Her er E24s nye jobbeksperter

Møt E24s nye jobbeksperter: Svànaug Bergland og Thor-Arne Wullum.

GIR RÅD: Møt E24s nye jobbeksperter Svànung Bergland og Thor-Arne Wullum.

Ida Hanstad
  • Kristin Norli
Publisert: Publisert:

Hun vil heve fanen for ledere og han slår et slag for samarbeid og forberedelser for å unngå konflikt.

Møt ekspertene som tar over roret i E24s spørrespalte «Jobbekspertene»: Svànaug Bergland og Thor-Arne Wullum.

Har du en lederutfordring?

Noe du lurer på innenfor arbeidsrett, HR eller generelt om spillereglene på arbeidplassen? Et håpløst dilemma?

Fortvil ikke.

Send heller inn ditt spørsmål til «Jobbekspertene»!

Ekspertene i E24s spalte har årelang erfaring med å bistå norske sjefer i arbeidshverdagen.

Thor-Arne Wullum (39) er advokat i Hjort og ekspert på arbeidsrett, pensjon og generell kontraktsrett.

Svànaug Bergland (63) er partner i Narum Gruppen og tidligere Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i både REC og Tomra.

I spalten gir svarene deres et sammensatt perspektiv på lesernes spørsmål - forankret i den ekspertise de har fra sine områder.

Les deres første råd: - Kan jeg stole på en ansatt som har søkt jobb et annet sted?

Her kan du bli litt bedre kjent med ekspertene:

Svànaug Bergland beskriver seg selv som en generalist i ordets rette forstand - men ett gjennomgangstema fra karrieren er lett å se: Hun har som regel hatt en hånd på roret.

Jeg er bombesikker på at uavhengig av hvilken leder du trekker frem, så kan man til enhver tid finne fem feil. Det finnes ikke én type lederskap som passer for alle ledere i alle situasjoner, mener E24s jobbekspert Svànung Bergland.

Ida Hanstad

- Jeg har i liten grad vært administrator, men har hatt roller som jeg vet mange HR-folk ønsker seg. Jeg har jobbet mest med organisasjonsutvikling, altså hvordan bygge opp og utvikle, og jeg har fått påvirke strategiene i de selskapene der jeg har vært, gjennom å sørge for at også HR- og organisasjonsområdet er kommet med i de overordnede strategidokumentene, forteller Bergland.

De siste to årene har hun vært konsulent med oppdrag i inn- og utland, både i offentlig og i privat sektor.

One size does not fit all

Når hun nå skal svare på spørsmål fra E24s lesere, vil hun bygge svarene på de erfaringene hun har fra møtene med utallige personer og organisasjoner i alle varianter.

- Som konsulent får jeg gode tilbakemeldinger på at jeg er flink til å finne eksempler som tydeliggjør og illustrerer problemstillinger, og at jeg har et strategisk perspektiv samtidig som jeg kan gi praktiske råd om hvordan man kan gå frem når man implementerer planer, sier hun.

Skreddersøm er Berglands fokus, for «one size does not fit all» i hennes verden. Ei heller har hun sansen for det hav av artikler som tar mål av seg til å fortelle «slik blir du en god sjef».

- Jeg kaster vel sten i glasshus, men jeg synes altså at det etter hvert er blitt ganske kjedelig å lese til dels ukvalifiserte artikler om «god» eller «dårlig» ledelse.

- Jeg er bombesikker på at uavhengig av hvilken leder du trekker frem, så kan man til enhver tid finne fem feil. Det finnes ikke én type lederskap som passer for alle ledere i alle situasjoner, slår hun fast.

Få svar med to streker under

Det er nesten litt synd på ledere som fra uke til uke blir vurdert på om de mestrer den lederegenskapen som siste nytt forteller oss at er viktig, mener Bergland.

- En leders liv består av stadige endringer. Dilemmaer er lederens daglige kost. Det er få svar med to streker under.

E24 spør likevel om det går an å trekke frem en generell ting som kjennetegner at HR-apparatet i en bedrift fungerer bra.

- Hvis jeg trekke frem en ting, så er det at HR-funksjonen må skjønne hva virksomheten skal levere til sine kunder eller brukere, og hvilke behov virksomhetens ledere og medarbeidere har ut fra det. HR-funksjonen må kunne bidra til den overordnede verdiskapningen. Det er ikke nok bare å være opptatt av å gjøre alt riktig på de vanlige HR-rutinene.

- Hvordan får man alle individene i en organisasjon til å jobbe for et felles mål?

