Nytt streikevarsel kan utløse ny Norwegian-mekling

Ingen bevegelse i Norwegian-konflikten.

MÅ FORSØKE: Love pålegger Riksmekleren å forsøke å forhindre konflikt og opptrapping av konflikt i arbeidslivet. Mekler Bjørn Lillebergen hos Riksmekleren håndterer Norwegian-konflikten.

Håkon Mosvold Larsen
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

Mekler Bjørn Lillebergen hos Riksmekleren sier til E24 at han så langt ikke har tatt kontakt med partene i konflikten mellom Norwegian og de kabinansatte for å forsøke en ny mekling.

Men ifølge loven er Lillebergen imidlertid forpliktet til å gjøre et forsøk på å få partene til å snakke sammen rundt forhandlingsbordet.

- Det påligger Riksmekleren å forsøke å forhindre konflikt, sier Lillebergen.

Så langt har konflikten i seg selv få konsekvenser ettersom Parat kun har tatt ut én kabinansatt i streik.

228 dansker

Parat sier de venter på at den danske forligsmanden skal avklare når de 228 danske kabinansatte kan starte streiken de er tatt ut til.

Forligsmanden har, etter danske regler, varslet en 14 dagers utsettelse slik at konflikten senest kan eskalere 25. mai.

Les også

Europeisk transportforbund kan holde Norwegians fly på bakken

Parat på sin side ønsker at danske og norske kabinansatte skal streike samtidig og venter derfor på en danske avklaring, før de tar ut flere enn den ene norske kabinsatte i streik.

Mekler Lillebergen sier til E24 at hans plikt til å forhindre konflikt også gjelder å forsøke å forhindre opptrapping av en konflikt.

- Riksmekleren vil ha kontakt med partene og etter en slik kontakt vurdere å kalle partene inn til mekling, eller at partene selv ber om det, sier Lillebergen.

Fire dagers frist

Når Parat eventuelt tar ut flere norske kabinansatte i streik, gjelder det en fire dager lang frist før streiken kan settes i verk.

Da får partene også en klar tidsfrist for når konflikten for alvor får konsekvenser for partene.

Les også

Norwegian-ansatte mister rabattbilletter: - Ikke akkurat konfliktdempende

Og mens de venter på den danske forligsmanden fortsetter ordkrigen i mediene.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud skriver mandag en kronikk på Aftenposten.no hvor han gjentar de kravene som er stilt i forhandlingene og som Norwegian-sjef Bjørn Kjos sier han ikke forstår.

Kravene

De fem kravene er:

«1. Dagens tariffavtalestruktur skal videreføres. Det vil si at kabinpersonalet i Norge og Danmark fortsatt skal ha felles tariffavtale – med Norwegian som reell arbeidsgiver - underlagt norsk rett og forhandlingssystem.

2. Ulovlig forskjellsbehandling på pensjon rettes opp i tråd med Arbeidsrettens dom, og kabinpersonalets pensjonsordning sikres gjennom en medbestemmelsesordning.

3. Prinsippet om at fast behov for arbeidskraft skal dekkes av faste ansettelser i konsernet, må gjennomføres.

4. Prinsippene knyttet til konsernansiennitet, ferie, diett og fridagsbetaling må klargjøres.

5. De kabinansatte må sikres en lønnsutvikling i tråd med resten av samfunnet».

- Kan ikke stille ultimatum

Informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian sier tidligere mandag til dn.no at han mener Parat stiller urealistiske krav til flyselskapet.

Det ene er at de ansatte, som er ansatt i henholdsvis Cabin Services Norway og Denmark, skal ha tariffavtale med et annet selskap enn det de er ansatt i. Det andre er at en norsk tariffavtale også skal gjelde for utenlandske bedrifter.

Cabin Services Norway og Denmark ble etabler i fjor og Norwegians kabinansatte i Norge og Danmark fikk disse selskapene som nye arbeidsgivere.

Leder Torbjørn Lothe i NHO Luftfart skriver mandag ettermiddag i en pressemelding til media at de mener kabinansatte skal ha tariffavtale med den bedriften de er ansatt i.

- En part kan ikke stille ultimatum. Løsningen ligger i at partene diskuterer lønns- arbeidsvilkår som tjener både selskapet og de ansatte, sier han videre.

Les også:

Norwegian-fall på rekordbørsLederne-topp: - Ganske arrogant av NorwegianFortsatt ikke kontakt i Norwegian-konfliktenFellesforbundet vurderer å ta bakkepersonell ut i sympatistreik- Vil stoppe Norwegian hvis de begår streikebryteriNHO: - Norwegian har fulgt alle spilleregler så langt

Publisert:

Flere artikler

  1. Norwegian-streiken avblåst

  2. Norwegian og Parat må bli enige før midnatt på tirsdag

  3. Parat gjør seg klar for streik i Danmark

  4. - Stadig nye streiketrusler er ødeleggende for alle parter

  5. - Norwegian-meklingen er vanskelig