Jobbekspertene: «Må vi lønne en ansatt som ikke møtte på jobb?»

En ansatt uteble fra jobb en hel dag, uten at han ville si hvorfor. Arbeidsgiver lurer på om de må gi ham lønn for tiden han var borte. 

LØNN? Plikter arbeidsgiver å betale en ansatt som ikke vil oppgi grunnen til fraværet?

Illustrasjonsfoto: COLOURBOX
  • E24
Publisert:

Spørsmål:

Jeg jobber i ledelsen i en bedrift. Forrige uke møtte ikke en av våre ansatte på jobb som han skulle, og han ga heller ingen beskjed om dette.

Dagen etter var den ansatte tilbake på jobb. Da jeg spurte hvorfor han ikke hadde vært på jobb dagen før, fikk jeg til svar at han hadde viktigere ting å gjøre den dagen, uten at han ville fortelle hva dette var.

Vi anser dette som alvorlig, og har gitt den ansatte en advarsel. Må vi betale ham lønn for den dagen han ikke kom på jobb? Det står ingenting om lønnstrekk i arbeidsavtalen hans. Virksomheten er ikke bundet av noen tariffavtale.

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Når arbeidstaker ikke møter på jobb, og ikke har gyldig grunn for fraværet, regnes dette som ugyldig fravær. Gyldig fravær har arbeidstaker for eksempel dersom det er levert egenmelding eller sykmelding for sykdom, rettmessig permisjon, osv.

Når den ansatte ikke møter på jobb, og ikke har gyldig grunn for fraværet, har den ansatte ikke oppfylt sin del av arbeidsavtalen. Arbeidstaker har i slike tilfeller ved sin manglende oppfyllelse av arbeidsavtalen ikke opptjent krav på lønn.

Dette regnes ikke som lønnstrekk etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, så dere har anledning til å ikke utbetale lønn for denne dagen, selv om det ikke står noe om lønnstrekk i den ansattes arbeidsavtale.

Arbeidstaker kan dermed trekkes i det antall timer vedkommende mangler på grunn av fraværet den aktuelle dagen.

Dersom den ansatte har avspaseringstimer til gode, vil dere i stedet for å trekke i lønnen kunne trekke i den ansattes avspaseringstimer.

Det er en helt sentral del av arbeidstakers forpliktelser å møte på jobb til avtalt tid, og dermed et alvorlig brudd på arbeidsavtalen å utebli fra jobb en hel dag.

Det vil derfor etter omstendighetene kunne være riktig å reagere med en advarsel, slik dere gjorde. Hvis det gjentar seg vil dere ha saklig grunn til å si opp vedkommende.

Svar fra Svànaug Bergland:

Dette høres ut som det vi i «gamle dager» kalte for skoft.

Av hensyn både til arbeidstakeren selv, kollegene og dere som arbeidsgiver er viktig å reagere umiddelbart og skriftlig med en klar advarsel om at dette er uakseptabelt, akkurat slik dere har gjort.

Jeg vil også råde deg til at du som hans leder tar en skikkelig prat med ham i en hyggelig tone for på den måten forsøke å forhindre at dette gjentar seg.

Kanskje du på den måten også kan få litt mer innsikt i hva som var «mer viktig» enn å gå på jobben. Det kan jo være at det er noe du kan ha nytte av å vite om.

Les også

Jobbekspertene: «En ansatt har stråleallergi. Hvor langt plikter vi å tilrettelegge?»

Les også

Jobbekspertene: «Kan jeg nekte å jobbe overtid?»

Les også

Jobbekspertene: Hvordan sier vi opp en ansatt som sykemelder seg før hvert oppsigelsesmøte?

Les også

Jobbekspertene svarer: En ansatt bruker egenmelding hver mandag. Kan vi reagere på dette?

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsliv
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Jobbekspertene: Har ansatt som ikke kommer tilbake fra ferie sagt opp?

  2. Jobbekspertene: Kan jobben tvinge deg med på helgetur uten lønn?

  3. Jobbekspertene: Fikk ny jobb - ble fratatt alle oppdragene sine

  4. Annonsørinnhold

  5. Jobbekspertene: Er smittefrykt gyldig fraværsgrunn?

  6. «Kan ansatt trekkes i lønn for å miste butikkens nøkler hele tiden?»