- De må først og fremst vite hva det målet er, sier Bergland.

Sparringspartneren

Thor-Arne Wullum er advokat i Hjort og har arbeidsrett, pensjon og kontraktsrett som spesialfelt.

SPARRINGSPARTNER: E24s jobbekspert Thor-Arne Wullum er advokat i Hjort og den delen han liker best med jobben er å være en sparringspartner for klientene - og kanskje bidra til at de unngår å havne i tvister gjennom gode forberedelser.

Ida Hanstad

- Jeg tror jeg løser over 90 prosent av tvistesakene mine før vi havner i retten, sier Wullum, og mener det utelukkende er en god ting.

- Når det gjelder stillingsvernsaker er som regel ingen av partene tjent med at domstolen avgjør saken. Ideelt sett bør arbeidsgivere bruke regelverket til å unngå konflikter, sier Wullum.

Han ser på seg selv som en sparringspartner for klienten, og liker best med sin jobb å kunne bistå med dag-til-dag rådgivning som bidrar til at klienten unngår å havne i konflikt.

Men når det først blir bråk - skjer det ofte når bedrifter skal gjennom omstillingsprosesser.

- For å unngå konflikt er rådet mitt at arbeidsgiver og selskap må gå frem på riktig måte. Det gjelder både å følge lov og eventuell tariffavtale, men også å behandle de ansatte på en skikkelig måte, sier advokaten.

- De henger gjerne sammen de to der, jussen og den menneskelige siden av saken, påpeker han.

Bredt ekspertisefelt

Et typisk oppdrag for Wullum kan være alt fra å gi bistand i gjennomføringen av en transaksjon - oppkjøp og sammenslåinger, til å ta på seg stillingsvernsaker der ansatte ikke gjør en god nok jobb, eller hvis selskapet må nedbemanne.

Han jobber også med kontrakter og ansettelser, utforming av opsjoner og bonusavtaler, samt bistand i forbindelse med omorganiseringer, restruktureringer og nedbemanninger.

I lys av det økonomiske klimaet Norge ser ut til å være på vei inn i, med svakere vekst og stigende arbeidsledighet, tror Wullum at mange selskaper kommer til å være opptatt av å strukturere seg best mulig for fremtiden.

Omstilling, nedbemanning, restrukturering og omorganisering er begreper for tiden vi er inne i.

- Det gjenstår jo å se om økonomene får rett i spådommene om oppbremsing, og om vi går inn i en periode med fokus på nedbemanning, det vet jeg ikke. Men økonomisk oppbremsing betyr som regel at bedrifter føler behov for å kutte kostnader.

- Det hadde vært artig om det i spørrespalten kom noen aktuelle spørsmål som går på hvordan man skal takle slike situasjoner, sier Wullum.

God personalpolitikk i forberedelser

Wullum mener god personalpolitikk i omstillingssituasjoner ligger i det å gjøre gode forberedelser og så tidlig som mulig opprette en god dialog med tillitsvalgte og ansatte.

For mange arbeidsgivere er det på den andre siden viktig å holde fast ved sin styringsrett og ikke gjennom avtaler gjøre for store innhugg i denne retten – og det har han stor forståelse for.

- Det er klart at det fra et arbeidsgiverperspektiv er en god idé å ikke binde seg for mye opp, slik at man står så fritt som mulig til ensidig å gjøre endringer i forhold til de ansatte. Men man må huske på at å utøve ensidig endringsrett for tøft kan gi et dårlig klima.

Wullums erfaring er også at hvis man først kommer i konflikt, så er det vanskelig for partene å se noe annet enn sin egen interesse i den konkrete konflikten, og det kan være vanskelig å se hva som er det beste for seg selv i et større perspektiv

Men med gode forberedelser unngår man kanskje å havne der.

- Det som er helt alfa og omega er å gjøre skikkelig forberedelser. Informere bredt i organisasjonen på et tidlig tidspunkt, snakke med styret og de som skal beslutte hva man skal gjøre og omfanget av det, men også ha med seg de ansatte og tillitsvalgte så tidlig så mulig, for å skape en forståelse for at det man gjør er nødvendig.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsliv

Flere artikler

  1. Våre jobbeksperter svarer i nettmøte

  2. - Disse fellene bør duunngå som sjef

  3. - Kan jeg slå ned på at ansatte benytter svart arbeid privat?

  4. - Kan jeg stole på enansatt som har søktjobb et annet sted?

  5. - Hva gjør jeg med den ansatte som er roten til all konflikt?