Høyere ledighet blant unge enn under finanskrisen

Arbeidsledigheten blant folk under 25 år stiger brått i Norge.

UNGDOMMEN: Det er 7.000 flere arbeidsledige unge mellom 15 og 24 år nå enn i juli, ifølge SSB. Økningen er bratt og har skjedd på relativt kort tid.
  • Kristin Norli
Publisert:

Ikke siden tidlig vår i 2006 har flere personer i aldersgruppen 15-24 år vært arbeidsledige i Norge, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

38.000 unge er nå uten arbeid her i landet, ifølge SSB.

Dette er en økning på hele 7.000 personer siden i fjor sommer - en bratt oppgang sett i forhold til farten i norsk økonomi.

De 38.000 unge uten jobb utgjør 9,7 prosent av arbeidsstyrken i denne aldersgruppen. SSBs arbeidskraftundersøkelser fra både januar og februar bekrefter dette tallet.

Bare tre ganger de siste seks årene har andelen arbeidsledige blant de unge vært tilsvarende høy.

Det var i april og mai i 2010, og før der igjen august i 2009. Deretter må vi tilbake til våren 2006 før en tilsvarende andel - tett opp under 10 prosent - av de unge sto uten jobb.

LES OGSÅ: SSB: Ny økning i arbeidsledigheten

Saken fortsetter under figuren

BRÅ OPPGANG: Arbeidsledigheten under 25 år er ifølge SSBs arbeidskraftundersøkelse på 9,7 prosent. For arbeidsstyrken som helhet er ledigheten på 3,6 prosent.

- Noe lavere etterspørsel

Andelen ledige i gruppen 15 til 24 år var så sent som i juli i fjor helt nede i 8,2 prosent. Oppgangen i ettertid har vært relativt krapp.

SSB har ingen umiddelbar forklaring på hvorfor ledigheten blant unge har økt såpass mye det siste halvåret.

- Men vi ser at statistikken over ledige stillinger har vist en nedgang, noe som tyder på noe lavere etterspørsel etter arbeidskraft, sier seniorrådgiver i Seksjon arbeidsmarkedstatistikk hos SSB, Jørn Ivar Hamre, til E24.

SSB har også observert at det i Navs statistikk over registrerte arbeidsledige er en oppgang i ledigheten blant personer som ikke har krav på dagpenger.

LES OGSÅ: Ny analyse: - Nav svindles for milliarder

- Flere melder seg

- Om dette er unge som kommer rett fra skolebenken eller om det er andre som kommer utenfra arbeidsstyrken og derfor ikke har opptjente rettigheter, det sier ikke de tallene vi har noe om, sier Hamre.

SSBs arbeidskraftundersøkelse vil alltid fange opp flere i denne gruppen enn det Nav-tallene gjør.

- Personer som ikke har rett på dagpenger vil ikke ha de samme økonomiske incentivene til å faktisk registrere seg som arbeidssøkende hos Nav, påpeker Hamre.

Dermed kan det være at disse ikke dukker opp i Navs statistikk over registrerte arbeidsledige, men fanges opp av AKU (se faktaboks).

Men når det også i Navs registre er en økning i denne gruppen, kan det tyde på at det er blitt vanskeligere å få seg jobb for de unge.

LES OGSÅ: Tviler på SSBs høye arbeidsledighetstall

Avvikende tall

Navs februartall på ledighet kommer fredag. De to siste månedene har det vært store sprik mellom tendensene som Nav og SSB har kunnet vise til i sine ledighetstall.

Det samme gjelder ungdomsledigheten. Ifølge SSB har altså at antallet ledige i alderen 15-24 økt med 7.000 personer fra juli i fjor til desember i fjor.

Ifølge Navs registre minket derimot antallet helt arbeidsledige i denne gruppen med 1.336 personer fra 12.150 i juli til 10.814 i desember (merk at disse tallene fra Nav ikke er korrigert for sesongrelaterte variasjoner, slik AKU-tallene er).

Saken fortsetter under figuren

UNGDOMSLEDIGHET: Den blå linjen viser hvor mange arbeidsledige det er i aldersgruppen 15-24 mellom februar 2006 og desember 2012 (AKU-tall). Den røde linjen viser antallet ledige under 25 år som er registrert som ledige i Navs registre i samme periode. Den lilla linjen viser registrerte ledige pluss registrerte deltakere på arbeidsmarkedstiltak hos Nav.

- Reell økning

I januar mente enkelte eksperter at det tydelige spriket mellom Nav-tallene og AKU-tallene måtte tilskrives tilfeldigheter – statistisk støy.

Dette avviser Hamre.

- Ja, vi er en utvalgsundersøkelse med den usikkerheten det medfører. Det har vi aldri forsøkt å underslå, sier Hamre.

- Men de store endringene som vi har fanget opp nå, tilsier at det har vært en reell økning. Det er ikke noe som lar seg forklare med tilfeldig variasjon, avslutter han.

PS! Januar-rapporten fra Nav viser en oppgang i ledigheten blant de unge - da var 13.411 personer under 25 år registrert som ledige, mot 10.814 i desember. Dette tallet er ikke korrigert for sesongvariasjoner. Fredag 1. mars kommer tallene for februar.

LES OGSÅ: Nav: Ledigheten falt i januar

LES OGSÅ: SSB: Arbeidsledigheten økte mer enn ventet

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Nav: Ledigheten økte svakt i februar

  2. Ny økning iarbeidsledigheten

  3. Høyeste ledighet på 3,5 år hos Nav

  4. Sjeføkonom etter jobb-tallene:- Åpner for stimuliav økonomien

  5. Registrert ledighet faller