Siste frist for å søke stipend

Har du nettopp flyttet hjemmefra til egen bolig? Da må du gi Lånekassen beskjed innen torsdag 15. mars. Hvis ikke går du glipp av 18.160 stipendkroner.

STUDENT? Du kan gå glipp av tusener i stipendkroner dersom du glemmer Lånekassens frist. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Publisert:

Alle som skal søke om stipend og lån fra Lånekassen for vårsemesteret 2012, må søke innen 15. mars.
Studenter i høyere utdanning kan for vårsemesteret få 45.400 kroner i stipend og lån.

Bodde du hos mor og far inntil nylig? Da må du gi beskjed til Lånekassen om at du har flyttet for deg selv.

Studenter som bor borte fra foreldrene sine, har rett til stipend. Da blir inntil 40 prosent av støtten gjort om til stipend etter at man har stått på eksamen, noe som utgjør 18.160 kroner.

- Studenter som bodde hjemme da de søkte om lån, men som nå har flyttet, må melde fra til Lånekassen senest 15. mars for å ha rett til stipendet, forteller fungerende informasjonsdirektør i Lånekassen, Solbjørg Sørensen.

LES OGSÅ:

Her er du sikret jobb

Topp rundt frist

- Det er helt klart en topp rundt den 15. mars, men flesteparten trenger penger før - og søker tidligere, sier Sørensen.
Søker du etter 15.mars, går du glipp av støtten.
- Det er alltid noen som mister frister. Det er synd, men samtidig må det være en likebehandling.
Hun forteller at Lånekassen prøver å informere så godt de kan om fristen og håper at det er noe de fleste har fått med seg.

- En frist er en frist. Vi er ganske streng på den fristen. Det gis kun unntak dersom det kan dokumenteres helt ekstraordinære årsaker til at man ikke søkte innen fristen. Hvis du bare har glemt fristen, nytter det ikke å komme i ettertid, opplyser Sørensen.

Studenter som har søkt om maksimal støtte for hele året, trenger ikke å søke på nytt.

Meld fra om endringer

15. mars er også siste frist for å melde fra om alle endringer som gjør at man kan ha rett til mer fra Lånekassen. Det kan for eksempel være flytting.
Andre eksempler på endringer som må meldes inn kan være bytte av lærested og endret sivilstand.
- Det er viktig at du også melder fra om endringer som gjør at du ikke har rett til å beholde det du har fått tildelt, eller deler av det. Dette skal gjøres så raskt som mulig, og her gjelder ingen frist.
- Når du mottar stipend og lån, skriver du samtidig under på at du skal melde fra om endringer, forklarer Sørensen.

LES OGSÅ:

Renten stuper i Lånekassen

Kan søke om utstyrsstipend

Elever i videregående opplæring som ikke har søkt om utstyrsstipend, kan gjøre dette innen fristen.
- Lånekassen sjekker automatisk om de som søker om utstyrsstipend, også har rett til andre stipend.

LES OGSÅ:

- Utenlandsstudenter blir svarteper

Alle må bruke MinID

For å kunne logge inn på søknaden eller melde fra om endringer, trenger man MinID, en felles innlogging til offentlige tjenester.
15. mars gjelder for alle som følger vanlig skoleår. Dersom man melder seg opp på kurs som begynner etter 1.mars, eller er lærling, gjelder andre frister.

Publisert:

Her kan du lese mer om