Foto: Gisle Oddstad VG
Jobbekspertene

Jobbekspertene: Ansatt mister butikkens nøkler «hele tiden» - kan han eller hun trekkes i lønn?

Kan arbeidsgiver trekke medarbeider i lønn fordi den ansatte er «sløv» og mister nøklene til butikken flere ganger? Jobbekspertene svarer.

 • Thor-Arne Wullum
  Advokat og partner i SBDL
 • Svànaug Bergland
  Daglig leder i Konsistens
Publisert:

Spørsmål

«Jeg driver en liten butikk. Jeg har en ganske «sløv» ansatt som har mistet nøklene til butikken flere ganger, noe som medfører utgifter til bytte av lås og liknende. Jeg har hørt at arbeidsgiver normalt ikke har rett til å trekke i ansattes lønn, og heller ikke når den ansatte selv ønsker at dette gjøres. Hva sier loven her?»

Svar fra Thor-Arne Wullum

Det er riktig som du sier at arbeidsgiver som hovedregel ikke kan gjøre trekk i lønn på grunn av tap som den ansatte påfører virksomheten, for eksempel ved å miste eller la være å tilbakelevere nøkler. Imidlertid finnes det flere unntak.

Det første unntaket er når slikt lønnstrekk er uttrykkelig avtalt i arbeidsavtalen, eventuelt i klare interne rutiner.

Les også

Jobbekspertene: Kan jobben tvinge deg med på helgetur uten lønn?

Det andre unntaket gjelder for tilfeller hvor den ansatte har mistet nøkler som følge av forsett eller grov uaktsomhet. Grov uaktsomhet betyr et helt markert avvik fra forsvarlig handlemåte.

E24s jobbeksperter Svanung Bergland og Thor-Arne Wullum

Foto:

Når man skal vurdere om mistingen skyldes grov uaktsomhet må det sees hen til om handlingen som førte til mistingen var et brudd med interne rutiner, om den skiller seg skarpt fra andre ansattes handlemåte og om misting har skjedd tidligere.

Terskelen er relativt høy. Videre er arbeidsgiver under dette alternativet avhengig av enten dom for at den ansatte skylder beløpet, eller at den ansatte uttrykkelig erkjenner grov uaktsomhet eller forsett.

Det er altså OK å akseptere at den ansatte ber om å bli trukket i lønn dersom de øvrige vilkårene er oppfylt. Det er også et vilkår er at mistingen skjer i forbindelse med arbeidet.

Dette vil normalt være tilfellet for nøkkelmisting, siden forsvarlig oppbevaring av nøkler vil være en bi-forpliktelse i arbeidsforholdet.

Les også

Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver sende ut julekort mot min vilje

Svar fra Svánaug Bergland

Det er fristende å spørre deg om du er sikker på at det bare er det å ta vare på nøkler som er problemet med din «sløve» ansatte.

For meg dukker det hvert fall opp noen røde flagg når jeg hører historier som din. Men for å holde meg til saken, det enkleste for arbeidsgiver er å ha definert muligheten til å foreta lønnstrekk som standard tekst i ansettelsesavtalen, og gjerne også gjentatt i personalhåndboken eller de generelle administrative retningslinjene i bedriften.

Det er nok smart å sjekke at ordlyden i en slik bestemmelse er juridisk holdbar.

Dersom du generelt fortsatt har tillit til din medarbeider på tross av han/hun har påført deg økonomisk risiko «flere ganger» med sin sløve omgang med nøkler, foreslår jeg at du vurderer å installere en kodelås. Da er hvert fall nøkkelproblemet løst.

Les også

Jobbekspertene: Kan jobben tvinge deg med på helgetur uten lønn?

Les også

Jobbekspertene: «Kan vi suspendere en angivelig mobber mens vi undersøker saken nærmere?»

Les også

Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver sende ut julekort mot min vilje

Her kan du lese mer om

 1. Jobbekspertene
 2. Arbeidsliv

Flere artikler

 1. Jobbekspertene: Sjefen gjør arbeidsmiljøet dårlig. Kan jeg gå til pressen?

 2. Jobbekspertene: Har deltidsansatte fortrinnsrett til deler av en stilling?

 3. Power-ansatte ble bedt om å jobbe for 0 kroner i timen

 4. Annonsørinnhold

 5. Ledelsen ble varslet om lovbrudd hos 15 Power-sjefer

 6. XXL innrømmer «uheldig dugnadskultur»: Flere varehus fikk ansatte til å jobbe gratis