Er bonus lønn?

Å kutte i en innarbeidet bonusordning midt i arbeidsåret kan være lovstridig.

  • Elin Ørjasæter
  • Trond Stang
Publisert:

Har du en lederutfordring? Hver uke svarer Trond Stang og Elin Ørjasæter på spørsmål fra deg som har personalansvar.

"Jeg leder en mellomstor bedrift. Vi har de siste årene hatt en bonusordning som gjelder alle i bedriften. De ansatte er ikke fagorganisert.

Jeg synes de ansatte er blitt alt for husvarme med denne bonusen.

Både langtidssykemeldte og folk som sier opp for å gå til konkurrenter får bonus. Dessuten er den for høy. Er virkelig bonus lønn? Jeg trodde det var en ekstra kompensasjon for å stå på!

Jeg har lyst til å kutte ut bonusordningen umiddelbart og heller gi bonus bare til de som fortjener det."

Send dine spørsmål inn hit!

Elin:

Her må du skynde deg langsomt.

Det er lite smart å trekke en bonusordning i løpet av årets gang (og ofte ulovlig, se under). Derimot bør du allerede nå begynne å diskutere neste års bonusavtale med de ansatte, eller i hvert fall varsle at du ønsker å gjøre noe med ordningen.

I bedrifter med tariffavtale holdes det jevnlige møter etter Hovedavtalen der ledelsen diskuterer driften med de tillitsvalgte. Det er en god skikk også i bedrifter uten tariffavtale.

Hvis du aldri har gjennomført slike møter har du et dårligere grunnlag for å endre neste års bonus, som høres ganske innarbeidet ut. Det vil bare framstå som en sinna raptus fra din side.

Så til ønsket ditt om å fordele bonus etter rent trynefaktor. Slik vil det nemlig bli opplevd.

Jeg ville heller forsøkt å forbedre det nåværende systemet. Kontakt en arbeidsrettsekspert dersom du trenger hjelp til det. Det tror jeg kanskje du gjør, det kan være mye penger spart på sikt. Og en bedre mulighet for deg til å belønne de du vil belønne, men gjøre det på en måte som folk synes er greit.

Trond:

Kan man kutte en bonusordning midt i året? Det avgjørende er om bonusordningen det refereres til, er en avtalt rettighet eller ikke.

Med andre ord – har de ansatte krav på bonus (forutsatt at visse vilkår er oppfylt), eller kan arbeidsgiver selv beslutte om bonus skal utbetales.

Hvorvidt det er tale om en rettighet eller ikke, reguleres normalt i ansettelsesavtaler, tariffavtaler eller rene bonusavtaler. For eksempel vil det ikke være en rettighet når bonusordningen det er vist til, er ”den til enhver tid gjeldende” eller lignende formuleringer.

Dersom bonusordningen ikke er en avtalt rettighet, kan arbeidsgiver ensidig beslutte innholdet/betingelsene i bonusordningen. I de tilfeller hvor bonusordningen er en rettighet for den enkelte, kan ikke arbeidsgiver ensidig beslutte å droppe den. Det kreves i så fall samtykke fra de(n) ansatte.

Informasjonen vi har fått om vilkårene for bonusordningen, er for knapp til å si noe sikkert om dette, og også om hvordan sykmeldte og ansatte i oppsigelsestid skal behandles. Mange bonusordninger spesifiserer hvilke vilkår som gjelder ved oppsigelse og langtidsfravær. Her er det avtalefriheten som råder mellom partene. Helt fritt står arbeidsgiver likevel ikke.

Bonusordninger, som alle andre forhold på arbeidsplassen, må unngå urimelig forskjellsbehandling bl.a. på grunnlag av kjønn. Eksempelvis må ikke en bonusordning lages slik at kvinner taper ved graviditet og fødsels- og foreldrepermisjon.

Du spør om bonus virkelig er å regne som lønn? Svaret er ja, i hvert fall skatterettslig. Når det gjelder spørsmålet om bonus gir grunnlag for pensjon og feriepenger vil dette variere etter den konkrete situasjonen.

Les flere saker på E24 Jobb.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsliv

Flere artikler

  1. Kan sykefravær gi trekk i bonus?

  2. Skal jeg gi lønnspåleggtil sykmeldt?

  3. Kan ny arbeidsgiver gjøre endringer
    i bonusordningen uten vårt samtykke?

  4. - Må vi si ja til at ansatt jobber én dag mindre i uken?

  5. - Kan jeg endre pensjonsordningen?