250.000 nordmenn står klare: – God timing å starte for seg selv nå

En ny undersøkelse viser at 250.000 nordmenn tenker å starte opp for seg selv. Hele 500.000 nordmenn drømmer om det. Nå er timingen svært god, sier småbedriftsøkonom.

En drøm åpner dørene. – Jeg har drømt om å starte egen interiørbutikk i mange år, sier entreprenør Nanna Mjelde. På torsdag åpner hun butikken Noor i Tårnhuset på Skøyen i Oslo.

Foto: Tone Iren Sørheim
  • Tone Iren Sørheim
Publisert: Publisert:

Nisjebutikk. 250.000 nordmenn står klare til å etablere egen virksomhet, viser tall fra DNB. En av de som nå setter i gang er Nanna Mjelde som etablerer en ny butikk på Skøyen i Oslo denne uken.

Butikken Noor er en nisjebutikk som selger interiørartikler og klær. - Butikken vil fremstå som noe annerledes enn de tradisjonelle kjedebutikkene. Vi skal skille oss ut, sier Mjelde.

Hun forteller Dine Penger om at Norge er i verdenstoppen på antall kjedebutikker.

– Klær og interiør hører sammen i butikker, og ved å ha med begge deler tror jeg på mersalg, sier Mjelde.

Fordelen med å starte butikk om høsten er at du får med deg julesalget.

Mål og forventninger. For Nannas del er det viktigste med butikklanseringen å skape en arbeidsplass der hun vil trives i flere år fremover, og kunne ta ut en ok lønn fra selskapet.

Les også:–Kvinner må tørre å satse for seg selv

Utfordringer. Nanna Mjelde har fra tidligere 20-års erfaring som flyvertinne fra SAS. At hennes nye arbeidsplass nå blir bindende til en plass, synes hun nå er udelt positivt. I mellomtiden av jobben som flyvertinne til entreprenør har hun brukt flittig.

Hun hentet nyttig erfaring fra butikkdrift da hun drev en av Rafens ni butikker i halvannet år. Like fullt har hun opplevd nye utfordringer idet hun bestemt seg for å satse fullt og helt for seg selv.

– Du må purre på varer for å få de levert etter betaling. Koordinering av å få alle varene levert til lansering og planleggingen av likviditeten i de første månedene av butikkdriften har dermed vært de største utfordringene, sier Nanna Mjelde.

Les på DP+: Slik starter du butikk

Hun har imidlertid fått mye hjelp av nettportalen Altinn i etableringsfasen, og anbefaler flere å ta i bruk av verktøyet. Råd fra andre i bransjen og venner har også vært til god hjelp.

– Den mest inspirerende, dog mest krevende jobben har vært innkjøpsprosesser, sier den ferske entreprenøren.

Annerledeslandet Norge. – At 250.000 personer har planer om å starte sin egen bedrift er helt fantastisk, siden timingen nå er bedre enn på lenge. Norsk økonomi går som det suser, sier småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm hos DNB.

Det til tross for store gjeldsproblemer i flere europeiske land.

Sats nå. Det vil i tiden fremover være gode tider for nyetableringer, mener småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm.

Foto: DNB

Hun sier videre at for utviklingen av norsk næringsliv og norsk økonomi er nyskaping helt avgjørende, det vil si at mange setter planene sine ut i livet og lykkes med dem. All erfaring tilsier at en klar forrentningsidé og -plan er avgjørende i så måte.

Les også:– Familie gjør at du takler jobbstress bedre

Innsats gir resultater. – Vi ser at de bedriftene som lykkes godt jobber knallhardt, er alltid fremoverlent og utvikler seg hele tiden. Bedriftene har gode planer og høye mål.sier småbedriftsøkonomen Ellen Dokk Holm.

Hun sier videre at i tillegg har de fokus på god likviditet. Det betyr at de styrer pengebruken og er gode til å få inn utestående fordringer. Dårlig likviditet eller manglende betalingsdyktighet er årsaken til mange konkurser.

Planleggingen er i gang. 1 av 10 av dem som har en drøm om å starte sin egen bedrift har en veldig konkret plan om å starte sin egen bedrift og 4 av 10 har ganske konkrete planer.

Undersøkelsen er foretatt av Ipsos MMI for DNB i september i år og 1574 personer er spurt.

Totalt sett er det altså 1 av 2 gründerdrømmere som har helt eller ganske konkrete planer.

Videre viser undersøkelsen at mer enn halvparten mener at det viktigste for at de skal kunne starte for seg selv er kapital og penger, dernest kompetanse. Langt flere menn enn kvinner sier imidlertid at de også trenger en idé.

– Mange menn har altså planer om å starte for seg selv uten å ha en klar formening om hva de skal drive med. Det kan tyde på at mange menn har selvtillit og mot, men mangler en klar idé (samt kapital og kompetanse), mens flere kvinner har en klar forretningsidé, men mangler penger og kompetanse, sier Dokk Holm.

Les også:Gründere velger AS

Krevende oppgave. – Det vil alltid være utfordrende å starte opp for seg selv, sier Hoholm.Foto: Audun Farbot/BI

Tenk gjennom pengebruken. Førsteamanuensis Thomas Hoholm er enig med Ellen Dokk Holm at det kan være et godt tidspunkt å starte opp for seg selv nå, ettersom tidene i Norge er gode og rentene er lave.

