Mer pappaperm til far

Alle fedre som får barn i dag og i tiden fremover vil ha fire uker mer pappapermisjon. Fra i dag utvides fedrekvoten fra seks til ti uker.

MER PERMISJON: Fra 1.juli utvides fedrepermisjonen fra seks til ti uker. Foto: Colourbox.com

  • Caroline Sesvold Tørring
Publisert:,

Ble du far før 30.juni, får du bare seks uker som er forbeholdt deg.

Totalt to uker

Totalt blir foreldrekvoten utivdet med to uker, fra 54 og 44 uker, alt eller som man velger permisjon med 80 prosent eller 100 prosent lønn, til 56 og 46 uker.

«Tar» fra felleskvoten

Tidligere har seks av de 54 eller 44 ukene være forbeholdt far, men fra i dag blir denne kvoten økt til ti. I og med at foredrekvoten økes med to uker, «tas» to av ukene som foreldrene selv kunne bestemme hvem som skulle ta, til far.
Nå er tre uker før fødsel og seks uker etter fødsel forbeholdt mor. Resten kan fordeles fritt mellom mellom foreldrene.

80 eller 100 prosent lønn?

Lurer du på om du skal velge kort eller lang permisjon, 80 eller 100 prosent lønn?

Dere kan ende opp med hele 10.000 kroner mer hvis dere velger kort permisjon.
Hvor stor forskjellen blir, avhenger av hvor mye barnemoren og barnefaren tjente før permisjonen.

10.000 kroner i forskjell

Forskjellen er større jo mer den ene eller begge foreldrene tjener før permisjonen.
Forskjellen kan fort utgjøre 10.092 kroner før skatt, som tilsvarer om lag 7.200 kroner etter skatt.
Dette beløpet gjelder dersom vi tar utgangspunkt i at begge foreldrene har opptjent rett til maksimal utbetaling fra Nav. Det vil si tjener 437.286 kroner årlig (6 x grunnbeløpet - G) eller mer. (1 G =72.881 kr fra mai 2009.)

Les mer om hvordan du velger «riktig» permisjon her

Flere artikler

  1. Få 10.000 mer i foreldrepenger

  2. Økt pappakvote gir økt pengetap for mange foreldre: Trikset som gir maks penger og permisjon!

  3. Mer lønnsomt med kort permisjon

  4. Annonsørinnhold

  5. Kvinner velger kortere permisjon

  6. Få 10.000 kr. med kort permisjon