– Hjelper ikke med de beste testene, dersom rådgiveren er dårlig

Ekspertene er enige om at testing kan være en god metode for å ansette den beste. Men er verktøyet i feil hender, kan det føre til feilansettelser og misfornøyde kandidater, mener direktør hos landets største testleverandør.

TESTLEVERANDØR: Espen Skorstad er administrerende direktør i selskapet som leverer flest tester i rekrutteringsøyemed i Norge, men han advarer mot at resultatene avhenger av den som gjennomfører testene.
Publisert:

De beste ansettelsene tas ut fra flere kilder, slik som personlighetstester, strukturerte intervjuer, evnetester og erfaringsbakgrunn, mener psykolog og administrerende direktør hos testleverandøren Cut-e Norge, Espen Skorstad:

– Hvordan de ulike kildene vektes, er ofte overlatt til den enkelte rådgiver. Selv de beste testene kan ikke garantere gode ansettelser, dersom rådgiveren er dårlig. Testene er tross alt bare et verktøy, som kan brukes godt eller dårlig, avhengig av kompetansen hos brukeren.

Har du opplevd å bli vraket på grunn av testresultat? Tips våre journalister her.

– Vanskelig å avdekke feil

– Er det mange som gjennomfører testene som ikke har god nok kompetanse til å kunne tolke resultatene – og hva kan konsekvensene av dette være?

– Ja, helt sikkert. Jeg har ikke oversikt over omfanget, men det finnes helt sikkert ukyndige testbrukere. Konsekvensen vil være uetisk behandling av jobbsøkere, eller at arbeidsgiver ender opp med en annen kandidat enn den beste, sier Skorstad.

Les også

Bruken av personlighetstester og evnetester øker i det norske arbeidsmarkedet

Han påpeker at problemet med rekruttering er at det ofte er vanskelig å avdekke når det gikk galt, fordi de fleste gjør en grei jobb og du sjelden hører noe fra dem som ikke fikk jobben.

– Arbeidsgiver får med andre ord aldri svar på om den som ikke ble ansatt kunne gjort en bedre jobb, sier Skorstad.

– Førte til feilansettelser

Psykolog og seniorkonsulent ved Stiftelsen Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole, Elisabeth Østrem

Det kan bære galt av sted dersom den som skal gjennomføre testing ikke har god kjennskap til fallgruver i testbruk, mener psykolog og seniorkonsulent ved Stiftelsen Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole, Elisabeth Østrem:

– Mitt inntrykk er at personlighetstester kan virke veldig mot sin hensikt i slike tilfeller, fordi vi mennesker er disponert for å velge folk som er like oss selv, forteller Østrem, og bruker følgende eksempel for å fortelle hvordan en ansettelsesprosess kan feile totalt:

Les også

Her gikk de ansatte ned i lønn for å spare arbeidsplasser

– HR-avdelingen i et langtransportselskap skulle ansette sjåfører, og ansatte folk som lignet dem selv – altså utadvendte folk som likte å prate. Men de nyansatte sjåførene sluttet gjerne etter et par måneder, forteller Østrem.

Årsaken var at de utadvendte og impulsive personene passet dårlig som sjåfører alene på lange strekninger.

– Her, og i alle prosesser hvor man bruker testing, bør man gjøre en grundig krav- eller jobbanalyse. Hadde man gjort det i nevnte eksempel ville man funnet ut at de mest passende kandidatene til sjåførjobben var de introverte, men samvittighetsfulle, sier Østrem.

Les også

Tror på langt flere jobbkutt: – Vi vil nå 60.000 før det er slutt

E24s jobbekspert og partner i Narumgruppen, Svanaug Bergland.

– Bruker testene helt slavisk

E24s jobbekspert og partner i Narumgruppen, Svànaug Bergland, mener tester er et nyttig verktøy for å danne seg et helhetsinntrykk av kandidatene, men hun har også sett eksempler på at testing har blitt brukt på feil måte i rekrutteringssammenheng.

– Det er dessverre flere som starter opp med karriereutvikling og rekruttering uten å ha det riktige grunnlaget. Og de som ikke er så erfarne i faget vårt, eller er useriøse, kan noen ganger bruke testene helt slavisk og velge ut kandidater basert på match med en bestemt profil definert av arbeidsgiver, sier Bergland.

– Flere har fått dårlige tilbakelesninger

Nicholay Tehrani er hodejeger og landssjef i konsulentselskapet Navigio, og hans oppfatning er at tester, enten det gjelder personlighetstester eller tester av analytiske evner, først og fremst er et godt utgangspunkt for en dybdesamtale, og ikke et utvelgelseskriterium i seg selv.

Nicholay Tehrani, landssjef i Navigio.

– Det kan være målefeil eller administrative feil som gjør at testen ikke sier noe fornuftig om kandidaten, og derfor må man alltid ha en god samtale i tillegg. En personlighetstest kan imidlertid være et godt verktøy for å danne hypoteser om kandidatens personlighet og motivasjon, sier Tehrani.

Han forteller at flere kandidater har gitt tilbakemelding til ham om at konsulenter har gitt for dårlige tilbakelesning, og tror det er for dårlig kompetanse hos en del som gjennomfører testene.

– Det er essensielt at kandidaten forstår hvorfor hun blir testet, og hva hun er blitt testet i, mener Tehrani.

Les også

Flere under 30 mottar arbeidsavklaringspenger – psykiske lidelser vanligste årsak

Andreas Kolstø, leder for personsertifiseringer i DNV GL.

– Markedet har blitt mer seriøst

Selv om det fortsatt finnes aktører på markedet som ikke holder mål, har det blitt bedre, ifølge Andreas Kolstø, leder for personsertifiseringer i DNV GL:

– Testmarkedet har blitt mer seriøst siden millenniumsskiftet, og det viser at sertifiseringsordningen virker. De useriøse testaktørene tar en stadig mindre del av markedet, sier Andreas Kolstø til E24, leder for personsertifiseringer i DNV GL.

Ifølge Kolstø har 314 rekrutterere per dags dato valgt å sertifisere seg for å dokumentere at de kan det jobben krever. Rekruttere må fornye sertifiseringen hvert tredje år og avgi årlig rapport.

Fordi mange rekrutterere også bruker tester er sertifiseringsordningen for testbrukere en naturlig påbygging etter å ha sikret grunnkompetansen som rekrutterer. Det er færre sertifiserte testbrukere. Det kommer kanskje av at kravene som stilles er tøffere.

Les også

Jobbekspertene: – Risikerer jeg nok en gang å bli sagt opp?

Les også

– Vi vil nå 60.000 før det er slutt

Les også

Nå stenger snart Nasas søknadsvindu for nye astronauter

Les også

Her gikk de ansatte ned i lønn for å spare arbeidsplasser

Publisert:
Gå til e24.no