Nå kan uføre jobbe mer uten å miste støtte

Fra 1. januar 2015 skal det lønne seg økonomisk for uføretrygdede å jobbe ved siden av hvis de har mulighet.

NYE REGLER: Den nye uføreordningen skal gjøre det mer gunstig for uføretrygdede å jobbe ved siden av hvis du har mulighet. Her er Kjersti Monland, ytelsesdirektør i Nav.
  • Tuva Bønke Grønning
Publisert: Publisert:

Ved utgangen av første kvartal 2014 var det registrert 307.400 uførepensjonister, noe som er en økning på 1500 siden utgangen av 2013, viser nye tall fra Nav i dag.

– Økningen er forventet, og skyldes økt tilstrømming av personer som har gått ut makstiden på arbeidsavklaringspenger (AAP), og som fyller vilkårene for uførepensjon, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en pressemelding.

Mandag startet Nav utsendelsen av et informasjonsbrev til disse trygdemottakerne - 1. januar 2015 erstatter nemlig en ny uførepensjon dagens ordning.

Rundt 300.000 uføretrygdede vil bli berørt av endringene, som hovedsaklig går ut på at de uføre som har mulighet skal kunne jobbe mer, og at det skal lønne seg økonomisk.

Fra og med 1. januar vil arbeidsuføre beholde uføregraden og retten til trygd uansett hvor mye de jobber og tjener ved siden av.

- En av de viktigste forandringene med ny uføretrygd, er at det skal bli enklere å kombinere arbeid og uføretrygd. Brukerne som har mulighet til å prøve seg i jobb skal vite at de når som helst kan gå tilbake til uføretrygden. Dette er mye mer fleksibelt enn dagens regelverk, sier Kjersti Monland, ytelsesdirektør i Nav.

Hun påpeker at utbetalingen av uføretrygden vil kunne justeres litt ned når brukeren øker inntekten sin.

- Det vil likevel lønne seg å jobbe, fordi inntekt og uføretrygd alltid vil bli høyere enn uføretrygd alene.

Få jobber ved siden av. Endringene skal gjøre det lettere for de som har mulighet til å jobbe mer, men flertallet av de som mottar uførepensjon i dag har ikke inntekt ved siden av. Disse vil merke lite til endringene.

- En som ikke jobber vil merke lite til de nye endringene. Vi vet ikke hvor mye noen får utbetalt i uføretrygd. Dette kommer an på hvor mye man betaler i skatt.

Vilkårene for å få uføretrygd, vil også stort sett være som før.

- I løpet av høsten lanserer vi en selvbetjeningsløsning der brukere kan gå inn å se hva de tjener på å kombinere arbeid og uføretrygd. Her kan de også melde fra til Nav om hvor mye de forventer å tjene, sier Monland.

Hun mener den nye ordningen er mer fleksibel enn dagens uførepensjon.

- Det blir lettere for brukerne å holde oversikten, og de vil ha muligheten til å tjene mer. Målet er at brukerne skal sitte igjen med mer penger som igjen vil generere skatt, og Nav utbetaler mindre i uføretrygd. Dette er en vinn-vinn-situasjon for både brukeren og samfunnet, sier hun.

Yngre uføre. Tallene fra Nav onsdag viser at selv om det ble flere uføre har andelen uføre i prosent av befolkningen gått ned sammenlignet med samme tid i fjor. Andelen er nå på 9,3 prosent.

Ifølge Lystad skyldes nedgangen blant annet at det store 1946-kullet har gått over på alderspensjon.

- I tillegg var det lav tilstrømming av nye uføre de tre første kvartalene i fjor. I 2014 forventer vi likevel vekst som følge av de mange AAP-mottakerne som har gått makstiden på AAP. Vi har nå en stor mengde slike saker som ligger til behandling, sier Lystad.

Antall uføretrygdede mellom 18 og 29 år har økt gradvis siden 2009, men har vært stabil fra 2013 til 2014, viser tallene. Omtrent 10.800 personer, eller 1,3 prosent, i denne aldersgruppa er uføre.

I tillegg viser tallene en nedgang i uføreandelen blant de over 55 år.

- Nedgangen blant de eldre kan trolig forklares med bedre helse og høyere utdanning blant dagens 60-åringer. I tillegg har pensjonsreformen og ordningen med fleksibelt uttak av alderspensjon åpnet opp for flere alternativer for de som har fylt 62 år, sier Lystad.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Bekymrer seg for ny uføretrygd

  2. Lystad bekrefter at han ble bedt om å gå

  3. Gir 330 millioner ekstra til uføre

  4. Nye Nav-tall: - Seniorene har aldri stått lenger i jobb

  5. Regjeringen foreslår AAP-kutt: 60.000 mindre til de unge