Han ber imidlertid om at entreprenører må tenke gjennom pengebruken nøye.

– Risikoen med en for lett tilgang til kapital er imidlertid at entreprenører ikke tvinges til å jobbe effektivt nok. Skal du overleve må du arbeide effektivt, sier Hoholm.

Førsteamanuensisen gleder seg over nye verktøy som LEAN Start- ups og forretningsmodellering tas i bruk av oppstartsbedrifter.

Han mener at flere verktøy vil systematisere eksperimentering og læring på en meget god måte.

Les også:Slik får du skattefunn-midler til firmaet ditt!

Tre av ti foretak overlever

30 prosent av foretakene etablert i 2005 var fortsatt aktive i 2010, det viser statistikk fra Statistisk Sentralbyrå.

De overlevende foretakene hadde fire ganger så mange ansatte i 2010 enn i oppstartsåret 2005.

Totalt ble det etablert 47.436 foretak i 2005, og 14.096 av disse var fortsatt aktive fem år senere.

Aksjeselskaper mest overlevelsesdyktige. 47 prosent av aksjeselskapene som ble etablert i 2005, var fortsatt i drift i 2010, mens bare 22 prosent av enkeltpersonforetakene overlevde i samme periode.

I 2010 var det 6 590 aksjeselskap og 6 224 enkeltpersonforetak som hadde overlevd. Dette til tross for at det i 2005 ble etablert hele 27 859 enkeltpersonforetak og 13 991 aksjeselskap. Det var dermed dobbelt så mange gründere som valgte enkeltpersonforetak enn aksjeselskap.

(NB: Disse tallene gjelder AS som ble etablert etter de gamle kravene til aksjekapital på 100.000 kroner. Med de nye kravene på 30.000 kroner er det grunn til å tro at tallene vil endre seg noe.)

Desto flere ansatte du har i etableringsåret jo større er sannsynligheten større for at selskapet ditt vil overleve.

71 prosent av foretakene som hadde fem eller flere sysselsatte i 2005, var fortsatt aktive i 2010, mens bare 29 prosent av foretakene med mindre enn fem sysselsatte i etableringsåret overlevde i fem år. 53 prosent av foretakene som hadde sysselsatte i 2005, var fortsatt i drift fem år senere.

Ansetter flere. Foretakene etablert i 2005 som overlevde i fem år, hadde i 2010 nesten fire ganger så mange ansatte som i etableringsåret. Halvparten av foretakene hadde flere sysselsatte i 2010 enn i 2005.

DP+:Bedre skatt med AS

Styr unna de vanligste fellene – her er løsningene:

Du er for optimistisk – Regn med at det kan gå både to og tre år før du driver lønnsomt. Innstill deg på å jobbe lange dager.

Du har en idé, men ingen plan – Lag en plan som inneholder forretningsidé, markedsmuligheter, konkurrentanalyse, inntekts- og kostnadsprognose.

Du satser alt på en hest – Du lykkes kanskje ikke med den opprinnelige planen, ha derfor en plan B.

Du tror at kundene gjør opp for seg når de skal – Pengene kommer ikke inn av seg selv med mindre du får oppgjør med en gang. Ta høyde for at innkreving vil ta tid og/eller koste penger. Det finnes finansielle produkter og /eller selskaper som kan hjelpe deg å drive inn fordringene.

Du klarer deg uten en økonomisk buffer, likvider eller en kassekreditt – Du må ha penger til å gjøre opp for deg når du skal, ellers risikerer du å bli slått konkurs. Det koster å vokse. Du må ha finansielle muskler den dagen (egenkapital eller finanskapital) du trenger å investere.

Du velger lokale kun etter pris – Tenkt på at lokalets utforming og beliggenhet kan være avgjørende for omsetningen. Vurder dette opp imot leiepris. Vær kreativ, kanskje kan du fremleie deler av lokalet?

Du tror ikke at uforutsette utgifter vil dukke opp – Det er innbetalingene dine og god kostnadskontroll som sikrer driften. Sørg for at pengene kommer inn og at man setter tæring etter næring.

Du tror du/bedriften kan låne penger i banken til oppstart – Du bør ha spart opp litt kapital. Legg frem forretningsplanen for aktuelle investorer og støtteinstanser. Lån i banken får du bare hvis den kan ta tilstrekkelig pant i fast eiendom.

Du tror det er lukurativt å drive egen bedrift – Det tar vanligvis lang tid før du kan leve godt av å drive egen bedrift. De fleste tar ut lite lønn de første årene.

Du tror det er best med nær familie og venner i et evt. styre til bedriften din – Dine styremedlemmer må ha god kompetanse og kunne gi deg gode råd i vanskelige situasjoner eller spørsmål om videre drift. Pass på at du har gode støttespillere.

Kilde: Ellen Dokk Holm/DNB

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:

Flere artikler

  1. 500.000 nordmenn drømmerom å starte bedrift

  2. Stadig flere starter AS

  3. Billigere og enklere å etablere aksjeselskap: Dropper revisor – danner selskap

  4. Flere kvinner vil bli sin egen sjef

  5. Flere firmaer registreres: Gründere velger AS