Jobb-basert selvtillit øker stressrisiko

Er dine prestasjoner på jobben viktige for selvtilliten din? Da kan du stå i fare for å bli utbrent.

UTBRENT: Å la jobben styre hvordan du tenker og føler om deg selv, kan øke risikoen for utbrenthet.
Publisert: Publisert:

Ny forskning fra Stockholms Universitet viser at prestasjonsbetinget selvtillit er en av de høyeste risikofaktorene for utbrenthet, melder Chef.se.

Undersøkelsen viser at de som i stor grad knytter selvfølelsen sin til hvordan de presterer på jobben, løper en større risiko for å bli utbrent. Disse personene bruker bekreftelse på dyktighet i jobben og prestasjoner som en erstatning for en grunnleggende selvfølelse.

Forskerne spurte 2100 personer om stressfaktorer i arbeidslivet, funnene viser at både menn og kvinner som knytter selvtilliten til jobben er utsatt for denne typen risiko.

«Flinke piker» i faresonen

Kvinner er derimot oftere i faresonen enn menn, fordi de har en større tendens til å la det å være flink på jobben definere selvfølelsen.

Kjønn spiller inn på risikoen for utbrenthet fordi kvinner og menn blir stresset av svært ulike ting. Kvinner stresses av sine egne høye krav til seg selv, det såkalte «flink pike-syndromet». Menn derimot, stresses av høy arbeidsbelastning og andre krav fra omverdenen.

Høyt på listen over risikofaktorer som kan føre til utbrenthet ligger også motstridende krav, knappe ressurser og lite sosial støtte i arbeidet.

LES OGSÅ: Ta tiden tilbake

Publisert:
Gå til e24.no