Fem tips til en vellykket digital arbeidshverdag

Det viktigste spørsmålet er ikke hvor mye vi skal jobbe digitalt fremover, men hvordan vi skal utnytte fordelene ved det digitale arbeidslivet best mulig.

  • Tove Selnes
    Tove Selnes
    Konserndirektør for People i Storebrand
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Mange er på vei tilbake til en ny arbeidshverdag, og det er lite som tyder på at alt blir som før. De som tror at de vet akkurat hvordan det blir, vet antagelig minst. Hva bør bedrifter gjøre når koronarestriksjonene forsvinner og myndighetene fjerner foten fra gassen i den pågående digitale kontorrevolusjonen?

Det digitale arbeidslivet kan ta oss både til himmelen og til helvete. Nå har vi erfart hva det vil si å jobbe heldigitalt over lang tid. I himmelen venter fordelene med fleksibilitet, høyere effektivitet og bedre koordinering. I helvete rår ensomhet, systemtretthet og faren for en døende arbeidskultur.

Dette dreier seg egentlig om gamle problemstillinger, men på steroider: Det startet da trenden om å innføre digitale samhandlingsplattformer fikk fotfeste for noen år siden. Halvannet år med pandemi har gjort hjemmekontor til normen. Men hvor digitale skal vi bli?

Digital bærekraft

Hybridkontoret er kommet for å bli, og for å lykkes med den nye modellen, må du lykkes med det digitale. Manglende satsing på området vil bidra til at kompetanseaksjen hos medarbeiderne faller, og bedrifter risikerer at konkurrentene blir mer attraktive arbeidsgivere. De som ikke tillater noe jobbing hjemmefra, vil gå glipp av muligheten til å rekruttere fra en større kompetansepool.

Samtidig må arbeidsgivere jobbe for å redusere de negative bivirkningene ved det digitale. I Storebrand er vi opptatt av bærekraftige løsninger som både er lønnsomme og som gjør verden til et bedre sted på sikt. Slik bør vi også tenke når vi designer den nye arbeidshverdagen. Det viktigste spørsmålet er ikke hvor mye vi skal jobbe og samhandle digitalt fremover, men hvordan vi kan utnytte potensialet vårt best mulig. Vi må finne måter å jobbe på som ikke bare er effektive, men som gir godt samarbeid og varig arbeidsglede. Vi må klare å balansere de kollektive behovene for samarbeid med de individuelle behovene for fleksibilitet.

I løpet av pandemien har Storebrand hatt flere samarbeidsprosjekter med SINTEF, testet ut flere modeller og gjort oss egne erfaringer. Basert på dette har vi kommet frem til at vi tror på en hybrid arbeidsplassmodell med kontoret som kjernen i vår organisasjon.
Her er fem tips til hvordan organisasjoner kan lykkes med videreutviklingen av den digitale og hybride arbeidshverdagen.

1. Lag digitale spilleregler

Digitale samhandlingsverktøy kan gjøre koordinering raskere og mer oversiktlig. For mange arenaer å være til stede på, med overlappende kommunikasjon, kan føre til det motsatte. Høsten vil handle om å finne ut hvordan det digitale kan komplementere det fysiske, slik at man henter ut det beste fra begge verdener. Involver teamet i å lage spilleregler, test disse og juster underveis.

2. Skap psykologisk trygghet

For å skape en innovativ og lærende organisasjon, må vi jobbe systematisk med å bygge psykologisk trygghet for å få det beste ut av alle i organisasjonen. Fysisk avstand kan være spesielt vanskelig for medarbeidere med kort fartstid og lite nettverk i organisasjonen. Nettverket Ung i Finans publiserte nylig en undersøkelse som ble omtalt i E24, og viser at 40 prosent av de yngste i finansbransjen har fått svekket sin motivasjon for jobben det siste året. Dette er funn vi må ta på alvor. Tverrfaglige team som rullerer på oppgaver og har felles ansvar, kan gi medarbeiderne den psykologiske tryggheten de trenger for å jobbe digitalt. Nyansatte bør få mentorer som følger dem opp og sørger for at de har det bra.

3. Dyrk frem ny kompetanse

Alle ledere må lære seg i ledelse for de nye hybridkontoret og forstå hva det faktisk betyr å jobbe digitalt. For å utnytte flest mulige fordeler og unngå flest mulige fallgruver, bør ledere finne frem til de beste løsningene for sine team ved å involvere medarbeiderne. Det å bli enige om hvilke oppgaver eller arenaer som fungerer best digitalt, fysisk eller hybrid blir viktig.

4. Bygg en digital kultur

Det er mulig å engasjere digitalt. Gode digital samhandlingskultur og diskusjonsfora som fremmer læring og bygger organisasjonskulturen blir viktig å prioritere. Allmøter kan for eksempel løftes til å være digitale sendinger med spennende gjester og innslag, som de ansatte ønsker å få med seg enten live eller i opptak når de har tid. Finn ut hvilke arenaer som har mest nytteverdi i digital form.

5. Etabler fysiske møteplasser

Det hjelper lite om effektiviteten går opp hvis medarbeiderne ikke trives. Fysiske møter, både sosiale eller faglige, vil fortsatt spille en viktig rolle i å beholde og styrke kulturen. Å føle at man er en del av et fellesskap, er viktig for motivasjonen. Man skal heller ikke undervurdere hvor viktig det er å treffes iblant for å bygge relasjoner som gjør det lettere å jobbe sammen både fysisk og på avstand.

Pandemien har ført med seg rivende utvikling innen digital samhandling og bevist at vi mennesker ikke er late aper som trenger tett kontroll for å holde produktiviteten oppe. De som lar gjenåpningen være en unnskyldning for å bremse videre utvikling når vi nå for lov til å komme tilbake på kontoret, risikerer å havne i bakevja.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om