Oljeselskapene faller på studentenes drømmeliste

Årets studentundersøkelse fra Universum viser en tydelig trend: Olje- og oljeserviceselskapene faller på rangeringene over hvilke steder studenter helst vil jobbe.

MINDRE POPULÆRT: Ingeniørstudentenes mest attraktive arbeidsgiver er fortsatt Statoil, men hos alle andre studentgrupper Universum har spurt i årets undersøkelse, faller energigiganten flere plasser fra i fjor. Bildet er fra Troll A-plattformen i Nordsjøen.

Foto: John Thomas Aarø
 • Ingvild Sagmoen
 • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

De siste årene har Statoil ligget høyt på rangeringen over mest attraktive arbeidssted hos de fleste studentgruppene.

I fjorårets studentundersøkelse fra Universum begynte imidlertid energiselskapet å falle plasseringer, og utviklingen har forsterket seg i år.

Sjekk topp 30 i alle listene her!

Med unntak av ingeniørstudentenes rangering, faller Statoil flere plasser hos både business-, IT-, humaniora- og jusstudentene.

– Vi har et mål om å opprettholde vår posisjon som mest attraktive arbeidsgiver blant studentene og jobber målrettet for å nå dette, sier informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil til E24.

Statoil har vært på topp blant ingeniørene i 20 år, forteller han.

– Vi gleder oss stort over at vi lykkes blant denne gruppen.

– Vi er også glade for at vi fortsatt er attraktiv blant de andre, men med den omstillingen som vi nå gjennomgår i vår industri, er det ikke rart at vi faller noen plasseringer, sier Glad Pedersen.

Han understreker at det er viktig å opprettholde rekrutteringen, selv i en periode med omstilling, kostnadskutt og nedbemanning.

VEKTLEGGER STUDENT-DIALOG: Statoil, her ved informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

– Vi vektlegger det å være i dialog med studentene, drar på besøk på studiesteder og støtter opp om masteroppgaver. Skal vi klare å produsere olje og gass med verdiskaping og på en klimaeffektiv måte, trenger vi de klokeste hodene også fremover. Vi vet at kunnskap er forutsetningen for å løse de utfordringene vi står overfor, og er derfor avhengig av å tiltrekke oss nye talenter, også i en periode med stor omstilling.

Faller mest

En trend blir enda tydeligere ved å se på hvilke bedrifter som har falt aller flest plasser. Hos ingeniørstudentene er det blant andre Schlumberger, Odfjell Drilling, Subsea 7, Halliburton, National Oilwell Varco, ExxonMobil, GE Oil & Gas og FMC Technologies. Foruten å tilhøre norsk oljenæring, har alle disse selskapene til felles å ha gjennomført store kutt i arbeidsstokken den siste tiden.

Vi finner igjen både FMC Technologies, ExxonMobil og ConocoPhillips på økonomistudentenes liste over dem som faller aller mest fra i fjor. Også Shell og Olje- og energidepartementet er blant virksomhetene på denne listen.

I tillegg har Aker Solutions, som i likhet med Statoil lenge har vært populært, falt fra 2. til 5. plass på ingeniørstudentenes rangering.

Hos IT-studentene faller selskapet 10 plasser fra i fjor.

Søkertallene til petroleumsfagene stuper

Samtidig viser nye søknadstall fra Samordna opptak at antall søknader til petroleumsfag stuper landet over.

Den aller bratteste nedgangen skjer ved en rekke fag ved Universitetet i Stavanger, men samlet sett faller søkerne til petroleumsfag med over 50 prosent.

– Dette er synd, men de som har søkt og som kommer ut om fem år, de har gjort noe lurt, sier Kristin Færøvik, sjef i Lundin Norway til E24.

Hun deltar på Barentskonferansen i Hammerfest denne uken, der man blant annet diskuterer mulighetene for oljevirksomheten i Barentshavet.

Færøvik har fått med seg de nye tallene fra Samordna opptak.

Hun peker på at de oljerelaterte utdanningene tar flere år å gjennomføre, og at verden kan ha blitt ganske annerledes fra man starter til man avslutter studiet sitt.

– Det som kan være vanskelig å ta innover seg som ungdom, er det langsiktige perspektivet i denne næringen. Jeg var nok heller ikke så langsiktig i tankegangen da jeg skulle velge studieretning, sier hun.

Les også

Ingeniørstudenter ser mot det offentlige

– Kan oppleve at faglinjer forsvinner

Færøvik understreker hvor viktig det er å ha et jevnt tilfang at nyutdannet ungdom som søker seg inn i bransjen med den riktige kompetansen.

– Erfaringen viser at de som går ut av industrien i vanskelige tider neppe kommer tilbake, så vi trenger nye generasjoner som søker seg inn hele tiden.

Hun sier at det alltid er en balansegang, siden mange nå kutter, men at næringen alltid er interessert i de klokeste hodene.

– Så for dem som tør å tenke litt lenger enn ett eller to år frem i tid, finnes det gode muligheter, sier Færøvik.

BEKYMRET: Administrerende direktør Kristin Færøvik i Lundin har fått med seg de lave søkertallene til petroleumsfag.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Hun mener det er viktig at ungdommen ikke henger seg opp i alle medieoppslagene om kutt og nedbemanninger.

– Jeg er bekymret for hvordan de unge oppfatter hvilke muligheter som finnes på grunn av alle medieoppslagene som vi nå ser. Jeg vil oppfordre de unge til å sette seg inn i hva næringen og selskapene selv sier om mulighetene, sier Færøvik.

Færøvik sier at hun er usikker på om det er noen incentiver næringen kunne kommet med for å friste flere til å søke.

– Man kan jo ikke ansette folk uten arbeidsoppgaver, men det viktigste næringen og myndighetene kan gjøre er å påpeke langsiktigheten i det vi driver med. Fra man gjør et funn til man skal stenge ned installasjonen går det en hel generasjon, sier Færøvik.

Færøvik sier at en nedgang i enkelte kull ikke skaper et ekstra lønnspress, men at det kan ha en annen effekt:

– Vi har sett eksempler, blant annet her i Nord, der nedgangen i søkertall rammer utdanningstilbudet, ved at man kan oppleve at det er faglinjer på noen institusjoner som forsvinner.

Les også

Ingeniørstudenter ser mot det offentlige

Les også

Nær 500 søkte på én stilling som resepsjonist

Les også

Mistet oljejobben – tapte rettssak mot arbeidsgiver

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Universum-listene
 2. Oljebransjen

Flere artikler

 1. Her vil nordiske studenter helst jobbe

 2. Dette er studentenes drømmearbeidsgivere

 3. Ingeniørstudenter ser mot det offentlige

 4. Søknadstallene til petroleumsfag stuper landet over

 5. Betalt innhold

  Litt flere som søker oljestudier