Nav venter raskere økning i ledigheten

Nedturen i oljebransjen smitter over på andre næringer. I løpet av september kom det varsler om nesten 4.300 mulige permitteringer og oppsigelser.

TILTAR: Det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst ti ansatte som må varsle Nav. Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng forventer at ledigheten vil øke raskere framover enn den har gjort så langt i år.
Publisert: Publisert:

Hittil i år har Nav motatt varsler om 34.200 mulige permitteringer eller oppsigelser. Varslene arbeidsgivere har sendt til Nav i september melder om en svak nedgang i antallet sammenlignet med august, men antallet utgjør likevel 10 prosent flere enn på samme tidspunkt i fjor.

– Antall varsler har ligget høyt en god stund nå og vi venter derfor at ledigheten vil øke raskere framover enn den har gjort så langt i år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Les også

Flere hundre Statoil-jobber kan bli flyttet til lavkostland

Det er fortsatt oljerelaterte næringer som er hardest rammet. Så langt i år har Nav mottatt varsler for 13.600 personer fra industrien og 6.600 personer fra bergverksdrift og utvinning. Dette er dermed de to næringene som i størst grad må nedbemanne.

– Selv om det er bedriftene som er tettest på oljenæringen som rammes hardest, ser vi også at andre næringer rammes av oljekrisen. Både transportbedrifter, konsulentselskaper og hoteller melder også om nedbemanninger, sier Vågeng.

Det er spesielt virksomheter på Sør-Vestlandet som er berørt. Over halvparten av varslene Nav har mottatt i år, er meldt inn fra virksomheter som holder til i Rogaland, Hordaland og Vest-Agder.

De fleste varslene handler om oppsigelser. Hittil i år har Nav fått varsler om 21.450 oppsigelser og 12.800 permitteringsvarsler.

Les også

26.000 oljejobber borte: – Det vil komme flere kutt

Les også

– Kraftig økning i oppsigelsessaker

Les også

Flere hundre Statoil-jobber kan bli flyttet til lavkostland

Publisert: