NHO: - Innvandring må ikke øke trygdebølgen

Yrkesdeltakelsen faller sterkt når arbeidsinnvandrere har vært lenge i Norge. NHO er skremt over utviklingen.

FRYKTER EUROPEISKE TILSTANDER: Bredere kompetanse må til for at ikke mange arbeidsinnvandrere skal havne i langvarig ledighet, mener NHO-toppene John Bernander og Kristin Skogen Lund. Her avbildet under dagens pressekonferanse.

Holm, Morten
  • Bernhard L. Mohr
Publisert:

Onsdag åpner NHOs årskonferanse, der tema er hvordan Norge skal unngå å gå i "Velferdsfellen". Ifølge arbeidsgiverorganisasjonen skaper eldrebølgen, trygdebølgen og sist, men ikke minst, migrasjonsbølgen enorme utfordringer for den norske velferdsstaten.

- Vi kan ikke leve med en situasjon der arbeidsinnvandrerne bidrar til at trygdebølgen øker, sa NHO-sjef John Bernander under mandagens innledende pressekonferanse i Oslo.

- Vi må spørre oss om Norge i dag har det nødvendige utdannelsessystemet for at innvandrere fra både EØS og utenfor EØS får den kompetansen de trenger.

- 13-14 prosent under snittet

Bernander og NHOs president Kristin Skogen Lund understreker at arbeidsinnvandring i utgangspunktet har vært og er et gode for Norge.

Forskning fra Fafo og Frisch-senteret viser imidlertid at arbeidsdeltakelsen blant innvandrerne går fra å være over gjennomsnittet til langt under relativt kort tid etter ankomst Norge.

- Deltakelsen blant "ferske" arbeidsinnvandrere er høy til å begynne med, men deretter går den ned, fastslår Skogen Lund.

Den første store bølgen av arbeidsinnvandrere til Norge kom på 1970-tallet fra land som Pakistan, Marokko, India og Tyrkia. Til å begynne med deltok disse gruppene svært mye i arbeidslivet, men på 1990- og 2000-tallet har andelen som jobber falt ned mot 50 prosent.

- Hvis man tar hensyn til alderssammensetningen, ligger innvandrernes yrkesdeltakelse i gjennomsnitt 13-14 prosentpoeng lavere enn majoriteten, skriver NHO i heftet som følger årskonferansen.

LES OGSÅ:

- Må tilby kompetanseøkning

EU-utvidelsen i 2004 og de generelt sterke konjunkturene i Norge har bidratt til en stor tilstrømming av arbeidsinnvandrere fra europeiske land de siste årene. Ferske Fafo-tall viser nå en tendens til at også denne gruppen er i ferd med å bli underrepresentert i arbeidslivet.

- Vi ser tegn til at frafallet blir større etter ganske få år. Det store spørsmålet er hva du skal gjøre med det. Og det er ikke minst vanskelig å gi et populært svar på spørsmålet, sier Skogen Lund til E24.

Hun tror problemet kan være at mange arbeidsinnvandrere kommer til Norge med ensidig kompetanse, og dermed blir svært sårbare under omstillinger.

- Hvis det av en eller annen grunn blir vanskelig å utføre sitt spesifikke yrke, så blir evnen til å ta annet arbeid mindre for en innvandrer enn for majoritetsbefolkningen. Det handler dels om fagkunnskap, dels om språkkunnskaper og kulturell forståelse, sier Skogen Lund.

- Løsningen må være å etablere et sterkere apparat, og sette strengere krav når det gjelder opplæring, integrering og språkkunnskaper, sier Skogen Lund.

Frykter europeiske tilstander

Ifølge NHO haster det veldig for Norge å angripe eldrebølgen, trygdebølgen og migrasjonsbølgen.

Skogen Lund viste under sin presentasjon mandag til at dagens Norge i dag har fem yrkesaktive per pensjonist. I 2060 vil forholdet antakelig være 2,5 yrkesaktive per pensjonist dersom utviklingen i antallet eldre fortsetter.

Innvandrerbefolkningen vil sannsynligvis dobles på femten år, til 1,1 millioner rundt 2030.

- Vi lever i et Europa hvor det er blitt tydelig hva som kan skje dersom man ikke tar fatt i strukturelle problemer tidlig nok. Fremskrivninger viser at Norge kan havne i samme situasjon som de verst stilte eurolandene fordi offentlige utgifter kan stige enormt, sier Skogen Lund.

LES OGSÅ:

Les flere økonominyheter på E24.

Publisert:

Flere artikler

  1. - NHO stigmatiserer innvandrere

  2. - Vi må kreve mer av staten

  3. - Innvandrere trenger utdannelse og visjoner

  4. Kan slutte som 57-åring med gullpensjon

  5. Én av to kjenner  en trygdemisbruker