Foto: Sara Johannessen NTB scanpix
Jobbekspertene

Jobbekspertene: Slik kan du slå ned på bakfylla på jobb

HR-ansvarlig har fått beskjed om at ansatte har vært bakfulle på jobb og har fremstått reduserte og slappe. Hvordan kan bedriften slå ned på dette?

 • Svànaug Bergland
  Daglig leder i Konsistens
 • Thor-Arne Wullum
  Advokat og partner i SBDL
Publisert:

Spørsmål:

Jeg jobber som HR-ansvarlig i en stor virksomhet som består av mange butikker. De ansatte hos oss er som regel unge, og mange har dessverre ikke så god arbeidsmoral.

Jeg har ennå til «gode» å oppleve at ansatte kommer beruset på jobb, men har fått beskjed om at det har vært flere tilfeller der ansatte kommer åpenbart bakfulle på jobb og fremstår som reduserte og slappe.

Dette er lite heldig, da det å jobbe i butikk innebærer å yte god kundeservice og se opplagt ut. Kan vi slå ned på dette på noen måte?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Ja, det kan dere. Selv om dere ikke har egne regler om dette i arbeidsavtale eller i personalhåndbok, vil det ligge i den ansattes lojalitetsplikt å møte opplagt på jobb slik at de er klare til å utføre de arbeidsoppgavene som stillingen krever på en god måte.

Det å komme åpenbart bakfull på jobb kan også bli sett på som illojalt, dersom det går ut over arbeidsprestasjonene til den ansatte eller fremstår som uprofesjonelt overfor butikkens kunder, eller liknende.

Jeg vil råde deg til å i første omgang ta dette opp med de ansatte det gjelder. Dersom dette er et generelt problem bør dere vurdere å innta et punkt om virksomhetens forventninger i personalhåndboken eller annet regelverk dere har internt i virksomheten.

Du bør følge opp dette, og vurdere løpende om slike tilfeller kan gi grunnlag for å gi den ansatte det gjelder en advarsel eller i verste fall etter hvert en oppsigelse.

Svar fra Svánaug Bergland:

Først må jeg si at det generelt sett er mitt inntrykk at de fleste unge mennesker har god arbeidsmoral.

Hvis du som HR-ansvarlig mener å ha belegg for å si at «mange av de unge ansatte hos dere ikke har så god arbeidsmoral», vil jeg råde deg til å forbedre rekrutteringsrutinene og jobbe aktivt med bedriftskulturen.

Dersom det oppstår mistanke om at en medarbeider kommer bakfull på jobb, ung eller eldre, må det etter min oppfatning adresseres umiddelbart av den ansattes nærmeste overordnede, evt. HR. Lederen/HR må ha en førstehåndsopplevelse av situasjonen. Det er ikke nok at «noen har sagt at...».

Først og fremst må lederen sørge for å forstå hvorfor medarbeideren fremstår som «redusert og slapp».

Det kan jo være andre årsaker enn «bakfyll». I de tilfellene der lukt og andre ytre faktorer/symptomer eller adferd gir lederen rimelig sikkerhet for at det er snakk om «bakfyll», må den ansatte konfronteres med mistanken og gis anledning til å forklare seg.

Resultatet av denne samtalen vil være bestemmende for om det skal gis en advarsel eller ikke.

Gjentatte tilfeller vil gi grunnlag for formell advarsel og i verste fall oppsigelse.

Les også

Jobbekspertene: Fikk ny jobb - ble fratatt alle oppdragene sine

Les også

Jobbekspertene: Er det lov å lønne to arbeidstakere i samme stilling ulikt?

Les også

Jobbeksperten: Kan arbeidsgiver nekte meg å kjøpe inn alkohol til sommerfesten?

Her kan du lese mer om

 1. Jobbekspertene
 2. Arbeidsliv

Flere artikler

 1. Jobbekspertene: Har ansatt som ikke kommer tilbake fra ferie sagt opp?

 2. Jobbekspertene: Fikk ny jobb - ble fratatt alle oppdragene sine

 3. Jobbekspertene: Er det lov å lønne to arbeidstakere i samme stilling ulikt?

 4. Annonsørinnhold

 5. «Kan vi suspendere en angivelig mobber»

 6. Jobbekspertene: Kan jobben tvinge deg med på helgetur uten lønn?