– NAV-ledigheten verre enn det ledighetsraten viser

Arbeidsledigheten stiger mer enn ventet hos sjeføkonomene.

HARDT RAMMET: Oljenæringen med Rogaland i spissen går stadig tøffere tider i møte, ledigheten stiger videre i oktober.
Publisert:

Meglermiljøet i Sparebank 1 Markets legger større vekt antall ledige enn ledighetsprosenten, siden sistnevnte ikke er sesongjustert og derfor kan svinge mye fra måned til måned.

Sjeføkonom Shakeb Syed skriver i en fersk markedsoppdatering etter at Nav la frem ledighetstall for oktober:

– Ledighetsoppgangen på 2010 i oktober er betydelig. Til sammenligning er for eksempel snittet fra og med januar til september i år på 1.118 og snittet for hele 2014 var på -299.

– Derfor tolker vi tallene som langt svakere enn det nøytrale inntrykket man kan få av kun å se på ledighetsraten. Den høye oppgangen i antall registrerte ledige tror vi Norges Bank også vil bite seg merke i, skriver Syed videre.

Han skriver at Nav-ledigheten er verre enn det ledighetsraten viser.

– Dette – kombinert med at AKU-ledigheten har overrasket sentralbanken på oppsiden – er antagelig nok til at Norges Bank vurderer arbeidsmarkedet som slakkere enn det har antatt. Dette tror vi til tross for at dagens Nav-ledighetsrate på 2,9 prosent er nokså i tråd med Norges Banks estimat på 3,0 prosent for 2015.

Ferske Nav-tall viser at i oktober ble ytterligere 2.100 nordmenn arbeidsledige. Ved utgangen av oktober var 80.000 personer registrert som helt ledige hos Nav. Det er 7.900 flere enn for ett år siden.

Les også

Kraftig økning i Nav-ledigheten

Høyere enn ventet

– Tallene er høyere enn vi trodde. Vi hadde regna med en økning i ledigheten på rundt 1.500. Dette kan gjenspeile at de som mister jobber i oljeindustrien ikke lett finner seg en ny jobb, og det er flere som er ferdige med oppsigelsestiden, sier Steinar Juel, sjeføkonom i Nordea Markets til E24.

Og legger til:

– Det var en stabil ledighet i vår, så har den økt i høst. Det er for tidlig å se om det vil fortsette, men dette kan være et faresignal om at ledigheten kan bli veldig høy.

Juel tror på økt sysselsetting i tiden fremover, men spår likevel en høyere arbeidsledighet enn dagens.

Saken fortsetter under bildet

FOR TIDLIG: Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets mener det er for tidlig å si om ledigheten vil fortsette å stige.

Dramatisk i Rogaland

– Jeg er ikke veldig overrasket over at det var en ledighetsøkning. Det går i bølger. Våre anslag var lavere. Hvis dette er representativt for tempoet fremover, har vi bommet på våre ledighetsanslag. Men det tror jeg ikke at det er, sier Øystein Dørum til E24, sjeføkonom i DNB Markets.

Han viser videre til at det har ligget i kortene at vi skal se en økning, men til nå har dette i all hovedsak vært et vestlandsfenomen.

– Det eneste som overrasker meg med fylkestallene er den høye ledigheten i Aust-Agder. Det er jo ikke et av fylkene med veldig høy sysselsetting i oljeindustrien. Men det er nok flere bedrifter der som er rammet av oljekrisen fordi de leverer varer eller lignende til oljeindustrien.

– Det er en dramatisk ledighetsøkning i Rogaland, og det er lite som tyder på at den er over, avslutter DNB Markets sjeføkonom.

KAN HA BOMMET: Hvis tempoet i ledigheten fortsetter, som vi ikke tror, har vi bommet på våre anslag, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets.
Les også

Kraftig økning i Nav-ledigheten

Les også

NAV Rogaland: – Kapasiteten vår er sprengt

Les også

NAV anslår 10.000 flere ledige neste år

Publisert: