Illustrasjonsfoto

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix
Jobbekspertene

Jobbekspertene: «Kan vi suspendere en angivelig mobber mens vi undersøker saken nærmere?»

Ukens spørsmål tar for seg mobbing på arbeidsplassen. Hva kan arbeidsgiver gjøre når en ansatt mobber en annen kollega?

 • Thor-Arne Wullum
  Advokat og partner i SBDL
 • Svànaug Bergland
  Daglig leder i Konsistens
Publisert:

Spørsmål fra leser:

«Vi er blitt kjent med at en av våre ansatte angivelig mobber sin kollega. Andre ansatte, som skal ha observert dette, har fortalt at den ansatte går over streken med fleiping som går på bekostning av kollegaens utseende og norskuttale.

Vi har planer om å undersøke forholdene nærmere og ta en beslutning angående videre tiltak når vi har fått snakket med alle involverte. I perioden vi skal gjennomføre slike undersøkelser ønsker vi ikke at den som er anklaget skal møte på jobb.

Har vi mulighet til å suspendere mobberen mens vi undersøker saken nærmere?»

JOBBEKSPERTENE: Les flere spørsmål og svar her!

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Antagelig har dere ikke grunnlag for å suspendere den ansatte som er anklaget for mobbing i perioden dere undersøker saken.

Les også

Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver sende ut julekort mot min vilje

Å suspendere en ansatt betyr at vedkommende utestenges fra arbeidsplassen i en midlertidig periode med lønn. For å ha adgang til å gjøre dette må arbeidsgiveren ha grunn til å anta at arbeidstageren har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed.

For å kunne gi avskjed må den ansatte ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Det er en høy terskel før arbeidsgiver kan reagere med avskjed ved anklager om mobbing.

Arbeidsgiver trenger ikke å ha grunnlag for avskjed for å suspendere, men det må foreligge forhold som gir arbeidsgiveren grunn til å tro at det kan foreligge grunnlag for dette.

Suspensjon kan uansett kun gjennomføres dersom virksomhetens behov tilsier det. Det betyr at det må være et umiddelbart behov for å holde den ansatte utenfor arbeidsplassen i perioden arbeidsgiver foretar nærmere undersøkelser.

Et alternativ til suspensjon er å inngå en avtale med den ansatte om fritak fra arbeidsrett og – plikt med lønn i en periode.

Les også

Jobbekspertene: Har ansatt som ikke kommer tilbake fra ferie sagt opp?

Svar fra Svánaug Bergland:

Suspensjon, uansett årsak, er et kraftfullt virkemiddel som arbeidsmiljøloven gir ansatte et tilsvarende sterkt vern mot.

Jeg må anta at grunnen til at dere ønsker å suspendere mobberen, enten er å forhindre «represalier» fra han/henne mot den omtalte ansatte, eventuelt mot andre kolleger som blir involvert i saken, eventuelt eller å forhindre at mobberen forsøker å påvirke dem som blir involvert, til sin fordel.

Det kan finnes et annet alternativ til å inngå en avtale med mobberen om fritak fra arbeidsrett- og plikt med lønn, der arbeidsgiver bruker sin styringsrett til å omplassere vedkommende i en tidsbegrenset periode.

Om dette er gjennomførbart hos dere og vil kunne gi ønsket effekt, avhenger av flere forhold som jeg ikke er kjent med. Ellers er jeg jo generelt sett en sterk tilhenger av god kommunikasjon rundt de fleste konflikttemaer.

Kanskje en god dialog og oppfølging av vedkommende og hans/hennes leder, HR, verneombud, eller lignende kan gjøre nytten.

Les også

Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver sende ut julekort mot min vilje

Les også

Jobbekspertene: Har ansatt som ikke kommer tilbake fra ferie sagt opp?

Les også

Jobbekspertene: Slik kan du slå ned på bakfylla på jobb

Her kan du lese mer om

 1. Jobbekspertene
 2. Arbeidsliv

Flere artikler

 1. Jobbekspertene: Har ansatt som ikke kommer tilbake fra ferie sagt opp?

 2. Jobbekspertene: Er et skjult lydopptak oppsigelsesgrunn?

 3. Betalt innhold

  Permittert, men jobber likevel? Da kan du bli straffet.

 4. Annonsørinnhold

 5. Unil-ansatt mottok bestikkelser på 28 millioner kroner

 6. Betalt innhold

  Ansatt i coronarammet bedrift? Dette bør du vite