Fikk beskjed om at jobben innebar «negerarbeid»

Advokatfullmektig Wahid Shah (26) ble fortalt at en stilling innebar «negerarbeid» under et andregangsintervju hos Finans Norge. – Sterkt beklagelig, sier juridisk leder i organisasjonen.

Advokatfullmektig Wahid Shah (26) har foreldre fra Pakistan, og er oppvokst på Grønland i Oslo. Han reagerer sterkt på ordbruken til en ansatt i Finans Norge.
  • Malene Emilie Rustad
Publisert:

Uttalelsen kom fra en ansatt i Finans Norge som var med i intervjuet, etter spørsmål fra Shah om hvilke arbeidsoppgaver han kunne vente seg hvis han fikk jobben.

– Jeg var usikker på om jeg hørte riktig, for ingen reagerte, sier Shah.

– Det er helt urimelig å bli behandlet på den måten der, sier han.

Juridisk direktør i Finans Norge, Nils Henrik Heen, var med i intervjuet. Han forteller at ingen grep inn da begrepet ble brukt, og mener at han selv burde ha tatt det opp der og da. Heen kontaktet Shah etter intervjuet og beklaget hendelsen.

Informasjonsdirektør Tom Staavi mener at begrepet som ble brukt var «en tungeglipp». Han sier at dette ikke er uttrykk for en holdning hos Finans Norge, men at dette «blåses opp til noe veldig stort».

Beskrev sin egen arbeidshverdag

I desember kom Shah over en stillingsannonse som vekket interesse. Det var en juriststilling med interesse for teknologi hos Finans Norge, som er finansnæringens hovedorganisasjon.

Fra før av jobber Shah som advokatfullmektig i Advokatsamarbeidet Sjødin Meling & Co, og jobber hovedsakelig med utlendingsrett og straffesaker knyttet til rasisme og diskriminering. Til sommeren får han advokatbevilling.

Under intervjuet var det tre personer til stede. Lederen for den juridiske avdelingen, Nils Henrik Heen, satt ansikt til ansikt med Shah. I tillegg var en person fra HR-avdelingen og en annen ansatt med digitalt.

Intervjuet fant sted i Finans Norges lokaler på Solli i Oslo.

Da Shah spurte om hva han kunne forvente i jobben og hvordan en typisk arbeidsdag så ut, ble han henvist til sistnevnte.

Denne personen beskrev da sin egen jobbhverdag, og brukte ordet «negerarbeid» for å beskrive deler av arbeidsoppgavene.

E24 har kontaktet vedkommende, uten å få svar. Ifølge Finans Norge ønsker ikke personen å kommentere saken selv.

Wahid Shah har klaget inn saken til Diskrimineringsnemnda, som bekrefter at de behandler klagen.

«Positivt ment»

– Jeg tenkte bare «negerarbeid», er det det jeg skal gjøre? Hva er det? Hvordan er rasismepolitikken? Kan jeg trives her nå? sier Shah til E24.

Deretter skal den ansatte i Finans Norge ha sagt at vedkommende mente ordet i en «positiv forstand». Samtalen skal deretter ha gått videre til andre temaer.

Intervjuet varte i halvannen time, men Shah sier at han ikke klarte å konsentrere seg etter at dette ble sagt rundt halvveis i intervjuet.

– Du kan bare tenke deg. Jeg er mørk, fra Grønland og oppvokst med venner som er mørkhudede. Jeg har ikke noe imot å bruke det ordet i en politisk kontekst hvor man for eksempel debatterer om uttrykket er riktig eller ikke. Men når det blir brukt i en slik setting, da reagerer jeg naturligvis, sier Shah.

Det første Wahid Shah gjorde etter intervjuet, var å ringe kone, venner og kollegaer for å snakke ut om hendelsen.

Ringte og beklaget

– Jeg hørte at vedkommende brukte begrepet «negerarbeid». Jeg så at Wahid reagerte, og at vedkommende prøvde å rette opp i det, sier juridisk direktør i Finans Norge, Nils Henrik Heen til E24.

– Hva var din reaksjon da ordet ble brukt?

– Alle reagerte, men ingen grep inn. Jeg ble egentlig overrasket og tatt på senga, sier Heen.

– Så du tenkte ikke at du skulle ta det opp der og da?

– I retroperspektiv så er det jo absolutt det man burde ha gjort. Det hadde definitivt vært det beste, sier han.

Nils Henrik Heen, juridisk direktør i Finans Norge, sier han ble tatt på sengen av uttrykket.

Heen mener at Shah gjorde et godt intervju. Han forteller at han etter intervjuet snakket med den ansatte, og at vedkommende var veldig lei seg og angret på å ha brukt begrepet.

Senere samme dag ringte Heen til Shah, og beklaget hendelsen.

– Hvorfor ringte du ham?

– For å understreke at dette verken er vedkommendes, mine eller Finans Norges holdninger, og for å forsikre meg om at alt var OK.

– Jeg sa at dette er sterkt beklagelig, og at vedkommende er kjempelei seg. Jeg gjentok at han gjorde et godt intervju. Slik jeg oppfattet det, så satte han pris på at jeg ringte, og at jeg tok kontakt. Jeg opplevde at vi hadde landet saken og at vi la på som venner, sier Heen.

Lederen for den juridiske avdelingen har også beklaget i en e-post til Shah.

E24 har fått tilgang til e-post-korrespondansen mellom de to.

«Igjen så beklager jeg sterkt det du opplevde under annengangsintervjuet. Som formidlet per telefon etter intervjuet så er dette hverken forenelig med Finans Norges eller vedkommendes holdninger. Som jeg også informerte deg om er dette også tatt opp med vedkommende», skriver Heen.

– Tungeglipp

På Finans Norges nettsider skriver organisasjonen følgende:

«Finans Norge skal hindre diskriminering av kjønn, alder og etnisitet gjennom å sikre mangfold ved rekruttering».

Informasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi, mener det er to måter å tolke hendelsen på.

– En måte er diskriminering, at det er vondt ment og at det er et tegn på en holdning. Den andre måten å tolke dette på er at det er en tungeglipp, fra noen som har levd så lenge at man kommer fra en tid der denne typen begrep faktisk sto i lærebøkene, sier han.

– Så man må velge å tolke om dette er en supertabbe eller om det er uttrykk for en holdning. Og jeg tror det vi prøver å si er at dette er helt selvfølgelig ikke et uttrykk for en holdning, sier han videre.

Informasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi, mener begrepsbruken ikke er et uttrykk for en holdning.

Staavi mener den ansatte brukte uttrykket i et ubetenksomt øyeblikk.

– Og så skal det liksom blåses opp til noe som blir veldig stort, det er også en grunn for å bli veldig lei seg, sier Staavi.

Gjør ingen konkrete grep etter hendelsen

– Hvordan har dere håndtert hele situasjonen? Har dere gjort noen konkrete grep?

– Hvilke grep skulle det vært liksom, ut over det vi har gjort? Vi har tatt kontakt, beklaget og forsikret oss om at han aksepterte det, sier Staavi.

– Hvilke konsekvenser får dette, det som skjedde under intervjuet?

– At en ansatt gjør en tabbe?

– Ja.

– Jeg tror i dette tilfellet at den ansatte har straffet seg selv nok, svarer Staavi.

– Ok. Så dere gjør ikke noe?

– Det ville jo vært litt rart om vi skulle ha laget interne regler for hvilke ord man ikke kan bruke, sier Staavi.

– Vi har jo åpenbart snakket sammen og virkelig fått bekreftet dette. Dette er en glipp, ikke representativt for vedkommende, sier Heen.

– Men siden ordet ble brukt, er det vanlig sjargong hos dere eller har det blitt brukt i andre situasjoner?

– Nei, sier Staavi.

Fikk ikke jobben

En uke etter intervjuet fikk Shah beskjed om at jobben gikk til en annen kandidat.

– Vi vurderte den andre kandidaten til bedre. Mer passende med den profilen og de arbeidsoppgavene vi trenger hjelp til, sier Heen til E24.

– Har dette noe å gjøre med at han ikke fikk jobben, altså det som skjedde under intervjuet?

– Nei, sier Heen.

Kandidaten som fikk jobben takket senere nei til stillingen, som fortsatt er utlyst.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Finans Norge
  2. Diskriminering

Flere artikler

  1. Har klaget inn Finans Norge til Diskrimineringsnemnda: – Preger meg veldig

  2. Finans Norge beklager håndteringen av diskrimineringssak: – En fullstendig feilvurdering

  3. Finans Norge: «Negerarbeid» ble ikke brukt diskriminerende

  4. Finans Norge har satt i gang intern evaluering: – Kan bli enda mer skjerpet

  5. En strategi for mangfold