekke ble ansatt som konsernsjef i selskapet.

Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst, er blant de få kvinnelige toppsjefene for statseide selskaper.

Som øverste sjef i en gruppe av helseforetak som ansetter mer enn 77.000 arbeidstakere, mener hun det er prinsipielt viktig at selskaper ledes både av kvinner og menn, og at det er en relativ fordeling mellom kjønnene.

– Kvinner og menn har ulike perspektiver og kompetanse som det kan være viktig å dra nytte av. Jeg synes det er fint at det blir debatt om fordelingen, for det kan bidra til økt bevisstgjøring hos de som rekrutterer, og hos kvinner som kan være aktuelle kandidater, sier Lofthus til E24.

Hva tenker du om tallene? Sjefene i det statseide Norge: 8 av 10 er menn

– Krever langsiktig arbeid

Lofthus viser til at helt sikkert finnes enkelte som kjenner på at det vil være krevende å kombinere en topplederjobb og familieliv.

– Men tradisjon, holdninger og kultur hos de som rekrutterer er også viktig. Det krever bevisst og målrettet arbeid, sier Lofthus.

– Er det en god nok kultur for å ansette kvinnelige toppledere?
– Mitt inntrykk er at enkelte sektorer og bedrifter jobber veldig bra med det, mens andre ikke har det høyt nok på agendaen. Det må gjøres et langsiktig arbeid med kvinnerekrutteringen for at man skal lykkes, sier hun.

Les også: Mener regjeringen er i ferd med å svekke likestillingen

Dette er de 70 sjefene i de statseide selskapene. 16 kvinner og 54 menn.

Flere kvinnelige mellomledere

Det jobber flere kvinner i helsesektoren enn menn, likevel er de fleste toppsjefene menn. Og av de øverste sjefene i de fire store regionale helseforetakene, er Lofthus eneste kvinne.

Hun forteller at det jobbes mye med tematikken i sektoren.

– Vi har hatt over 300 kvinner gjennom topplederprogrammet innen spesialisthelsetjenesten og vi har hatt egne lederkurs for kvinner. Vi ser at andelen er høy på avdelingsledernivå og mellomledernivå, mens den er lav på toppledernivå. Det blir spennende å følge med på utviklingen fremover for å se om det blir flere også i toppledelsen, sier hun.

Elisabeth Grieg om kjønnsfordelingen: – Det er bullshit

– Har du opplevd noen spesielle utfordringer ved å være en kvinnelig toppleder?
– Det er alltid utfordrende å være toppleder. Men jeg tror ikke at jeg har hatt noen spesielle utfordringer fordi jeg er kvinne og ikke mann, sier Lofthus.

Usikker på årsaken

Erica Johanne Blakstad, administrerende direktør for GIEK kredittforsikring, som tilbyr kundekredittforsikring til norske bedrifter, er usikker på hvorfor det er så få kvinnelige toppledere i statseide selskaper.

Dersom man skal ha flere kvinner i ledende posisjoner må det gjøres en jobb både fra styret og ledelsen i det enkelte selskapet, mener hun.

– Jeg tror også at det er poeng at det er en varierende grad av ønske og villighet til å ta på seg utfordringen hos den enkelte, sier Blakstad.

– Går vi glipp av viktig kompetanse ved å ansette så mange menn i topplederposisjoner?

– Det er vanskelig å si. Det er viktig at man har sammensatte grupper av mennesker som greier å utfylle hverandre. Kjønn gir et ekstra aspekt der, fordi kvinner og menn er forskjellige, men ulik erfaring og kompetanse er like viktig, sier hun.

Les også

Telenor-styret kunne bare velge mellom menn

Les også

Likestillingsombud om Telenor-kvinnene: – Håper dette får konsekvenser

Les også

– Det er bullshit

Publisert: