Reinertsens rapport om brukollapsen er klar: Reisverk knakk

- Vårt system skal avdekke svakheter, og det har vi ikke klart, sier direktør Kristian Reinertsen.

MENER Å HA FUNNET ÅRSAKEN: Avdelingsdirektør Kristian Reinertsen (til høyre) holder fredag pressekonferanse for å fortelle om årsaken til hvorfor broen deres kollapset i starten av mai. Leder for teknoutvikling Morten Bjerkås (til venstre) gikk gjennom resultatene av Reinertsen og SINTEFs interne gransking.
Publisert:

I mai i år mistet to mennesker livet da en bro kollapset under støping i Trondheim.

Som E24 skrev fredag, ble entreprenør Reinertsen i forkant av ulykken flere ganger refset for feil og mangler på prosjektet. Under en kontroll i november påpekte Statens vegvesen blant annet at det i samme veiprosjekt var utført støping uten godkjente stillas.

Fredag klokken ni møtte entreprenøren Reinertsen pressen. Da ble funnene i en gransking som selskapet selv sammen med konsulenter fra Sintef satte i gang etter ulykken, lagt frem.

Granskingen har vist at kapasiteten som reisverket under broen var dimensjonert for, ikke ble oppnådd. Dette skjedde fordi det var mangelfull avstivning fra topp til bunn i midtreissystemet.

Dette førte til systemknekk i midtreisen - og hele broen som var i ferd med å bli støpt, raste sammen.

Vet du noe om denne saken? Tips oss!

LES OGSÅ: Fikk refs av veivesenet før brokollapsen

- Vårt ansvar

- Vi har ansvaret for sikkerheten på byggeplassen. Vi har systemer for å kartlegge risiko. Rapporten viser at det har vært svikt i oppføringen, hvilket førte til kollapsen, sier direktør Kristian Reinertsen.

- Vi kan bare observere at reisen ikke er satt opp slik prosjektunderlaget tilsa, sier Reinertsen på spørsmål om hva som er årsaken til at midtreisen knakk under støping.

Ansvarsforholdene vil politietterforskningen nå vise, understreker entreprenøren.

- Vårt system skal avdekke svakheter, og det har vi ikke klart, sier direktør Reinertsen.

Han fikk under pressekonferansen spørsmål om det rett og slett ble glemt å sette på såkalte diagonaler som skulle avstive midtreisen.

- Det vil politietterforskningen vise, sier Reinertsen.

Samtidig som entreprenøren har gjort sine undersøkelser for å finne årsaken driver samtidig politiet etterforskning av saken. Også i Arbeidstilsynet granskes saken.

- Ingen varsellamper lyste

Det har i forkant vært spekulasjoner på om feil i stillasoppsettet under støpingen var årsak til ulykken.

Leder for teknologiutvikling Morten Bjerkås la frem resultatene av den interne granskingen.

- Årsaken til sammenbruddet er at den kapasiteten reisverken var prosjektert for, ikke ble oppnådd, fordi det var mangelfull avstivning fra topp til bunn i midtreissystemet, sa Bjerkås.

Deretter redegjorde han for hvordan Sintef og Reinertsen har kommet frem til denne konklusjonen.

Dette var de scenariene som Sintef og Reinertsen mener kunne være mulige:

Svikt i grunnforhold, velting av bjelker i støpeform, lokal knekking av toppspir, global knekking av diagonaler, skjevbelastning på midtreis, systemknekking av midtreis. Det siste viste seg ifølge deres granskning å være tilfelle.

Reisverket skulle etter prosjekteringsbeskrivelsen bare utnytte cirka halvparten av den faktiske kapasiteten.

- Ingen varsellamper lyste, fordi dette var en enkel konstruksjon og et lavt utnyttet reisverk. Likevel brøt det sammen, sier Bjerkås.

Reinertsen vil i løpet av fredag offentliggjøre sin rapport fra granskingen.

Entreprenør Reinertsen (her ved Divisjonsdirektør Kristian Reinertsen (bak) og leder for teknoutvikling Morten Bjerkås presentere resultatene av Reinertsen og SINTEFs interne gransking av kollapsen på Rotvollhaugen bru i Trondheim på en pressekonferanse fredag.

Kontroll bare timer før

Broen nordøst i E6-komplekset i Trondheim ble bestilt av Statens vegvesen, som er byggherre på prosjektet.

Byggherren har plikt til å godkjenne arbeid som er utført, og har plikt til å kunne fremlegge full dokumentasjon.

Når det endte i en tragisk ulykke og hele broen raste sammen, vil det trolig ende med et sterkt søkelys på om det har vært en grundig kontroll av stillasene på prosjektet fra veivesenets side før det skulle støpes, skriver Adressa fredag.

Statens vegvesen har opplyst til E24 at deres siste inspeksjon på byggestedet før støpingen ble satt i gang 8. mai skjedde på brustedet kvelden (7.mai) før cirka klokken 23.

Neste kontrollør var på vei til brustedet da ulykken skjedde, ifølge veivesenet.

Kollapsen skjedde ved 14.30-tiden 8. mai.

Ifølge prosjektleder i veivesenet Harald Johnsen fant man ingen avvik under den siste inspeksjonen.

- Kontrollør var godt fornøyd med arbeidet – gikk som forventet og entreprenør fikk avrettet og tildekket fortløpende som gir grunnlag for en god rissfri overflate. Ellers er det normalt at en har samtaler om mindre forhold i slike sammenhenger, skriver Johnsen til E24.

LES OGSÅ:

Publisert: