Slik tjener du lovlig og skattefritt

Det er fullt mulig å tjene penger på lovlig måte uten å betale skatt i Norge. Måker du snø for flere naboer og får 4000 kroner fra hver, er ikke det nødvendigvis skattepliktig.

RETT I LOMMA-JOBB: Måker du snøen for naboene og ikke tjener mer enn 4000 kroner fra hver, er det skattefritt. Det gjelder uansett om lenge ikke snømåking er ditt yrke. Her er det Simen Borg (13) som kjemper mot snømassene på gårdsplassen hjemme i Lillehammer i romjulen 2009. Foto: Geir Olsen, VG
  • Egil Svendsby
Publisert:

Reglene som ble innført for å gjøre det lettere for privatpersoner å betale for eksempel barnevakt inntil 4000 kroner i året uten at det må rapporteres, gjelder nemlig for alle.
Også for deg som er i fullt arbeid. Så lenge det du gjør foregår på fritiden og er noe annet enn ditt daglige arbeid.
Det er heller ikke fastsatt en øvre grense for hvor mange personer du kan motta 4000 kroner fra, så lenge jobben du gjør ikke bærer preg av å være næringsvirksomhet.

EKSPERT: Seksjonssjef Astrid Margrethe Dugstad Tveter i skatteetaten. Foto: Scanpix

- Hensikten med forenklingene er å gjøre det enklere og billigere for privatpersoner å inngå avtaler om lønnsarbeid i hjemmet. I korthet innebærer ordningen at privatpersoner som utbetaler lønn til en som utfører arbeid i hans hjem eller fritidsbolig, i visse tilfeller slipper å betale arbeidsgiveravgift og levere lønnsoppgave selv om han etter de vanlige reglene anses som arbeidsgiver, opplyser seksjonssjef Astrid Margrethe Dugstad Tveter i skatteetaten.
- Forenklingene bør også ses i sammenheng med regelen om skattefritak for lønn innenfor fastsatte beløpsgrenser, sier hun.

Dette er lovlig

Her er fire eksempler på hva du kan gjøre. Alle er lagt fram for skatteetatens eksperter som bekrefter at dette er lovlig.

1. Du er skatteinspektør eller lærer

men synes det er gøy å måke snø og male gjerder på fritiden. Da kan du motta 4000 kroner per år i lønn skattefritt fra naboen. Det er en forutsetning at naboen har ansatt deg som privatperson og at arbeidet utføres i tilknytning til naboens hjem eller fritidseiendom.
Det er ikke fastsatt noen konkret grense for hvor mange naboer du kan måke snøen for. Men blir omfanget omfattende kan det føre til at du anses å drive næringsvirksomhet. Det er skattekontoret som vurderer nærmere om du anses som næringsdrivende.

Men:

hvis du driver næringsvirksomhet innen samme fagfelt som oppdraget (er for eksempel profesjonell snømåker), kan du ikke måke snø for naboen uten at det er skattepliktig.

2. Du er rørlegger og hjelper naboen

med å tette en lekkasje på kveldstid. Du får 3500 kroner for jobben. Dette er skattepliktig inntekt siden du jobber som rørlegger. Men arbeider du som rørlegger og maler gjerdet til naboen kan du motta 4000 kroner skattefritt per år for jobben.
På samme måte kan ikke en frisør klippe håret til folk på fritiden og ta seg skattefritt betalt, men er du bankfunksjonær kan du klippe andres hår og motta skattefritt betaling, så sant antall oppdrag ikke blir for omfattende. Også her er det skattekontoret som vurderer om du anses som næringsdrivende

3. Du er bussjåfør, er veldig interessert i rally

og samtidig hobbyfotograf. Du drar på et løp og ser Petter Solberg kjøre VM-runde. Du får noen flotte skudd idet Solberg kjører av veien og selger bildene dine for 10.000 kroner.
Siden dette er din hobby, trenger du ikke betale skatt av beløpet. Men blir salg av bildene omfattende kan det føre til at du anses å drive næringsvirksomhet. Det er skattekontoret som vurderer nærmere om du anses som næringsdrivende.

4. Du er journalist ansatt i en avis.

Tar du enkeltstående oppdrag for andre arbeidsgivere kan du motta lønn inntil kr. 1000 per år skattefritt fra hver arbeidsgiver. Overskrides beløpsgrensen blir hele lønnen skattepliktig. Arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift av beløpet uavhengig av om du må betale skatt.
Det er ingen konkret grense for hvor mange andre arbeidsgivere du kan motta 1000 kroner skattefritt fra. Dekker du eksempelvis landsskytterstevnet kan du selge stoff til aviser landet over for en 1000-lapp fra hver uten at det blir skattepliktig. Men blir omfanget omfattende kan det føre til at du anses å drive næringsvirksomhet. Det er skattekontoret som vurderer nærmere om du anses som næringsdrivende.

Slik betaler du lovlig

Du har vaskehjelp hjemme. Du kjenner henne ikke spesielt godt, og vet derfor ikke at hun også vasker for mange andre.
Men siden du bare engasjerer vaskehjelp sporadisk og lønnen ikke overskrider 4000 kroner i året, kan du betale vaskehjelpen uten at dette skal lønnsinnberettes. Det er en forutsetning at vaskehjelpen er ansatt som privatperson og at arbeidet utføres i tilknytning til ditt hjem eller fritidseiendom.
Hvis det derimot er helt klart at vaskehjelpen, eller mannen som kommer for å male gjerdet ditt, har dette som næring gjelder ikke reglene om private arbeidsoppdrag i hjemmet for disse. Du skal da ha faktura for tjenestene som er utført hos deg.
Hvis vaskehjelpen er næringsdrivende er hun ansvarlig for å melde fra om virksomhetsinntekten til skattemyndighetene.
Du og ektemannen kan ikke betale samme person 4000 kroner hver for dere for lønnsarbeid i hjemmet. Her regnes husstanden som en og samme betaler.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Åpner for mer skattefri hjelp i hjemmet

  2. Skaff deg skatte-frikort nå

  3. Sjekk om du må skatte av pokerspillingen

  4. Skattefritt-beløp har økt fra 4000 til 6000 kroner: Flere skattefrie kroner å tjene på småjobber

  5. Disse inntektene er skattefrie