Høyre: – Lånekassen må reformeres

Lånekassen ser at det er på tide å finne nye løsninger for kompetanseheving eller videreutdanning. Høyre mener en todeling av tilbudet er løsningen. 

Høyres kompetansepolitiske talsperson, Mathilde Tybring-Gjedde, mener utdanningspolitikken i for stor grad er tilpasset studenter som tar en bachelor eller master på heltid.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre
Publisert:,

Administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark, mener det er rom for å tenke nytt om hvordan den enkeltes læring og arbeidslivet kompetansebehov henger sammen.

Dersom det er ønsket fra politisk hold mener hun Lånekassen kan være med å sikre etter- og videreutdanning i et arbeidsmarked i stadig endring.

Trenger bedre ordninger

Funnemark forteller at Lånekassen sine støtteordninger hovedsakelig vært tilpasset den tradisjonelle førstegangsstudenten og elever i videregående opplæring. Hun legger til at i takt med samfunnsutviklingen ser vi at nye potensielle kundegrupper vokser frem.

Les også

Disse egenskapene ser hodejegeren etter

– Det er snakk om den voksne, i jobb, som må fylle på kompetanse for å holde seg relevant i arbeidslivet. Eller den voksne eleven, som ikke har fullført videregående opplæring men som trenger det for å være attraktiv for arbeidsmarkedet, sier Funnemark.

Høyres kompetansepolitiske talsperson, Mathilde Tybring-Gjedde, er enig med Funnemark.

Hun trekker frem at i dag har vi en utdanningspolitikk som i stor grad er tilpasset studenter som tar en bachelor eller master på heltid.

– Dersom vi skal sikre at folk står i arbeid lenger, og at kompetansen deres ikke går ut på dato, trenger vi bedre ordninger for livslang læring. Det må bli lettere for folk å ta noe mer utdanning ved siden av jobb og familieliv, sier Tybring-Gjedde.

Administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark, ser at det er en utfordring at mindre arbeidsgivere ikke har mulighet til å dekke kompetanseheving til ansatte som trenger mer eller annen kompetanse

Foto: Karianne Nygård, Lånekassen

– Lånekassen må reformeres

Tybring-Gjedde mener ordningen med Lånekassen fungerer veldig godt i Norge.

Hun peker på at da er Lånekassen et naturlig virkemiddel for å svare på behov for etter- og videreutdanning også.

– I Høyre ser vi for oss at det kan være mulig å todele tilbudet til lånekassen, sier Tybring-Gjedde.

Hun forklarer at vi skal fortsette å tilby gode låneordninger for førstegangsstudenter, men også ha ordninger for voksne som trenger en kompetanseheving eller videreutdanning.

– Lånekassen må reformeres, sier Tybring-Gjedde.

Funnemark mener at de forskjellige politiske initiativene og faglige utredningene, inkludert Tybring-Gjeddes, peker i samme retning som deres egne analyser.

Les på E24+ (for abonnenter)

BI Business Review: Seks tabber du må unngå i jobbintervjuet

– Studiestøtteordningene som de er i dag, er ikke tilstrekkelig for å legge til rette for læring hele livet. Det betyr at vi må se på muligheter for økt fleksibilitet i systemet, sier hun.

Vanskeligere for mindre arbeidsgiverne

Funnemark er ikke bekymret for at de store virksomhetene ikke kommer til å fortsette å ha gode systemer for kompetanseheving og videreutdanning for sine ansatte.

-Utfordringen er at mindre arbeidsgivere kanskje ikke har samme mulighet til å dekke kompetanseheving til ansatte som trenger mer eller annen kompetanse, sier Funnemark.