Enighet i stormegling: Ingen pol- eller flytogstreik

Knappe fire timer på overtid kom Spekter og de fem arbeidstakerorganisasjonene til enighet natt til lørdag etter fire dagers megling.

I FARE: Stormeglingen endte med enighet mellom partene, og dermed blir ikke blant annet ansatte i Vinmonopolet tatt ut i streik. Her fra Vinmonopolets avdeling på Grünerløkka i Oslo fredag ettermiddag.
Publisert: Publisert:

Dermed blir det ikke streik i Vinmonopolet, Flytoget, Ruter, en rekke barnehager og andre virksomheter.

Tidligere har VG meldt at partene i meglingen for de ansatte ved Vinmonopolet hadde kommet til enighet allerede fredag formiddag. Når meglingen likevel fortsatte på overtid var det fordi de ulike meglingene hang sammen.

– Vi har gått gjennom alle de 13 avtalene suksessivt i løpet av fire dager. Da løser man noen problemer underveis, og blir sittende igjen med noen uenigheter til slutt. Da klokken ble tolv så vi at vi var så godt inn i prosessen at vi valgte å fortsette på overtid, sier Eivind Gran, forhandlingsleder i LO Stat, til VG.

Dersom partene ikke hadde kommet til enighet hadde 1114 av Vinmonopolets ansatte blitt tatt ut i streik. Det samme ville ni ansatte ved Flytoget, noe som ville ført til en reduksjon i antall avganger.

Les også

Lørdag kan over halvparten av Vinmonopolets butikker stenge

Pensjonskrav

Ved midnatt satt partene igjen med fem punkter der det var uenigheter og ifølge Gran handlet alle disse om pensjon. For alle virksomhetene har uenigheten dreid seg om arbeidsgivernes krav til endringer i fremtidig pensjonsløsninger.

Vinmonopolet: Rustet for streik

For Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) var også et viktig krav at Flytoget forplikter seg til å avtalefeste kompetansekravet for lokomotivførerne, noe de fikk gjennomslag for.

– NLF kan under ingen omstendighet akseptere at lokomotivførernes opplæringsnivå blir gjort til en innsatsfaktor i anbudskonkurranse togselskaper i mellom. Togselskapene får konkurrere på andre områder enn ved å redusere fagkunnskapen til folk med sikkerhetsansvar på jernbanen, sier forbundsleder, Rolf Ringdal, i en pressemelding.

Unngikk streik

Også arbeidstagersiden er fornøyd med utfallet.

– Jeg er fornøyd med at vi gjennom meglingen kom fram til løsning for alle de 13 virksomhetene som var berørt. Med dette unngikk våre medlemmer en streik som kunne ha rammet både virksomhetene og deres kunder og brukere kraftig, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Sykehus-streiken: Så mye tjener legene på å beholde dagens ordning

Til sammen var 13 ulike virksomheter omfattet av meglingen, som engasjerer fem organisasjoner på arbeidstakersiden: LO Stat, Unio, SAN, Lederne og YS Spekter.

– Vi er fornøyd med lønnstillegget og pensjonsordninger for våre medlemmer, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i YS Spekter og første nestleder i Delta, til NTB.

LO Stat meklet på vegne av Fellesforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), Handel og Kontor i Norge (HK), Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Fellesorganisasjonen (FO), Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Totalt fant partene løsning på 29 overenskomster med de ulike fagforeningene i meglingen.

Les også

Positive signaler om pol-løsning

Les også

Disse selskapene kan bli rammet hardt av streik

Les også

Fare for storstreik i barnehager og Vinmonopolet

Publisert: