Høyre: – Lånekassen må reformeres

Lånekassen ser at det er på tide å finne nye løsninger for kompetanseheving eller videreutdanning. Høyre mener en todeling av tilbudet er løsningen. 

Høyres kompetansepolitiske talsperson, Mathilde Tybring-Gjedde, mener utdanningspolitikken i for stor grad er tilpasset studenter som tar en bachelor eller master på heltid.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre
 • Mari Hansen Ingleson
Publisert:

Administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark, mener det er rom for å tenke nytt om hvordan den enkeltes læring og arbeidslivet kompetansebehov henger sammen.

Dersom det er ønsket fra politisk hold mener hun Lånekassen kan være med å sikre etter- og videreutdanning i et arbeidsmarked i stadig endring.

Trenger bedre ordninger

Funnemark forteller at Lånekassen sine støtteordninger hovedsakelig vært tilpasset den tradisjonelle førstegangsstudenten og elever i videregående opplæring. Hun legger til at i takt med samfunnsutviklingen ser vi at nye potensielle kundegrupper vokser frem.

Les også

Disse egenskapene ser hodejegeren etter

– Det er snakk om den voksne, i jobb, som må fylle på kompetanse for å holde seg relevant i arbeidslivet. Eller den voksne eleven, som ikke har fullført videregående opplæring men som trenger det for å være attraktiv for arbeidsmarkedet, sier Funnemark.

Høyres kompetansepolitiske talsperson, Mathilde Tybring-Gjedde, er enig med Funnemark.

Hun trekker frem at i dag har vi en utdanningspolitikk som i stor grad er tilpasset studenter som tar en bachelor eller master på heltid.

– Dersom vi skal sikre at folk står i arbeid lenger, og at kompetansen deres ikke går ut på dato, trenger vi bedre ordninger for livslang læring. Det må bli lettere for folk å ta noe mer utdanning ved siden av jobb og familieliv, sier Tybring-Gjedde.

Administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark, ser at det er en utfordring at mindre arbeidsgivere ikke har mulighet til å dekke kompetanseheving til ansatte som trenger mer eller annen kompetanse

Foto: Karianne Nygård, Lånekassen

– Lånekassen må reformeres

Tybring-Gjedde mener ordningen med Lånekassen fungerer veldig godt i Norge.

Hun peker på at da er Lånekassen et naturlig virkemiddel for å svare på behov for etter- og videreutdanning også.

– I Høyre ser vi for oss at det kan være mulig å todele tilbudet til lånekassen, sier Tybring-Gjedde.

Hun forklarer at vi skal fortsette å tilby gode låneordninger for førstegangsstudenter, men også ha ordninger for voksne som trenger en kompetanseheving eller videreutdanning.

– Lånekassen må reformeres, sier Tybring-Gjedde.

Funnemark mener at de forskjellige politiske initiativene og faglige utredningene, inkludert Tybring-Gjeddes, peker i samme retning som deres egne analyser.

Les på E24+

BI Business Review: Seks tabber du må unngå i jobbintervjuet

– Studiestøtteordningene som de er i dag, er ikke tilstrekkelig for å legge til rette for læring hele livet. Det betyr at vi må se på muligheter for økt fleksibilitet i systemet, sier hun.

Vanskeligere for mindre arbeidsgiverne

Funnemark er ikke bekymret for at de store virksomhetene ikke kommer til å fortsette å ha gode systemer for kompetanseheving og videreutdanning for sine ansatte.

-Utfordringen er at mindre arbeidsgivere kanskje ikke har samme mulighet til å dekke kompetanseheving til ansatte som trenger mer eller annen kompetanse, sier Funnemark.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Lånekassen
 2. Skole og utdanning
 3. Arbeidsliv

Flere artikler

 1. MDG vil ha kompromiss for studentene: – Helt hårreisende i denne situasjonen

 2. Timelønn på 21 kroner: – Det er sosial dumping

 3. Kun studenter over 30 år kan få dagpenger

 4. Erna feirer gjenåpningen med bytur

 5. Betalt innhold

  Kongsberg har noen av verdens mest avanserte oljebedrifter. Vil de overleve lav oljepris og korona?